Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdis

Data

2019-10-02

Pradžios laikas

13:00

Svarstomi klausimai

 1. A dalis
 2. 1
  Dėl Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 8 d. nutarimo Nr. 1144 „Dėl Ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų upių ar jų ruožų sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (TAP-19-1434(2) (19-10317(2)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras - Kęstutis Mažeika

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 3. 2
  Dėl valstybės trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise (TAP-19-1417(2) (19-6972(3)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras - Raimundas Karoblis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 4. 3
  Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo Neringos savivaldybės ir Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn (TAP-19-1448) (19-9546(2)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras - Jaroslav Narkevič

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 5. 4
  Dėl valstybinės žemės sklypo perdavimo patikėjimo teise valstybės įmonei Turto bankui (TAP-19-1360(2) (19-8813(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 6. 5
  Dėl valstybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo (TAP-19-1460) (19-9651(2)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras - Jaroslav Narkevič

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 7. 6
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Biržų technologijų ir verslo mokymo centrui ir valstybės turto investavimo bei savininko kapitalo didinimo (TAP-19-1430) (19-10286)

  Pranešėjai

  švietimo, mokslo ir sporto ministras - Algirdas Monkevičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 8. 7
  Dėl Vyriausybės 2019 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 339 „Dėl valstybės turto investavimo ir viešosios įstaigos Vytauto Didžiojo universiteto savininko kapitalo didinimo“ pakeitimo (TAP-19-1490) (19-10921)

  Pranešėjai

  švietimo, mokslo ir sporto ministras - Algirdas Monkevičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 9. 8
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Kėdainių profesinio rengimo centrui ir valstybės turto investavimo bei savininko kapitalo didinimo (TAP-19-921(2) (19-6744(2)

  Pranešėjai

  švietimo, mokslo ir sporto ministras - Algirdas Monkevičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 10. 9
  Dėl patalpų Vilniuje, Žemaitės g. 6, perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijai (TAP-19-1532) (19-11228)

  Pranešėjai

  švietimo, mokslo ir sporto ministras - Algirdas Monkevičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 11. 10
  Dėl įgaliojimų atstovauti Lietuvos Respublikos Vyriausybei (valstybei) suteikimo (TAP-19-1534) (19-11239)

  Pranešėjai

  energetikos ministras - Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 12. 11
  Dėl Transporto veiklos pagrindų įstatymo Nr. I-1863 19-1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-19-1457) (19-9449(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 13. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
 14. 12
  Dėl K. Ramonienės priėmimo į Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos vadovo - Lietuvos vyriausiojo archyvaro pareigas

  Pranešėjai

  Ministras Pirmininkas - Saulius Skvernelis

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 15. 13
  Dėl Sauliaus Greičiaus paskyrimo (TAP-19-1561) (19-11394)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministrė - Rita Tamašunienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 16. 14
  Dėl Vyriausybės 2003 m. vasario 6 d. nutarimo Nr. 194 „Dėl vaiko teisių apsaugos valdymo srities priskyrimo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir kitų ministerijų kompetencijos nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios, 2002 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. 302 „Dėl Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1655 „Dėl Užsienio valstybėse likusių be tėvų globos vaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-1088(3) (18-9793(4), (TAP-19-1087(3) (18-8794(4), (TAP-19-1086(3) (18-8792(4)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras - Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 17. 15
  Dėl įstatymo "Dėl užsieniečių teisinės padėties" Nr. IX-2206 2, 58, 64, 71 ir 88 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (TAP-19-1462(2) (19-10119(3)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministrė - Rita Tamašunienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 18. 16
  Dėl Tarptautinės darbo organizacijos 1930 m. konvencijos dėl priverstinio ar privalomojo darbo protokolo ratifikavimo (TAP-19-1327(2) (19-10888)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras - Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 19. 17
  Dėl Vyriausybės 2003 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 685 „Dėl Viešosios tvarkos apsaugos komendantūros nuostatų ir Specialaus leidimo, suteikiančio teisę būti teritorijoje, kurioje įvesta nepaprastoji padėtis, išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-1375(2) (19-9349(3)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministrė - Rita Tamašunienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 20. 18
  Dėl Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ pakeitimo ir 1998 m. rugsėjo 8 d. nutarimo Nr. 1088 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-1510) (19-9841(2), (TAP-19-1199(2) (19-7745(4)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 21. 19
  Dėl Švietimo įstatymo Nr. I-1489 papildymo 31-1 straipsniu įstatymo projekto Nr. XIIIP-3329 (TAP-19-940(3) (19-9834(2)

  Pranešėjai

  švietimo, mokslo ir sporto ministras - Algirdas Monkevičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 22. 20
  Dėl Civilinio proceso kodekso 56, 93, 268, 306, 441-1, 441-3, 441-4, 441-6, 441-7, 441-8, 441-9, 441-11, 441-13 ir 441-16 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 12, 13, 22, 22-1, 22-2, 30 ir 34 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 13-1 straipsniu ir 31, 35 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektų (TAP-19-1400(3) (19-8776(4)

  Pranešėjai

  teisingumo ministras - Elvinas Jankevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 23. 21
  Siūloma klausimą svarstyti Vyriausybės pasitarime - Dėl Vadovybės apsaugos įstatymo Nr. IX- 1183 pakeitimo įstatymo projekto ir lydinčiųjų įstatymų projektų

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministrė - Rita Tamašunienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 24. Papildomi klausimai
 25. 22
  Dėl Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 2 straipnio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-19-1620) (19-11454)

  Pranešėjai

  ekonomikos ir inovacijų ministras - Virginijus Sinkevičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė