Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdis

Data

2019-11-06

Pradžios laikas

13:00

Svarstomi klausimai

 1. A dalis
 2. 1
  Dėl Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 2, 3, 16, 59-1, 59-2, 59-3, 59-4, 59-5, 59-6 ir 75 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo priedu įstatymo, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 5, 45, 50 ir 54 straipsnių pakeitimo įstatymo, Reklamos įstatymo Nr. VIII-1871 15 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo, Administracinių nusižengimų kodekso 59 straipsnio pakeitimo įstatymo, Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo Nr. VIII-1679 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 24 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 24-1 straipsniu įstatymo, Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo Nr. VIII-1679 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 20, 21, 22, 25 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 11-1, 24-1 straipsniais įstatymo Nr. XIII-735 pakeitimo įstatymo, Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo Nr. VIII-1679 5 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2381 2 straipsnio pakeitimo įstatymo, Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 2 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo, Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 1, 2, 9, 12-1, 12-2, 15, 21, 26-1, 27, 30 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Farmacijos įstatymo Nr. X-709 2 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų (TAP-19-1269(3) (19-11651)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras - Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 3. 2
  Dėl Lietuvos Respublikos principinės kariuomenės struktūros nustatymo, karių ir Lietuvos kariuomenės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), ribinio skaičiaus patvirtinimo įstatymo projekto (TAP-19-1671(2) (19-11790(2)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras - Raimundas Karoblis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 4. 3
  Dėl Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 7 d. nutarimo Nr. 900 „Dėl Vadovybės apsaugos departamento prie vidaus reikalų ministerijos rašytinio pritarimo (suderinimo) dėl naujų statinių statybos, statinių rekonstravimo, jų paskirties keitimo saugomų objektų apsaugos zonose, žemės sklypų ir (ar) statinių saugomų objektų apsaugos zonose perleidimo, nuomos ar panaudos sandorių sudarymo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir saugomų objektų apsaugos zonose statomų ar rekonstruojamų statinių maksimalaus aukščio nustatymo“ pakeitimo (TAP-19-1419(3) (19-8945(5)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministrė - Rita Tamašunienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 5. 4
  Dėl Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-1787) (19-11719(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 6. 5
  Dėl informacijos apie darbuotojų, vykdančių viešojo pirkimo ar pirkimo sutartis, darbo užmokesčio mėnesio medianą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TAP-19-1699(2) (19-11373(3)

  Pranešėjai

  ekonomikos ir inovacijų ministras - Virginijus Sinkevičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 7. 6
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Viešajai įstaigai Centro poliklinikai (TAP-19-1689) (19-9745(4)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras - Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 8. 7
  Dėl Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 5 d. nutarimo Nr. 1095 „Dėl projekto „Klaipėdos miesto baseinas (50 m) su sveikatingumo centru“ pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu“ pripažinimo netekusiu galios (TAP-19-1182(3) (19-8646(4)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministrė - Rita Tamašunienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 9. 8
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Varėnos rajono savivaldybei (TAP-19-1694) (19-11956)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras - Kęstutis Mažeika

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 10. 9
  Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn (TAP-19-1754) (19-10159(2)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras - Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 11. 10
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Plungės technologijų ir verslo mokyklai, valstybės turto investavimo ir savininko kapitalo didinimo bei nekilnojamojo turto perdavimo Rietavo savivaldybės nuosavybėn (TAP-19-1468(2) (19-10644(2)

  Pranešėjai

  švietimo, mokslo ir sporto ministras - Algirdas Monkevičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 12. 11
  Dėl Vyriausybės 2019 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. 736 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Veisiejų technologijos ir verslo mokyklai ir valstybės turto investavimo bei savininko kapitalo didinimo“ pakeitimo (TAP-19-1796) (19-12557)

  Pranešėjai

  švietimo, mokslo ir sporto ministras - Algirdas Monkevičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 13. 12
  Dėl Vyriausybės 2001 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 667 „Dėl Valstybės perskolinamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, suteiktų perskolinamų paskolų grąžinimo ir valstybės garantijų administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-1619) (19-9966(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 14. 13
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Vilniaus technologijų mokymo centrui ir valstybės turto investavimo bei savininko kapitalo didinimo (TAP-19-1249(3) (19-8952(3)

  Pranešėjai

  švietimo, mokslo ir sporto ministras - Algirdas Monkevičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 15. 14
  Dėl pritarimo valstybės rezervo tvarkytojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos sprendimui panaudoti jo tvarkomas valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargas (TAP-19-1887) (19-12806)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministrė - Rita Tamašunienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 16. 15
  Dėl įgaliojimų suteikimo Daivai Beliackienei ir Lietuvos Respublikos Prezidento 2018 m. gruodžio 5 d. dekreto Nr. 1K-1478 pripažinimo netekusiu galios (TAP-19-1784)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras - Raimundas Karoblis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 17. 16
  Dėl Europos Tarybos konvencijos dėl nusikalstamu būdu įgytų pajamų plovimo, paieškos, arešto ir konfiskavimo bei terorizmo finansavimo ratifikavimo (TAP-19-1739) (18-8485(2)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministrė - Rita Tamašunienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 18. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
 19. 17
  Dėl Administracinių nusižengimų kodekso 12, 33, 43, 89, 110, 112, 573, 607, 608, 609, 610, 613, 614, 627, 631, 632, 635, 640, 642, 661 ir 673 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo ir Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo Nr. X-1238 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-19-1379(2) (19-8413(3)

  Pranešėjai

  teisingumo ministras - Elvinas Jankevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 20. 18
  Siūloma klausimo nesvarstyti - Dėl Geležinkelių transporto kodekso papildymo 33-1 straipsniu įstatymo Nr. XII-1623 2 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Geležinkelių transporto kodekso 1, 3, 4, 7, 11, 12, 13, 16, 23, 24, 25, 29, 33 straipsnių, priedo pakeitimo ir papildymo, Kodekso papildymo 4-1, 25-1, 33-1 straipsniais ir 8, 27 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo Nr. XI-1595 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-19-1472(2) (19-1648(3)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras - Jaroslav Narkevič

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 21. 19
  Dėl Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3315 (TAP-19-1411(2) (19-10218(2)

  Pranešėjai

  švietimo, mokslo ir sporto ministras - Algirdas Monkevičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 22. 20
  Dėl Teismų įstatymo Nr. I-480 68, 69-1, 73, 79 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 79-1 straipsniu ir 79-1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-19-1680) (19-10308(2)

  Pranešėjai

  teisingumo ministras - Elvinas Jankevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 23. 21
  Dėl Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 „Dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo būtinojo kiekio tiekimo ir gamtinių dujų vartojimo pajėgumų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-1766) (19-12234)

  Pranešėjai

  energetikos ministras - Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 24. 22
  Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybą ir biudžetinę įstaigą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrių (TAP-19-1558(2) (19-10276(3)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras - Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 25. 23
  Dėl Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 2, 16, 16-1, 17, 18, 22, 28, 29 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-394 2, 5, 10 straipsnių pakeitimo ir 1, 3 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projekto (TAP-19-1683(2) (19-11096(4)

  Pranešėjai

  ekonomikos ir inovacijų ministras - Virginijus Sinkevičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 26. 24
  Dėl bendradarbiavimo su Tarptautine frankofonijos organizacija (TAP-19-879(2) (19-12595)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras - Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 27. 25
  Klausimą svarstyti Vyriausybės pasitarime - Dėl Vyriausybės 2019 m. sausio 23 d. nutarimo Nr. 85 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, Sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-1738(2) (19-11331(3)

  Pranešėjai

  švietimo, mokslo ir sporto ministras - Algirdas Monkevičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 28. 26
  Dėl L. Pernavo atleidimo iš Lietuvos policijos generalinio komisaro pareigų (TAP-19-1872) (19-12791)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministrė - Rita Tamašunienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 29. 27
  Dėl R. Požėlos paskyrimo (TAP-19-1889) (19-12823)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministrė - Rita Tamašunienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė