Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdis

Data

2018-08-01

Pradžios laikas

13:00

Svarstomi klausimai

 1. A dalis
 2. 1
  Dėl universalių dirbtinės dangos sporto aikštelių perdavimo (TAP-18-1107) (18-8589)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė - Jurgita Petrauskienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 3. 2
  Dėl Vyriausybės 2005 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 237 „Dėl Valstybių, į kurias draudžiama eksportuoti ar gabenti tranzitu į bendrąjį karinės įrangos sąrašą įtrauktas prekes, kitus ginklus ir šaudmenis ir kurioms draudžiama tarpininkauti, kai vedamos derybos, rengiami arba vykdomi sandoriai dėl įtrauktų į bendrąjį karinės įrangos sąrašą prekių, kitų ginklų ir šaudmenų, sąrašo ir Valstybių, iš kurių draudžiama pirkti ir importuoti ar gabenti tranzitu į bendrąjį karinės įrangos sąrašą įtrauktas prekes, kitus ginklus ir šaudmenis ir kurioms draudžiama tarpininkauti, kai vedamos derybos, rengiami arba vykdomi sandoriai dėl įtrauktų į bendrąjį karinės įrangos sąrašą prekių, kitų ginklų ir šaudmenų, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-1115(2) (18-4236(4)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras - Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 4. 3
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Mažeikių rajono savivaldybės nuosavybėn (TAP-18-1118) (18-6963(2)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras - Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 5. 4
  Dėl Valentinos Zeitler atšaukimo iš Lietuvos Respublikos nepaprastosios ir įgaliotosios ambasadorės Šveicarijos Konfederacijoje ir Lichtenšteino Kunigaikštystei pareigų (TAP-18-1130) (18-8728)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras - Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 6. 5
  Dėl Šarūno Adomavičiaus atšaukimo iš Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Lenkijos Respublikoje pareigų (TAP-18-1134) (18-8733)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras - Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 7. 6
  Dėl Loretos Zakarevičienės atšaukimo iš Lietuvos Respublikos nepaprastosios ir įgaliotosios ambasadorės Austrijos Respublikoje, Slovakijos Respublikai ir Slovėnijos Respublikai pareigų (TAP-18-1132) (18-8731)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras - Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 8. 7
  Dėl viešosios įstaigos Kauno įvairių tautų kultūrų centro savininko turtinių ir neturtinių teisių ir pareigų perėmimo ir Vyriausybės 2015 m. liepos 1 d. nutarimo Nr. 702 „Dėl viešųjų įstaigų romų visuomenės centro, Kauno įvairių tautų kultūrų centro, Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centro dalininko bei viešosios įstaigos tautinių bendrijų namų savininko turtinių ir neturtinių teisių ir pareigų įgyvendinimo“ pakeitimo (TAP-18-815) (18-6828), (TAP-18-1121) (18-8590)

  Pranešėjai

  kultūros ministrė - Liana Ruokytė-Jonsson

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 9. 8
  Dėl Vyriausybės 2004 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 932 „Dėl Strateginių prekių eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo Europos Sąjungoje licencijavimo taisyklių, Strateginių prekių kontrolės vykdymo taisyklių ir Sertifikatų karinę įrangą gaminančioms įmonėms gavėjoms išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-1075(2) (18-9074)

  Pranešėjai

  ūkio ministras - Virginijus Sinkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 10. 9
  Dėl Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 906 „Dėl Privatizavimo komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-332(2) (18-8833)

  Pranešėjai

  ūkio ministras - Virginijus Sinkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 11. 10
  Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn (TAP-18-1143) (18-8750)

  Pranešėjai

  kultūros ministrė - Liana Ruokytė-Jonsson

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 12. 11
  Dėl Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Japonijoje, Naujajai Zelandijai, Malaizijai ir Singapūro Respublikai Gedimino Varvuolio skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Australijos Sandraugai ir Indonezijos Respublikai (TAP-18-1136) (18-8738)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras - Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 13. 12
  Dėl Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1495 „Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-1178) (18-8594(2)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras - Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 14. 13
  Dėl Vyriausybės 2002 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. 2108 „Dėl Reikalavimų kvalifikuotus sertifikatus sudarantiems sertifikavimo paslaugų teikėjams, Reikalavimų elektroninio parašo įrangai, Kvalifikuotus sertifikatus sudarančių sertifikavimo paslaugų teikėjų registravimo tvarkos ir Elektroninio parašo priežiūros reglamento patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (TAP-18-1122) (18-8661)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras - Rokas Masiulis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 15. 14
  Dėl Baudžiamojo kodekso 310 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-988(2) (TAP-18-1009(2) (18-8321(2)

  Pranešėjai

  teisingumo ministras - Elvinas Jankevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 16. 15
  Dėl institucijos, atsakingos už Europos tarybos konvencijos dėl bendros kino filmų gamybos (pataisytos) nuostatų įgyvendinimą, paskyrimo (TAP-18-1145) (18-8763)

  Pranešėjai

  kultūros ministrė - Liana Ruokytė-Jonsson

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 17. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
 18. 16
  Dėl Vyriausybės 2014 m. vasario 5 d. nutarimo Nr. 112 „Dėl 2011–2020 metų Valstybinės sporto plėtros strategijos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-451(3)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė - Jurgita Petrauskienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 19. 17
  Dėl Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 6 straipsnio 3 dalies pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1854 ir Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1991 (TAP-18-1125) (18-7545(2)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras - Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 20. 18
  Dėl Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 41 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1883(2) (TAP-18-1144) (18-8507(2)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras - Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 21. 19
  Dėl Tiekiamų rinkai tręšiamųjų produktų įstatymo projekto (TAP-18-853(3) (18-5676(4)

  Pranešėjai

  ūkio ministras - Virginijus Sinkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 22. 20
  Dėl Migracijos komisijos sudarymo ir dėl įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 pakeitimo įstatymo, Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo Nr. XII-1519 3, 6, 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo, Policijos įstatymo Nr. VIII-2048 6, 23 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo, Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo Nr. VIII-1666 26 straipsnio pakeitimo įstatymo, Administracinių nusižengimų kodekso 541, 542 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo, Konsulinio statuto 25 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymo, Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo Nr. VIII-840 4 straipsnio pakeitimo įstatymo ir įstatymo „Dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo ir vykdymo“ Nr. XII-1322 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-18-835(2) (18-5092(3) (TAP-18-834(2) (18-5089(3)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras - Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 23. 21
  Dėl Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1674 (TAP-18-1146(2) (18-8084(3)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras - Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 24. 22
  Dėl Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 2, 9, 13 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1635 (TAP-18-972(3) (18-8082(5)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras - Kęstutis Navickas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 25. 23
  Dėl Veterinarijos įstatymo Nr. I-2110 2 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 13-1 straipsniu įstatymo projekto Nr. XIIIP-92 (TAP-18-1128) (18-8528(2)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras - Giedrius Surplys

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 26. 24
  Dėl Viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 19 ir 31 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1123(3) ir Viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 3 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-1642 (TAP-18-1018(3) (18-7321(4)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministras - Eimutis Misiūnas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 27. 25
  Dėl Juliaus Pranevičiaus skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Indijos Respublikoje (TAP-18-1231) (18-9053)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras - Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 28. Papildomi klausimai
 29. 26
  Dėl Vyriausybės 1998 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1396 „Dėl Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės narių paskyrimo“ pakeitimo (TAP-18-1258) (18-9025(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 30. 27
  Dėl Mokslo ir inovacijų sklaidos centro steigimo ir valstybės turto investavimo (TAP-18-859(2) (18-4853(3)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė - Jurgita Petrauskienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 31. 28
  Dėl Švietimo įstatymo Nr. I-1489 2 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1725 (TAP-18-1062) (18-5627(2)

  Pranešėjai

  švietimo ir mokslo ministrė - Jurgita Petrauskienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė