Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdis

Data

2019-12-30

Pradžios laikas

10:00

Svarstomi klausimai

 1. A dalis
 2. 1
  Dėl Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 483 „Dėl Licencijų vykdyti oro susisiekimą išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir kitų susijusių teisės aktų projektų (TAP-19-1856(2) (19-11400(3), (TAP-19-1855(2) (19-11399(3), (TAP-19-1854(2) (19-11398(3)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras - Jaroslav Narkevič

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 3. 2
  Dėl Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. 89 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-2059) (19-10429(2)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras - Kęstutis Mažeika

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 4. 3
  Dėl įgaliojimų suteikimo Daivai Beliackienei ir Lietuvos Respublikos Prezidento 2017 m. gruodžio 27 d. dekreto Nr. 1K-1188 „Dėl įgaliojimų suteikimo Jūratei Raguckienei“ pripažinimo netekusiu galios (TAP-19-2142) (19-15161)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras - Raimundas Karoblis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 5. 4
  Dėl trumpalaikio materialiojo valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn (TAP-19-2113) (19-13410(2)

  Pranešėjai

  kultūros ministras - Mindaugas Kvietkauskas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 6. 5
  Dėl Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 5 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (TAP-19-1930(2) (19-11390(3)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 7. 6
  Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. lapkričio 18 d. nutarimo Nr. 1207 „Dėl Žinybinio visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo(TAP-19-887(3) (19-15753)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras - Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 8. 7
  Dėl Vyriausybės 2019 m. liepos 3 d. nutarimo Nr. 709 „Dėl Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-2152) (19-15228)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras - Raimundas Karoblis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 9. 8
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Šiaulių profesinio rengimo centrui ir valstybės turto investavimo bei savininko kapitalo didinimo (TAP-19-2068) (19-14331)

  Pranešėjai

  švietimo, mokslo ir sporto ministras - Algirdas Monkevičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 10. 9
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Joniškio rajono savivaldybės nuosavybėn (TAP-19-2031) (19-12745(2)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras - Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 11. 10
  Dėl nekilnojamojo turto Kėdainiuose, Šėtos g. 95, perėmimo valstybės nuosavybėn ir perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Kėdainių profesinio rengimo centrui (TAP-19-2063) (19-13697(2)

  Pranešėjai

  švietimo, mokslo ir sporto ministras - Algirdas Monkevičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 12. 11
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį (TAP-19-1993(2) (19-13973(2)

  Pranešėjai

  švietimo, mokslo ir sporto ministras - Algirdas Monkevičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 13. 12
  Dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 2, 75, 79, 91, 92 ir 106 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (TAP-19-2079) (19-11652(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 14. 13
  Dėl Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 28 d. nutarimo Nr. 1163 „Dėl asbesto ir jo turinčių gaminių importo, gamybos ir naudojimo ribojimo“ pripažinimo netekusiu galios (TAP-19-2088) (19-12773(2)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras - Kęstutis Mažeika

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 15. 14
  Dėl kilnojamųjų daiktų Utenos rajono savivaldybėje pardavimo AB „Energijos skirstymo operatorius“ (TAP-19-856(2) (19-15103)

  Pranešėjai

  energetikos ministras - Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 16. 15
  Dėl Europos konvencijos dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose antrojo papildomo protokolo ratifikavimo“ Nr. IX-1997 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-19-2115) (19-12637(2)

  Pranešėjai

  teisingumo ministras - Elvinas Jankevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 17. 16
  Dėl Vyriausybės 2015 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 252 „Dėl Atlygio centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui už jo vykdomas veiklas apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-2000(3) (19-12718(4)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 18. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
 19. 17
  Dėl Turto pardavimo iš varžytynių vykdomo bankroto proceso metu tvarkos aprašo patvirtinimo ir Vyriausybės 2013 m. balandžio 17 d. nutarimo Nr. 321 „Dėl Fizinio asmens, kuriam iškelta bankroto byla, bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (TAP-19-2109(2) (19-12277(3), (TAP-19-2211) (19-15792)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 20. 18
  Dėl Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo įgyvendinimo (TAP-19-2114(2) (19-13608(3)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 21. 19
  Dėl Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimo Nr. 1434 „Dėl Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-1096(4) (19-15773)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras - Jaroslav Narkevič

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 22. 20
  Dėl biudžetinių įstaigų Lietuvos sporto centro, Lietuvos sporto muziejaus ir Lietuvos sporto medicinos centro savininko teisių ir pareigų įgyvendinimo (TAP-19-1679(3) (19-10915(4)

  Pranešėjai

  švietimo, mokslo ir sporto ministras - Algirdas Monkevičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 23. 21
  Dėl Miškų įstatymo Nr.I-671 1, 2, 3, 4, 7, 11, 15, 18 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 10-2 ir 15-1 straipsniais ir įstatymo papildymo priedu įstatymo projekto (TAP-19-1630(2) (19-11462(2)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras - Kęstutis Mažeika

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 24. 22
  Dėl Vyriausybės 2013 m. lapkričio 13 d. nutarimo Nr. 1052 „Dėl Geležinkelio įmonių (vežėjų) ir įmonių, kurios naudojasi viešąja geležinkelių infrastruktūra, privalomojo civilinės atsakomybės draudimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-2099(2) (19-37(3)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras - Jaroslav Narkevič

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 25. 23
  Dėl Vyriausybės 2004 m. liepos 7 d. nutarimo Nr. 852 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymą“ pakeitimo ir Vyriausybės 2016 m. spalio 5 d. nutarimo Nr. 979 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą“ pakeitimo (TAP-19-2050(2) (19-15755), (TAP-19-2051(2) (19-15756)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras - Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 26. 24
  Dėl valstybinės miškų ūkio paskities žemės sklypų perdavimo patikėjimo teise Kauno miesto savivaldybei (TAP-19-2020) (19-14189)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras - Kęstutis Mažeika

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 27. 25
  Dėl Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 6, 7, 9, 18, 31 ir 78 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo dešimtuoju-1 skirsniu įstatymo projekto (TAP-19-2001) (19-14106)

  Pranešėjai

  energetikos ministras - Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 28. 26
  Dėl Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 994 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir paciento priemokų už juos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-2102(2) (19-13571(3)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras - Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 29. 27
  Dėl Vyriausybės 2017 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 171 „Dėl Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo tvarkos aprašo“ pakeitimo (TAP-19-2200) (19-15648(2)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministrė - Rita Tamašunienė

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 30. Papildomi klausimai
 31. 28
  Dėl Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-2206) (19-15757)

  Pranešėjai

  švietimo, mokslo ir sporto ministras - Algirdas Monkevičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 32. 29
  Dėl Seimo 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimo Nr. XI-2375 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos patvirtinimo" pakeitimo (TAP-19-2103(2) (19-14816(2)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras - Kęstutis Mažeika

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė