Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdis

Data

2019-09-25

Pradžios laikas

13:00

Svarstomi klausimai

  1. A dalis
  2. 1
    Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos (TAP-19-1424) (19-9341(2)

    Pranešėjai

    susisiekimo ministras - Jaroslav Narkevič

    Dalyviai

    vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

  3. 2
    Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Šilutės rajono savivaldybės nuosavybėn (TAP-19-1450) (19-9898(2)

    Pranešėjai

    sveikatos apsaugos ministras - Aurelijus Veryga

    Dalyviai

    vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

  4. 3
    Dėl Valstybės pagalbos, tenkančios ūkinę veiklą vykdančiam buto ar kitos patalpos savininkui, įgyvendinančiam daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TAP-19-1186(2) (18-9849(4)

    Pranešėjai

    aplinkos ministras - Kęstutis Mažeika

    Dalyviai

    vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

  5. 4
    Dėl valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų panaudojimo per civilinės saugos pratybas (TAP-19-1464) (19-9233(2)

    Pranešėjai

    vidaus reikalų ministrė - Rita Tamašunienė

    Dalyviai

    vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

  6. 5
    Dėl Žuvinto biosferos rezervato planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) patvirtinimo ir Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1817 „Dėl Žuvinto biosferos rezervato įsteigimo, Žuvinto biosferos rezervato nuostatų, Žuvinto biosferos rezervato ir jo zonų ribų plano patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-1465) (19-10618), (19-1289(2) (19-8278(3)

    Pranešėjai

    aplinkos ministras - Kęstutis Mažeika

    Dalyviai

    vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

  7. 6
    Dėl atsisakymo Lietuvos valstybei pirmumo teise įsigyti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Geoterma“ nekilnojamąjį turtą ir jai priklausančius nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbius įrenginius ir turtą (TAP-19-1530) (19-11226)

    Pranešėjai

    finansų ministras - Vilius Šapoka

    Dalyviai

    vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

  8. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
  9. 7
    Dėl Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-1497) (19-11006)

    Pranešėjai

    Ministras Pirmininkas - Saulius Skvernelis

    Dalyviai

    vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

  10. 8
    Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl Lietuvos ir Latvijos valstybės sienos priežiūros ir sienos įgaliotinių veiklos ratifikavimo (TAP-19-1420) (19-8990(2)

    Pranešėjai

    vidaus reikalų ministrė - Rita Tamašunienė

    Dalyviai

    vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

  11. 9
    Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Tauragės profesinio rengimo centrui ir valstybės turto investavimo bei savininko kapitalo didinimo (TAP-19-1398) (19-10152)

    Pranešėjai

    švietimo, mokslo ir sporto ministras - Algirdas Monkevičius

    Dalyviai

    vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

  12. 10
    Dėl nekilnojamojo ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Kauno technikos profesinio mokymo centrui ir valstybės turto investavimo bei savininko kapitalo didinimo (TAP-19-1431) (19-9099(2)

    Pranešėjai

    švietimo, mokslo ir sporto ministras - Algirdas Monkevičius

    Dalyviai

    vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

  13. 11
    Siūloma klausimo nesvarstyti - Dėl Civilinio proceso kodekso 56, 93, 268, 306, 441-1, 441-3, 441-4, 441-6, 441-7, 441-8, 441-9, 441-11, 441-13 ir 441-16 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 12, 13, 22, 22-1, 22-2, 30 ir 34 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 13-1 straipsniu ir 31, 35 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektų (TAP-19-1400(2) (19-8776(3)

    Pranešėjai

    teisingumo ministras - Elvinas Jankevičius

    Dalyviai

    vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

  14. 12
    Dėl Įspėjimų ir baudų už Reklamos įstatymo pažeidimus skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TAP-19-1395(2) (19-9131(3)

    Pranešėjai

    ekonomikos ir inovacijų ministras - Virginijus Sinkevičius

    Dalyviai

    vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

  15. 13
    Dėl Šeimos stiprinimo įstatymo Nr. XIII-700 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3436 (TAP-19-1350(3) (19-7012(4)

    Pranešėjai

    socialinės apsaugos ir darbo ministras - Linas Kukuraitis

    Dalyviai

    vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič