Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdis

Data

2019-10-16

Pradžios laikas

10:00

Svarstomi klausimai

 1. A dalis
 2. 1
  Dėl Lietuvos Respublikos ir Lichtenšteino kunigaikštystės sutarties dėl pajamų bei kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo ir vengimo prevencijos ratifikavimo (TAP-19-1552) (19-9650(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 3. 2
  Dėl Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Azerbaidžano Respublikoje Egidijaus Naviko skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Turkmėnistanui (TAP-19-1617) (19-11449)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras - Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 4. 3
  Dėl Vyriausybės 1997 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 416 „Dėl Aukštaitijos nacionalinio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) patvirtinimo" pakeitimo (TAP-19-1556) (19-10419(2)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras - Kęstutis Mažeika

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 5. 4
  Dėl Vyriausybės 2006 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 247 „Dėl Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-987(4) (19-5338(6)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras - Andrius Palionis

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 6. 5
  Dėl Vyriausybės 2017 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 738 „Dėl 1863–1864 m. sukilimo vadų atminimo įamžinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo (TAP-19-1637) (19-11528)

  Pranešėjai

  kultūros ministras - Mindaugas Kvietkauskas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 7. 6
  Dėl Vyriausybės 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr.725 "Dėl Garantijų Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui, nutrūkus jo įgaliojimams" pakeitimo (TAP-19-1702) (19-11975)

  Pranešėjai

  Ministras Pirmininkas - Saulius Skvernelis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 8. 7
  Dėl Vyriausybės 1998 m. liepos 9 d. nutarimo Nr. 851 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ir dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų įstatymą (TAP-19-1499) (19-11015), (TAP-19-1498) (19-11014)

  Pranešėjai

  teisingumo ministras - Elvinas Jankevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 9. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
 10. 8
  Dėl Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 6 straipsnio pakeitimo įstatymo, Bausmių vykdymo kodekso 174 straipsnio pakeitimo įstatymo, Suėmimo vykdymo įstatymo Nr. I-1175 45 straipsnio pakeitimo įstatymo, Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 77 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 45 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-19-1478(2) (919-9040(3)

  Pranešėjai

  teisingumo ministras - Elvinas Jankevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 11. 9
  Dėl Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. IX-1709 34, 162 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo, Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. IX-1709 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1872 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo, Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. XII-376 priedo pakeitimo įstatymo, Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. XII-376 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1873 2 straipsnio pakeitimo įstatymo, Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo Nr. VIII-1212 priedo pakeitimo įstatymo, Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo Nr. VIII-1212 1, 2, 6, 8, 45, 47, 56, 57, 58, 59 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 6-1, 39-1, 5- 1, 58-1, 58-2, 58-3 straipsniais ir priedu ir 15, 16, 17, 60 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo Nr. XIII-1237 20 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymo Nr. XII-1467 55, 56, 60, 61 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektų (TAP-19-1511) (19-9343(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 12. 10
  Dėl Vyriausybės 2019 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 134 „Dėl 2019 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo (TAP-19-1562(2) (19-11397(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 13. 11
  Dėl Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 23, 24, 25, 33, 52, 67, 70, 72, 74, 75, 76, 95, 99, 109, 112, 123, 124, 126, 131-2, 131-4 , 131-5 , 131-6, 133, 134, 135, 139, 141, 150, 158, 160 ir 161 straipsnių pakeitimo įstatymo, Baudžiamojo proceso kodekso 81, 51, 101, 148, 179, 182, 214, 218, 220, 236, 286, 308, 310, 317, 319, 323, 324, 375, 385, 422 ir 4301 straipsnių pakeitimo įstatymo, Teismų įstatymo Nr. I-480 371 straipsnio pakeitimo įstatymo, Ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo Nr. VIII-1031 7, 9, 11 ir 18 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 61 straipsniu įstatymo, Civilinio proceso kodekso 111, 117, 121, 123, 124, 1751, 604, 605, 6241, 631, 640, 644, 646, 648, 657 ir 679 straipsnių pakeitimo įstatymo, Administracinių nusižengimų kodekso 573, 574, 577, 579, 585, 609, 616, 620, 622, 624, 637, 646 ir 647 straipsnių pakeitimo įstatymo, Viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 8, 14, 18, 20, 27, 30, 31, 34, 35 ir 364 straipsnių pakeitimo įstatymo, Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo Nr. VIII-840 7 straipsnio pakeitimo įstatymo, Gyventojų registro įstatymo Nr. I-2237 9 straipsnio pakeitimo įstatymo, Civilinio kodekso 1.73, 1.122, 2.44, 2.49, 2.54, 2.66, 6.166, 6.192, 6.2287, 6.22814, 6.901, 6.991 ir 6.993 straipsnių pakeitimo įstatymo, Pašto įstatymo Nr. VIII-1141 7 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo, Antstolių įstatymo Nr. IX-876 431 straipsnio pakeitimo įstatymo, Notariato įstatymo Nr. I-2882 papildymo 341 straipsniu įstatymo, Prokuratūros įstatymo Nr. I-599 papildymo 41 straipsniu įstatymo, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstatymo Nr. VIII-1708 17 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo, Seimo kontrolierių įstatymo Nr. VIII-950 13, 17, 18 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lygių galimybių įstatymo Nr. IX-1826 24, 27 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo Nr. VIII-1524 12, 13, 14, 15 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo, Konstitucinio Teismo įstatymo Nr. I-67 42, 65, 66, 67 ir 671 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 411 straipsniu įstatymo projektų (TAP-19-893(4) (19-11195(2)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras - Jaroslav Narkevič

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 14. 12
  Dėl Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-1557) (19-9006(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 15. 13
  Dėl Transporto priemonių taršos mokesčio įstatymo ir Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 13 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų (TAP-19-1663(2) (19-11466(3)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras - Kęstutis Mažeika

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 16. 14
  Dėl 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto ir su juo susijusių kitų teisės aktų projektų (TAP-19-1722) (19-12028)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 17. 15
  Medžiaga pateikta prie 14 klausimo - Dėl Akcizų įstatymo Nr. IX-569 9, 10, 26, 35, 37, 37-1, 38, 44, 61 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 18. 16
  Medžiaga pateikta prie 14 klausimo - Dėl Akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 30, 31 straipsnių, II ir III skyrių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1327 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 19. 17
  Medžiaga pateikta prie 14 klausimo - Dėl Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 20. 18
  Medžiaga pateikta prie 14 klausimo - Dėl Žemės mokesčio įstatymo Nr. I-2675 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 21. 19
  Medžiaga pateikta prie 14 klausimo - Dėl Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo Nr. VIII-385 10 straipsnio pakeitimo ir Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 35 straipsnio pakeitimo įstatymų projektų

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 22. 20
  Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 20, 21 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1335 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3613 (TAP-19-1733)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 23. 21
  Dėl Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 99 ,,Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-1731)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 24. 22
  Dėl 2020 metų, 2021 metų ir 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos planuojamų rodiklių (TAP-19-1732)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 25. 23
  Dėl Statybos įstatymo Nr. I-1240 ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 22-1 straipsniu įstatymo, Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 IV skyriaus pavadinimo, 55, 56, 57 ir 60 straipsnių pakeitimo bei Įstatymo papildymo 59-1 ir 59-2 straipsniais įstatymo, Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 362-1 straipsniu įstatymo ir Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 40-1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-19-1605) (19-9094(2)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras - Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 26. 24
  Dėl Išmokų vaikams įstatymo Nr.I-621 2, 6, 10, 15, 17, 18, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (TAP-19-1710) (19-10249(2)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras - Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 27. 25
  Dėl Socialinės paramos mokiniams įstatymo Nr. X-686 1, 2, 4, 5, 12 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (TAP-19-1660(2) (19-10789(3)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras - Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 28. 26
  Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII 198 pakeitimo įstatymo ir Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII 198 5 priedo pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1838 pakeitimo įstatymo projektų (TAP-19-1716) (19-12027)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras - Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 29. 27
  Dėl Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 priedėlio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-19-1720) (19-12020)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras - Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 30. 28
  Dėl Teisėjų atlyginimų įstatymo Nr. X-1771 3, 4, 5 straipsnių ir priedėlio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-19-1718) (19-12022)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras - Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 31. 29
  Dėl Socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymo Nr. X-1710 2 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 8, 20, 22-1, 22-2, ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų (TAP-19-1712) (19-11503(2)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras - Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 32. 30
  Siūloma klausimo nesvarstyti - Dėl Valstybinių socialinio draudimo našlių ir našlaičių, maitintojo netekimo, ištarnauto laiko, valstybinių pensijų, kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas, rentų, kompensacinių išmokų, šalpos, slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų kompensavimo įstatymo projekto

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras - Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 33. 31
  Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 4 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1831 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (TAP-19-1662(3) (19-11762(3)

  Pranešėjai

  švietimo, mokslo ir sporto ministras - Algirdas Monkevičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 34. 32
  Dėl Vidaus tarnybos statuto 39, 53, 61 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projekto (TAP-19-1692) (19-11482(2)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministrė - Rita Tamašunienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 35. 33
  Dėl Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 17, 33, 34, 48, 53 straipsnių, 1 ir 2 priedų pakeitimo ir įstatymo papildymo 33-1 straipsniu įstatymo projekto (TAP-19-1700) (19-11513(2)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministrė - Rita Tamašunienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 36. 34
  Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2020 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto ir su juo susijusių kitų teisės aktų projektų (TAP-19-1704) (19-12018)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras - Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 37. 35
  Dėl 2020 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto ir su juo susijusio teisės akto projekto (TAP-19-1735) (19-11861(4)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras - Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 38. Papildomi klausimai
 39. 36
  Papildomas klausimas: Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 pakeitimo įstatymo ir Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-19-1170(3) (19-8582(3)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras - Kęstutis Mažeika

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 40. 37
  Papildomas klausimas: Dėl įgaliojimų suteikimo Raimundui Karobliui

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras - Raimundas Karoblis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė