Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdis

Data

2019-07-17

Pradžios laikas

13:00

Svarstomi klausimai

 1. A dalis
 2. 1
  Dėl Vyriausybės 2017 m. balandžio 26 d. nutarimo Nr. 311 „Dėl valstybės perskolinamų paskolų valstybės investicijų projektams, bendrai finansuojamiems su Europos Sąjungos fondų lėšomis, finansuoti suteikimo“ pakeitimo (TAP-19-1109) (19-8292)

  Pranešėjai

  Laikinai einantis finansų ministro pareigas - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 3. 2
  Dėl Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos ir Sovietų Sąjungos gulago lagerių objektų komplekso (1941–1955 m.) sutvarkymo priežiūros komisijos sudarymo (TAP-19-956(2) (19-7110(2)

  Pranešėjai

  Laikinai einantis Ministro Pirmininko pareigas - Saulius Skvernelis

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 4. 3
  Dėl Vyriausybės 2001 m. spalio 18 d. nutarimo Nr. 1246 „Dėl Lietuvos Respublikos hipotekos registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos hipotekos registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ir 2014 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 379 ,,Dėl Nekilnojamojo turto registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-961) (19-5640(2), (TAP-19-962) (19-5641(2)

  Pranešėjai

  Laikinai einantis teisingumo ministro pareigas - Elvinas Jankevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 5. 4
  Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo valstybės įmonei Turto bankui patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti ir dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo valstybės įmonei Registrų centrui patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti (TAP-19-1062) (19-6028(2), (TAP-19-1063) (19-7962)

  Pranešėjai

  Laikinai einantis finansų ministro pareigas - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 6. 5
  Dėl Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1156 „Dėl įgaliojimų Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai suteikimo ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-1052(2) (19-4670(3)

  Pranešėjai

  Laikinai einantis teisingumo ministro pareigas - Elvinas Jankevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 7. 6
  Dėl Vyriausybės 2016 m. gruodžio 28 d. nutarimo Nr. 1278 „Dėl Administracinių teisės pažeidimų registro reorganizavimo ir Administracinių nusižengimų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-928) (19-4336(2)

  Pranešėjai

  Laikinai einantis vidaus reikalų ministro pareigas - Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 8. 7
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Mažeikių politechnikos mokyklai ir valstybės turto investavimo bei savininko kapitalo didinimo (TAP-19-647(2) (19-4969(2)

  Pranešėjai

  Laikinai einantis švietimo, mokslo ir sporto ministro pareigas - Algirdas Monkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 9. 8
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Veisiejų technologijos ir verslo mokyklai ir valstybės turto investavimo bei savininko kapitalo didinimo (TAP-19-955) (19-7080)

  Pranešėjai

  Laikinai einantis švietimo, mokslo ir sporto ministro pareigas - Algirdas Monkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 10. 9
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Švenčionių profesinio rengimo centrui ir valstybės turto investavimo bei savininko kapitalo didinimo (TAP-19-954(2) (19-7078(2)

  Pranešėjai

  Laikinai einantis švietimo, mokslo ir sporto ministro pareigas - Algirdas Monkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 11. 10
  Dėl turto perdavimo Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn (TAP-19-1092) (19-8230)

  Pranešėjai

  Laikinai einantis sveikatos apsaugos ministro pareigas - Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 12. 11
  Dėl Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 11 d. nutarimo Nr. 968 „Dėl Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo (TAP-19-1093) (19-8256)

  Pranešėjai

  Laikinai einantis sveikatos apsaugos ministro pareigas - Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 13. 12
  Dėl Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 244 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ patvirtinimo“ pakeitimo ir kitų susijusių teisės aktų projektų (TAP-19-823) (19-3355(2), (TAP-19-821) (19-3349(2), (TAP-19-819) (19-3346(2), (TAP-19-818) (19-3338(2), (TAP-19-817) (19-3334(2)

  Pranešėjai

  Laikinai einantis ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas - Virginijus Sinkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 14. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
 15. 13
  Siūloma klausimo nesvarstyti - Dėl Sporto įstatymo Nr. I-1151 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto ir Administracinių nusižengimų kodekso 31 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto ir dėl kreipimosi į Respublikos Prezidentą su prašymu pateikti Lietuvos Respublikos Seimui denonsuoti Europos konvenciją dėl brutalaus žiūrovų elgesio per sporto varžybas ir ypač per futbolo rungtynes ir ratifikuoti Europos Tarybos konvenciją dėl integruoto požiūrio į saugumą, apsaugą ir paslaugas per futbolo rungtynes ir kitus sporto renginius(TAP-18-2292) 18-15323(2), (TAP-18-2295) (18-15319(2)

  Pranešėjai

  Laikinai einantis vidaus reikalų ministro pareigas - Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 16. 14
  Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 8, 11-2 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2461(2) (TAP-19-1097(2) (19-6526(3)

  Pranešėjai

  Laikinai einantis aplinkos ministro pareigas - Kęstutis Mažeika

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 17. 15
  Dėl Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimo Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-927(2) (19-5567(3)

  Pranešėjai

  Laikinai einantis žemės ūkio ministro pareigas - Giedrius Surplys

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 18. 16
  Dėl Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-815(3) (TAP-19-866(3) (19-8326(3)

  Pranešėjai

  Laikinai einantis vidaus reikalų ministro pareigas - Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 19. 17
  Dėl Lietuvos Respublikos asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką įgyvendinimo (TAP-19-1060(2) (19-7834(2)

  Pranešėjai

  Laikinai einantis užsienio reikalų ministro pareigas - Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 20. 18
  Dėl lėšų skyrimo (TAP-19-1145) (19-8401)

  Pranešėjai

  Laikinai einantis finansų ministro pareigas - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 21. 19
  Dėl Vyriausybės 2018 m. vasario 7 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai“ pakeitimo (TAP-19-931(2) (19-4200(3)

  Pranešėjai

  Laikinai einantis finansų ministro pareigas - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 22. Papildomi klausimai
 23. 20
  Dėl Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-1207) (19-8660(2)

  Pranešėjai

  Laikinai einantis energetikos ministro pareigas - Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič