Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdis

Data

2019-12-18

Pradžios laikas

13:00

Svarstomi klausimai

 1. A dalis
 2. 1
  Dėl Vyriausybės 2003 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 470 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo įgyvendinimo ir Vidaus audito tarnybos pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ ir 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 1568 „Dėl vidaus audito atlikimo“ pakeitimo (TAP-19-1642(2) (19-11555(3), (TAP-19-1643(2) 919-11556(3)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 3. 2
  Dėl Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 687 „Dėl valstybės perskolinamų paskolų valstybės investicijų projektams, bendrai finansuojamiems su Europos Sąjungos fondų lėšomis, finansuoti suteikimo“ pakeitimo (TAP-19-2010) (19-14152)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 4. 3
  Dėl Triukšmo valdymo įstatymo Nr. IX-2499 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3825 ir Administracinių nusižengimų kodekso 48 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3826 (TAP-19-1994(2) (19-12641(4)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras - Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 5. 4
  Dėl Vyriausybės 2018 m. gegužės 2 d. nutarimo Nr. 440 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.276-1 straipsnį bei Vaikų, kuriems nustatyta globa (rūpyba), ir vaiko globėjų (rūpintojų) centralizuotos apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-2014(2) (19-12593(3)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras - Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 6. 5
  Dėl valstybės perskolinamos paskolos valstybės investicijų projektui, bendrai finansuojamam iš Europos Sąjungos fondų lėšų, finansuoti suteikimo (TAP-19-2101) (19-14773)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 7. 6
  Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-2087) (19-13232(2)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras - Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 8. 7
  Dėl Vyriausybės 1998 m. liepos 13 d. nutarimo Nr. 870 „Dėl Valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-1995) (19-11893(3)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras - Kęstutis Mažeika

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 9. 8
  Dėl nekilnojamojo turto ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Panevėžio profesinio rengimo centrui ir valstybės turto investavimo bei dalininko kapitalo didinimo (TAP-19-1982) (19-13951)

  Pranešėjai

  švietimo, mokslo ir sporto ministras - Algirdas Monkevičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 10. 9
  Dėl Vyriausybės 2018 m. spalio 24 d. nutarimo Nr. 1056 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (TAP-19-1980(2) (19-11724(3)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 11. 10
  Dėl Mokyklų bendruomenių metų minėjimo 2020 metais plano patvirtinimo (TAP-19-2018(2) (19-15639)

  Pranešėjai

  švietimo, mokslo ir sporto ministras - Algirdas Monkevičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 12. 11
  Dėl Vyriausybės 2004 m. birželio 22 d. nutarimo Nr. 778 „Dėl bankrutavusio banko reikalavimo teisių perleidimo centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui“ pakeitimo (TAP-19-2064) (19-14254(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 13. 12
  Dėl nekilnojamojo turto Kaune, Rotušės a. 29, perėmimo valstybės nuosavybėn ir perdavimo biudžetinei įstaigai Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (TAP-19-1997) (19-13018(2)

  Pranešėjai

  kultūros ministras - Mindaugas Kvietkauskas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 14. 13
  Dėl Vyriausybės 2003 m. spalio 9 d. nutarimo Nr. 1252 „Dėl laisvo prekių judėjimo ir pasikeitimo informacija apie nacionalines priemones užtikrinimo“ pakeitimo (TAP-19-1992(2) (19-11726(3)

  Pranešėjai

  energetikos ministras, laikinai einantis ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas - Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 15. 14
  Dėl Vyriausybės nutarimo „Dėl Jungtinės grėsmių prevencijos ir krizių valdymo grupės sudėties ir šios grupės nuostatų patvirtinimo“ ir Vyriausybės 2013 m. kovo 27 d. nutarimo Nr. 254 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-1778(2) (1912287(2), (TAP-19-1779(2) (19-12289(2)

  Pranešėjai

  Ministras Pirmininkas - Saulius Skvernelis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 16. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
 17. 15
  Dėl Tarėjų įstatymo projekto Nr. XIIIP-3891, Civilinio proceso kodekso 62 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo XIV skyriaus pirmuoju-1 skirsniu įstatymo projekto Nr. XIIIP-3892, Baudžiamojo proceso kodekso 40 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo XVIII-1 skyriumi įstatymo projekto Nr. XIIIP-3893, Baudžiamojo kodekso 230 ir 231 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3894 ir Administracinių nusižengimų kodekso papildymo 226-2 straipsniu ir 589 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3895 (TAP-19-2023) (19-12733(2)

  Pranešėjai

  teisingumo ministras - Elvinas Jankevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 18. 16
  Dėl Želdynų įstatymo Nr. X-1241 pakeitimo įstatymo, Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 6 straipsnio pakeitimo projektų (TAP-19-833(3) (19-6418(3)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras - Kęstutis Mažeika

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 19. 17
  Dėl Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimo Nr. 924 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymą“ pakeitimo ir dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios (TAP-19-2066(2) (19-9619(2), (TAP-19-2183) (19-15638)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 20. 18
  Dėl Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo Nr. XII-1519 pakeitimo įstatymo projekto ir Konsulinio statuto Nr. I-886 20 ir 25-1 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (TAP-19-1940(2) (19-13346(2)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministrė - Rita Tamašunienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 21. 19
  Dėl Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 49, 51, 52, 59, 60, 61, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (TAP-19-1938(2) (19-13226(4)

  Pranešėjai

  energetikos ministras - Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 22. 20
  Dėl Vyriausybės 2019 m. kovo 6 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl valstybės investicijų 2019–2021 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo (TAP-19-2119(2) (19-14923(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 23. 21
  Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1359(2) (TAP-19-2139) (19-12926(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 24. 22
  Siūloma klausimo nesvarstyti - Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės komisijos tautinių mažumų klausimams sudarymo (TAP-19-1968(2) (19-13652(2)

  Pranešėjai

  Ministras Pirmininkas - Saulius Skvernelis

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 25. 23
  Dėl Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 9-2 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3849, Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 10, 11, 12, 14, 15, 16-1, 17-1 ir 26 straipsnių pakeitimo ir 16(2) straipsnio panaikinimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3903, Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 19-1 straipsnio papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3923 ir Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 2, 17 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3854 (TAP-19-2065) (19-13228(2), (TAP-19-1943(2) (19-12772(3)

  Pranešėjai

  energetikos ministras, laikinai einantis ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas - Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 26. 24
  Dėl Vyriausybės 2008 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1212 „Dėl projektų grupės „Bernardinų takais“ pripažinimo valstybei svarbiu kultūriniu projektu“ pakeitimo (TAP-19-1310(3) (19-14006(2)

  Pranešėjai

  energetikos ministras, laikinai einantis ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas - Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 27. 25
  Dėl Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ pakeitimo, Vyriausybės 1995 m. lapkričio 13 d. nutarimo Nr. 1428 „Dėl Valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 16 d. nutarimo Nr. 1023 „Dėl valstybinės žemės sklypų, priskirtų privatizavimo objektams, pardavimo ir nuomos“ pripažinimo netekusiu galios (TAP-19-2008) (19-11878(2), (TAP-19-2007) (19-11877(2), (TAP-19-2006) (19-11876(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 28. 26
  Dėl Čiunės Sugiharos metų minėjimo 2020 metais plano patvirtinimo (TAP-19-2138) (19-15065)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras - Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 29. 27
  Dėl Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1177 „Dėl atskirų profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigose, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-1838) (19-11616(2)

  Pranešėjai

  energetikos ministras, laikinai einantis ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas - Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 30. Papildomi klausimai
 31. 28
  Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Respublikinę Kauno ligoninę (TAP-19-2100(2) (19-14770(2)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras - Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 32. 29
  Dėl Vyriausybės 2019 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 134 „Dėl 2019 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo (TAP-19-2173) (19-15597)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 33. 30
  Dėl lėšų skyrimo iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo ir Vyriausybės 2019 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1051 „Dėl lėšų skyrimo iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo“ pakeitimo (TAP-19-2171) (19-15596), (TAP-19-2170) (19-15595)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič