Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdis

Data

2019-09-11

Pradžios laikas

13:00

Svarstomi klausimai

 1. A dalis
 2. 1
  Dėl Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1261 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-1112(2) (19-8305(3)

  Pranešėjai

  ekonomikos ir inovacijų ministras - Virginijus Sinkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 3. 2
  Dėl Valstybinio socialinio aprūpinimo sistemos pagrindų įstatymo Nr. I-696 pripažinimo netekusiu galios įstatymo ir Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. I-697 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio aprūpinimo sistemos pagrindų įstatymo įsigaliojimo“ pripažinimo netekusiu galios“ projektų (TAP-19-1390) (19-8747(2)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras - Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 4. 3
  Dėl Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 477 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nacionalinio saugumo komisijos sudarymo“ pakeitimo (TAP-19-1358) (19-9636(2)

  Pranešėjai

  Ministras Pirmininkas - Saulius Skvernelis

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 5. 4
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo asociacijai Šilutės aviacinės technikos konstravimo ir modeliavimo klubui „Skrydis“ pagal panaudos sutartį (TAP-19-1378) (19-8383(2)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras - Raimundas Karoblis

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 6. 5
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Klaipėdos turizmo mokyklai ir valstybės turto investavimo bei savininko kapitalo didinimo (TAP-19-1403) (19-10153)

  Pranešėjai

  švietimo, mokslo ir sporto ministras - Algirdas Monkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 7. 6
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokyklai ir valstybės turto investavimo bei savininko kapitalo didinimo (TAP-19-1357) (19-9231(2)

  Pranešėjai

  švietimo, mokslo ir sporto ministras - Algirdas Monkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 8. 7
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį Viešajai įstaigai Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centrui ir valstybės turto investavimo bei savininko kapitalo didinimo (TAP-19-1356) (19-9244(2)

  Pranešėjai

  švietimo, mokslo ir sporto ministras - Algirdas Monkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 9. 8
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo asociacijos Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vinco Kudirkos Marijampolės (apskrities) skyriui pagal panaudos sutartį (TAP-19-1382) (19-8190(2)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras - Raimundas Karoblis

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 10. 9
  Dėl Bausmių vykdymo kodekso pakeitimo įstatymo, Bausmių vykdymo kodekso pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2264 36, 44, 70 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 70-1 straipsniu ir 42 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Suėmimo vykdymo įstatymo Nr. I-1175 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40 ir 42 straipsnių pakeitimo įstatymo, Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 6 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 4 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų (TAP-19-669(3) (19-9368(2)

  Pranešėjai

  teisingumo ministras - Elvinas Jankevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 11. 10
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Žeimelio technologijų ir paslaugų mokyklai ir valstybės turto investavimo bei savininko kapitalo didinimo (TAP-19-1239) (19-8808)

  Pranešėjai

  švietimo, mokslo ir sporto ministras - Algirdas Monkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 12. 11
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Anykščių technologijos mokyklai ir valstybės turto investavimo bei savininko kapitalo didinimo (TAP-19-1243) (19-8850)

  Pranešėjai

  švietimo, mokslo ir sporto ministras - Algirdas Monkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 13. 12
  Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Kauno teritorinei muitinei (TAP-19-1184(2) (19-8184(3)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras - Jaroslav Narkevič

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 14. 13
  Dėl Profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą (išskyrus pataisos pareigūnų profesinio mokymo ir vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų vykdomas programas), metodikos patvirtinimo ir Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 28 d. nutarimo Nr. 876 „Dėl Profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą (išskyrus pataisos pareigūnų profesinio mokymo ir vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų vykdomas programas), metodikos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (TAP-19-1428) (19-10284), (TAP-19-1427) (19-10283)

  Pranešėjai

  švietimo, mokslo ir sporto ministras - Algirdas Monkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 15. 14
  Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Egipto Arabų Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl reikalavimo turėti vizą netaikymo diplomatinių pasų turėtojams patvirtinimo (TAP-19-1159) (19-8513)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras - Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 16. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
 17. 15
  Dėl Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo VIII-275 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 39, 40, 48, 49 ir 51 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 7-1, 14-1 ir 25-1 straipsniais įstatymo, Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 43 straipsnio ir 3 priedo pakeitimo įstatymo, Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 2, 33, 55 ir 55-1 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo ir Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir kodekso papildymo 198-1 straipsniu įstatymo projektų (TAP-19-1055(3) (18-15329(4)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministrė - Rita Tamašunienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 18. 16
  Dėl Socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymo Nr. XIII-820 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3385 (TAP-19-1361(2) (19-9601(3)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras - Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 19. 17
  Dėl Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo Nr. X-1478 1, 2, 3, 5, 9, 12, 15, 21, 50, 51, 58, 59, 63, 64 straipsnių, 6 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 6-1 straipsniu įstatymo projekto (TAP-19-1165(2) (19-8540(2)

  Pranešėjai

  ekonomikos ir inovacijų ministras - Virginijus Sinkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 20. 18
  Dėl Vyriausybės 2006 m. sausio 30 d. nutarimo Nr. 92 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo (TAP-19-1267) (19-8382(2)

  Pranešėjai

  ekonomikos ir inovacijų ministras - Virginijus Sinkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 21. 19
  Dėl Vyriausybės 2015 m. liepos 1 d. nutarimo Nr. 709 „Dėl Ikiprekybinių pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-1212) (19-8733)

  Pranešėjai

  ekonomikos ir inovacijų ministras - Virginijus Sinkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 22. 20
  Dėl Socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 40 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3225 (TAP-19-1338) (19-7280(3)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras - Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 23. 21
  Dėl asmenų perkėlimo iš Venesuelos Bolivaro Respublikos į Lietuvos Respubliką (TAP-19-1389(2) (19-10154)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras - Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  patarėja - Ingrida Kutkienė

 24. 22
  Dėl Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 9, 74, 75, 77, 79, 82, 83 straipsnių pakeitimo, papildymo 83-1 straipsniu ir 76 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto ir Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2534 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto

  Pranešėjai

  švietimo, mokslo ir sporto ministras - Algirdas Monkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 25. 23
  Dėl Žuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 2, 3, 5, 6, 7, 10, 13, 14-1, 14-2, 17, 17-2, 17-4, 17-5, 17-8, 17-9, 18, 23, 24, 37, 53 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 24-1 straipsniu įstatymo projekto (TAP-19-826(5) (19-847(5)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras - Andrius Palionis

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 26. 24
  Dėl Administracinių nusižengimų kodekso 533 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3529 (TAP-19-1388) (19-10037)

  Pranešėjai

  teisingumo ministras - Elvinas Jankevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 27. 25
  Dėl Vyriausybės 2017 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. 947 „Dėl Valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano įgyvendinimo priemonių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-1321(2) (19-10183)

  Pranešėjai

  švietimo, mokslo ir sporto ministras - Algirdas Monkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė