Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdis

Data

2020-01-15

Pradžios laikas

13:00

Svarstomi klausimai

 1. A dalis
 2. 1
  Dėl Vyriausybės 2018 m. lapkričio 29 d. nutarimo Nr. 1158 „Dėl valstybinės žemės sklypų perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti jais valstybės įmonei Turto bankui“ pripažinimo netekusiu galios (TAP-19-2172) (19-13939(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 3. 2
  Dėl Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo Nr. VIII-342 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3565 (TAP-19-2174(2) (19-14358(3)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras - Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 4. 3
  Dėl patalpų Kaune, Studentų g. 54, perdavimo pagal panaudos sutartį (TAP-19-1533(3) (19-11237(3)

  Pranešėjai

  švietimo, mokslo ir sporto ministras - Algirdas Monkevičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 5. 4
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Viešajai įstaigai Palangos reabilitacijos ligoninei (TAP-19-2012(2) (19-11874(4)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras - Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 6. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
 7. 5
  Dėl Valstybės tarnybos įstatymo Nr. XIII-1370 48 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3798 (TAP-19-2216) (19-15134(2)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministrė - Rita Tamašunienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 8. 6
  Dėl Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ pakeitimo projekto (TAP-19-2176) (19-13950 (2)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras - Kęstutis Mažeika

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 9. 7
  Dėl valstybinės miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis žemės sklypuose Kazlų Rūdos savivaldybėje (TAP-19-2151) (19-12391(2)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras - Raimundas Karoblis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 10. 8
  Siūloma klausimo nesvarstyti - Dėl Lygių galimybių įstatymo Nr. IX-1826 pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3512 (TAP-19-2089) (19-14568)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras - Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 11. 9
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Viešajai įstaigai „Nacionalinis žiedas“ (TAP-19-2184(2) (19-15633(2)

  Pranešėjai

  švietimo, mokslo ir sporto ministras - Algirdas Monkevičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 12. 10
  Dėl viešųjų įstaigų savininko ir dalininko teisių ir pareigų įgyvendinimo ir Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl Ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-2187) (19-15665), (TAP-19-1677(2) (19-10604(3)

  Pranešėjai

  švietimo, mokslo ir sporto ministras - Algirdas Monkevičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 13. 11
  Dėl Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo (TAP-19-1461(2) (20-185)

  Pranešėjai

  energetikos ministras, laikinai einantis ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas - Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 14. 12
  Dėl Vyriausybės 2006 m. sausio 30 D. nutarimo Nr. 92 „Dėl Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo įgyvendinimo" pakeitimo (TAP-19-1267(2) (19-8382(3)

  Pranešėjai

  energetikos ministras, laikinai einantis ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas - Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 15. 13
  Siūloma klausimą svarstyti Vyriausybės pasitarime - Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3792 (TAP-19-2186(2) (19-13366(4)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras - Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 16. 14
  Dėl Dokumentų rinkinių portalo nuostatų patvirtinimo ir Vyriausybės 2006 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 189 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 11 straipsnį“ pripažinimo netekusiu galios (TAP-19-822(2) (19-3352(3), (19-2022) (19-11614(2)

  Pranešėjai

  energetikos ministras, laikinai einantis ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas - Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 17. 15
  Dėl Vyriausybės 2018 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 364 „Dėl įgaliojimų įgyvendinant Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymą suteikimo“ pakeitimo ir Vyriausybės 2014 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 595 „Dėl Nacionalinių matavimo vienetų etalonų kūrimo, tvirtinimo, tobulinimo, išlaikymo ir panaikinimo tvarkos aprašo ir nacionalinių matavimo vienetų etalonų sąrašo patvirtinimo, nacionalinio metrologijos instituto ir paskirtųjų institutų paskyrimo“ pakeitimo (TAP-19-2203(2) (19-14550(3), (TAP-19-2202(2) (19-14549(3)

  Pranešėjai

  energetikos ministras, laikinai einantis ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas - Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 18. 16
  Dėl Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 6 d. nutarimo Nr. 1135 „Dėl Alkoholio vartojimo, jo daromos ekonominės žalos sveikatai ir ūkiui stebėsenos (monitoringo) taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-1299(3) (20-18)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras - Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 19. 17
  Dėl Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1177 „Dėl Atskirų profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigose, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-2027(3) (19-12646(4)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras - Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 20. 18
  Dėl Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-2085(2) (19-13588(3)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 21. Papildomi klausimai
 22. 19
  Dėl Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo Nr. I-1163 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto XIIIP-3851(2) (TAP-20-16(2) (19-15631(3)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras - Kęstutis Mažeika

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė