Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdis

Data

2019-10-23

Pradžios laikas

13:00

Svarstomi klausimai

 1. A dalis
 2. 1
  Dėl Vyriausybės 2013 m. lapkričio 27 d. nutarimo Nr. 1111 „Dėl Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-1615(2) (19-6785(4)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras - Andrius Palionis

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 3. 2
  Dėl Vyriausybės 2019 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. 748 ,,Dėl turto perdavimo Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn“ pakeitimo (TAP-19-1560) (19-11392)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras - Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 4. 3
  Dėl valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų perdavimo patikėjimo teise Joniškio rajono savivaldybei (TAP-19-1622) (19-11459)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras - Kęstutis Mažeika

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 5. 4
  Dėl Vyriausybės 1994 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1198 „Dėl Profesinių ligų sąrašo ir Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro bei jo nuostatų“ pakeitimo (TAP-19-870(2) (19-11405)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras - Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 6. 5
  Dėl Ievos Žentelytės atleidimo iš Lietuvos administracinių ginčų komisijos pirmininko pavaduotojo Panevėžio apygardos skyriuje pareigų ir Vyriausybės 2016 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 259 „Dėl Lietuvos administracinių ginčų komisijos sudarymo“ pakeitimo (TAP-19-1780) (19-12290)

  Pranešėjai

  teisingumo ministras - Elvinas Jankevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 7. 6
  Dėl Dovilės Jazdauskaitės skyrimo Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriaus nare ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 259 „Dėl Lietuvos administracinių ginčų komisijos sudarymo“ pakeitimo (TAP-19-1685) (19-11826)

  Pranešėjai

  teisingumo ministras - Elvinas Jankevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 8. 7
  Dėl Vyriausybės 2004 m. vasario 25 d. nutarimo Nr. 212 „Dėl Lietuvos nepriklausomybės akto signataro pažymėjimo formos, signataro laidojimo ceremonialo ir antkapio atributikos patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-1647(2) (19-11589(2)

  Pranešėjai

  kultūros ministras - Mindaugas Kvietkauskas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 9. 8
  Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo Kelmės rajono savivaldybės nuosavybėn (TAP-19-1650) (19-11336(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 10. 9
  Dėl lėšų skyrimo iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo (TAP-19-1632(2) (19-11485(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 11. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
 12. 10
  Dėl Lino Pernavo atleidimo iš Policijos generalinio komisaro pareigų (TAP-19-1743) (19-12104)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministrė - Rita Tamašunienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 13. 11
  Dėl Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 2, 17, 26 straipsnių pakeitimo bei 15-1 straipsniu papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3603 (TAP-19-1399(2) (19-11363(2)

  Pranešėjai

  ekonomikos ir inovacijų ministras - Virginijus Sinkevičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 14. 12
  Dėl Advokatūros įstatymo Nr. IX-2066 12, 16, 22, 23, 24, 35, 36, 44, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 64 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymo, Notariato įstatymo Nr. I-2882 3, 6, 9, 10-1, 22, 34, 40 ir 42 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo nauju 10-2 straipsniu ir 10-2 straipsnio pernumeravimo bei pakeitimo įstatymo, Antstolių įstatymo Nr. IX-876 5, 8, 12, 13, 14, 15, 27, 28, 30, 34, 35, 36 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų (TAP-19-1442(2) (19-8265(3)

  Pranešėjai

  teisingumo ministras - Elvinas Jankevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 15. 13
  Dėl Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. nutarimo Nr. 1480 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-1040(3) (19-11937)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras - Jaroslav Narkevič

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 16. 14
  Dėl Valstybės iždo įstatymo Nr. I-712 10-1 straipsnio pakeitimo įstatymo, Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo įstatymo Nr. IX-466 pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 3 straipsnio pakeitimo įstatymo, Branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 32 straipsnio pakeitimo įstatymo, Energetikos įstatymo Nr. IX-884 13-1 straipsnio pakeitimo įstatymo, Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo įstatymo Nr. VIII-1661 4 straipsnio pakeitimo įstatymo, Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymo Nr. IX-1541 12 straipsnio pakeitimo įstatymo, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212 2 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. IX-912 „Dėl Rezervinio (stabilizavimo) fondo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektų (TAP-19-1520(2) (19-11206(2)

  Pranešėjai

  energetikos ministras - Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 17. 15
  Dėl Profesinio mokymo organizavimo pameistrystės forma tvarkos aprašo patvirtinimo (TAP-19-1200(3) (19-8697(3)

  Pranešėjai

  švietimo, mokslo ir sporto ministras - Algirdas Monkevičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 18. 16
  Dėl Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo (TAP-19-1509(2) (19-9042(3)

  Pranešėjai

  švietimo, mokslo ir sporto ministras - Algirdas Monkevičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 19. 17
  Siūloma klausimo nesvarstyti - Dėl Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 2, 16, 16-1, 17, 18, 22, 28, 29 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-394 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto pateikimo (TAP-19-1683) (19-11096(2)

  Pranešėjai

  ekonomikos ir inovacijų ministras - Virginijus Sinkevičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 20. 18
  Dėl Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1298 „Dėl Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo ir Vyriausybės 2019 m. liepos 10 d. nutarimo Nr. 718 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1298 „Dėl Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo, dėl Lietuvos Respublikos finansų atašė pareigybės įsteigimo Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje prie ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos, dėl Lietuvos Respublikos specialiojo policijos atašė pareigybės įsteigimo Lietuvos Respublikos ambasadoje Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos karalystėje (TAP-19-1789) (19-12478), (TAP-19-1638(2) (19-11365(3), (TAP-19-1756) (19-11117(2), (TAP-19-1745) (19-12106)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministrė - Rita Tamašunienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 21. 19
  Siūloma klausimo nesvarstyti - Dėl Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 87-1 ir 108-1 straipsniais įstatymo ir Administracinių nusižengimų kodekso 248, 589 straipsnių ir priedo pakeitimo ir kodekso papildymo 251-1 straipsniu įstatymo projektų (TAP-19-1623) (19-119(2)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras - Kęstutis Mažeika

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 22. 20
  Dėl Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 603-3 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų, valstybės įstaigų, įmonių ir pareigybių, kurias užimantiems asmenims suteikiama teisė naudotis Vyriausybinio ryšio tinklo paslaugomis, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-1724) (19-12041)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras - Raimundas Karoblis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 23. Papildomi klausimai
 24. 21
  Dėl Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimo Nr. 628 „Dėl užsieniečių perkėlimo į Lietuvos Respublikos teritoriją“ pakeitimo (TAP-19-1764) (19-11681(2)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministrė - Rita Tamašunienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 25. 22
  Dėl Vyriausybės 2006 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1187 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotinio kultūros paveldo klausimams spręsti paskyrimo“ pakeitimo (TAP-19-1703(2) (19-11571(2)

  Pranešėjai

  kultūros ministras - Mindaugas Kvietkauskas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič