Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdis

Data

2019-09-04

Pradžios laikas

13:00

Svarstomi klausimai

 1. A dalis
 2. 1
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninei Kauno klinikoms (TAP-19-1308) (19-6776(3)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras - Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 3. 2
  Dėl Vyriausybės 2016 m. balandžio 13 d. nutarimo Nr. 364 „Dėl Už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą ir mediaciją mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymą (TAP-19-1367) (19-9207(2), (TAP-19-1366) (19-9208(2)

  Pranešėjai

  teisingumo ministras - Elvinas Jankevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 4. 3
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Neringos savivaldybės nuosavybėn (TAP-19-1346) (19-8688(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 5. 4
  Dėl Vyriausybės 2002 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 2063 „Dėl Civilinių pirotechnikos priemonių gamybos, platinimo, importo, eksporto, įvežimo, išvežimo, F4 kategorijos fejerverkų, F2 ir P2 kategorijų civilinių pirotechnikos priemonių naudojimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir kitų susijusių teisės aktų projektų (TAP-19-1263(3) (19-8173(4), (TAP-19-1261(3) (19-8171(4), (TAP-19-1262(3) (19-8170(4), (TAP-19-888(3) (19-6652(5)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministrė - Rita Tamašunienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 6. 5
  Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymą (TAP-19-1335(2) (19-8548(3)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 7. 6
  Dėl valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 2 priedo pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2674 (TAP-19-1337(2) (19-8957(3)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras - Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 8. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
 9. 7
  Siūloma klausimo nesvarstyti - Dėl Vyriausybės 2006 m. sausio 30 d. nutarimo Nr. 92 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo (TAP-19-1267) (19-8382(2)

  Pranešėjai

  ekonomikos ir inovacijų ministras - Virginijus Sinkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 10. 8
  Siūloma klausimo nesvarstyti - Dėl Vyriausybės 2015 m. liepos 1 d. nutarimo Nr. 709 „Dėl Ikiprekybinių pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-1212) (19-8733)

  Pranešėjai

  ekonomikos ir inovacijų ministras - Virginijus Sinkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 11. 9
  Dėl Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 43 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-19-1318(2) (19-6392(3)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras - Raimundas Karoblis

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 12. 10
  Dėl Vyriausybės 2009 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 86 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ir Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ pakeitimo (TAP-19-1331(2) (19-10265), (TAP-19-1330(2) (19-10264)

  Pranešėjai

  energetikos ministras - Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 13. 11
  Dėl Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-1135(2) (19-6730(3)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 14. 12
  Siūloma klausimo nesvarstyti - Dėl asmenų perkėlimo iš Venesuelos Bolivaro Respublikos į Lietuvos Respubliką (TAP-19-1389(2) (19-10154)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras - Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  patarėja - Ingrida Kutkienė

 15. 13
  Dėl Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-420(3) (18-12682(4)

  Pranešėjai

  ekonomikos ir inovacijų ministras - Virginijus Sinkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 16. 14
  Dėl Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių plano patvirtinimo (TAP-19-1365(2) (19-9042(3)

  Pranešėjai

  energetikos ministras - Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 17. 15
  Dėl Vyriausybės 2017 m. lapkričio 8 d. nutarimo Nr. 946 „Dėl Išorinio Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtros projekto įgyvendinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo (TAP-19-1418) (19-10252)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras - Jaroslav Narkevič

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 18. Papildomi klausimai
 19. 16
  Dėl lėšų skyrimo (TAP-19-1423) (19-10266)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič