Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdis

Data

2018-07-25

Pradžios laikas

13:00

Svarstomi klausimai

 1. A dalis
 2. 1
  Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos (TAP-17-1818(2) (17-9158(3)

  Pranešėjai

  energetikos ministras - Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 3. 2
  Dėl Vyriausybės 2008 m. kovo 26 d. nutarimo Nr. 266 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą“ pakeitimo", Vyriausybės 2015 m. birželio 9 d. nutarimo Nr. 583 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą“ pakeitimo, Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1147 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymo pakeitimo įstatymą“ pakeitimo ir dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Asociacijų įstatymą (TAP-18-1073) (18-8478), (TAP-18-1072) (18-8480), (TAP-18-1071) (18-8479), (TAP-18-1070) (18-8477)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 4. 3
  Dėl lėšų skyrimo iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo (TAP-18-1081) (18-8521)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 5. 4
  Dėl Baudžiamojo kodekso 310 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-988(2) (TAP-18-1009(2) (18-8321(2)

  Pranešėjai

  teisingumo ministras - Elvinas Jankevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 6. 5
  Dėl Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ pakeitimo (TAP-18-1030) (18-8371)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė - Jurgita Petrauskienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 7. 6
  Dėl Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1447 „Dėl programos Sąjungos finansinės paramos priemonėms, susijusioms su Ignalinos atominės elektrinės Lietuvoje 1 ir 2 blokų eksploatavimo nutraukimu, įgyvendinti“ pakeitimo (TAP-18-952) (18-6989(2)

  Pranešėjai

  energetikos ministras - Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 8. 7
  Dėl Rimanto Latako atšaukimo iš Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Moldovos Respublikoje pareigų (TAP-18-1109) (18-8595)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras - Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 9. 8
  Dėl Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 82 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1988 teikimo (TAP-18-1066) (18-8468)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė - Jurgita Petrauskienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 10. 9
  Dėl Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo Nr. VIII-1524 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 22 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projekto (TAP-18-882(2) (18-5420(3)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras - Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 11. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
 12. 10
  Dėl Kęstučio Kudzmano skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Moldovos Respublikoje (TAP-18-1111) (18-8598)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras - Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 13. 11
  Dėl Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1480 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės“ pakeitimo ir Vyriausybės 2009 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1290 „Dėl metodinę ir konsultacinę pagalbą teikiančio viešojo juridinio asmens įgaliojimo ir jo funkcijų nustatymo“ pakeitimo (TAP-18-1010(2), TAP-18-724(2) (18-8324(2), 18-2079(4)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 14. 12
  Dėl Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1252 „Dėl nacionaliniam saugumui svarbių apsaugos zonų nustatymo“ pakeitimo (TAP-18-1083) (18-7449(2)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras - Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 15. 13
  Dėl Seimo narių Povilo Urbšio, Zenono Streikaus, Guodos Burokienės 2018 m. gegužės 15 d. pasiūlymo dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 5 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1261(2) (TAP-18-1101) (18-7899(2)

  Pranešėjai

  ūkio ministras - Virginijus Sinkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 16. 14
  Dėl Viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 19 ir 31 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1123(3) ir Viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 3 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-1642 (TAP-18-1200) (18-7321(3)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras - Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 17. 15
  Dėl Administracinių nusižengimų kodekso 33, 38, 80, 346, 424, 569, 573, 575, 589, 590, 595, 602, 610, 611, 612, 669, 682 ir 686 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (TAP-18-477(5) (18-2645(6)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras - Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 18. 16
  Dėl Vienkartinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi pagal įstatymą ar sutartį tinklų operatorių naudai nustatytu servitutu, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos patvirtinimo (TAP-18-680(4) (18-3114(5)

  Pranešėjai

  energetikos ministras - Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 19. Papildomi klausimai
 20. 17
  Dėl Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo įgyvendinimo (TAP-17-1667(3) (18-8982)

  Pranešėjai

  kultūros ministrė - Liana Ruokytė-Jonsson

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 21. 18
  Dėl Vyriausybės 2015 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 389 „Dėl Kuršių Nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano rengimo“ pakeitimo(TAP-18-1197) (18-8958)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras - Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 22. 19
  Dėl Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-813(2) (18-6709(2)

  Pranešėjai

  teisingumo ministras - Elvinas Jankevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė