Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdis

Data

2020-02-26

Pradžios laikas

13:00

Svarstomi klausimai

 1. A dalis
 2. 1
  Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Danijos Karalystės Vyriausybės susitarimo dėl įslaptintos informacijos, kuri parengiama ar kuria keičiamasi vykstant kariniam bendradarbiavimui, abipusės apsaugos ratifikavimo (TAP-20-109) (19-14954(2)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras - Raimundas Karoblis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 3. 2
  Siūloma klausimo nesvarstyti - Dėl Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 206 „Dėl Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“ pakeitimo (TAP-20-133) (20-1247)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras - Kęstutis Mažeika

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 4. 3
  Dėl institucijų, atsakingų už Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, programos ir Vidaus saugumo fondo programos valdymą ir kontrolę Lietuvoje, paskyrimo (TAP-20-160) (20-1581)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministrė - Rita Tamašunienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 5. 4
  Dėl nematerialiojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį akcinei bendrovei „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ (TAP-19-1447(2) (19-9342(5)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras - Jaroslav Narkevič

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 6. 5
  Dėl valstybinės signataro rentos skyrimo (TAP-20-210(2) (20-1878(2)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras - Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 7. 6
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos fotomenininkų sąjungai (TAP-20-139) (20-201(2)

  Pranešėjai

  kultūros ministras - Mindaugas Kvietkauskas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 8. 7
  Dėl patalpų Vilniuje, Ąžuolyno g. 5, perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos beisbolo asociacijai (TAP-20-100(2) (20-957(2)

  Pranešėjai

  švietimo, mokslo ir sporto ministras - Algirdas Monkevičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 9. 8
  Dėl Vyriausybės 2003 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1666 „Dėl pasirengimo administruoti Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės prekybos sistemos priemones“ pakeitimo (TAP-20-191) (19-15131(3)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras - Andrius Palionis

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 10. 9
  Dėl Vyriausybės ir Mongolijos Vyriausybės susitarimo dėl tarptautinio keleivių ir krovinių vežimo keliais patvirtinimo (TAP-20-138) (20-1335)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras - Jaroslav Narkevič

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 11. 10
  Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos atšaukimo (TAP-20-162) (20-1653)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras - Andrius Palionis

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 12. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
 13. 11
  Dėl Transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4083(2) (TAP-20-53(3) (20-444(3)

  Pranešėjai

  švietimo, mokslo ir sporto ministras - Algirdas Monkevičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 14. 12
  Dėl sutikimo reorganizuoti Lietuvos Respublikos ginklų fondą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (TAP-20-132(2) (20-1213(2)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministrė - Rita Tamašunienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 15. 13
  Dėl Vyriausybės 2014 m. sausio 22 d. nutarimo Nr. 79 „Dėl Lietuvos migracijos politikos gairių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-2218(2) (19-15395(3)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministrė - Rita Tamašunienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 16. 14
  Dėl Civilinės saugos įstatymo Nr. VIII- 971 2, 8, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 25, 26, 27, 28 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (TAP-20-59(3) (19-14463(4)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministrė - Rita Tamašunienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 17. 15
  Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso 2, 21, 26, 41, 52, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 72, 75, 83, 89, 93, 95, 104, 110, 112, 117, 127, 128, 135, 137, 140, 141, 144, 147, 172, 185, 188, 192, 193, 194, 198, 224, 225, 228 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 72-1 straipsniu projekto (TAP-20-112(2) (20-2387)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras - Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 18. 16
  Dėl Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-20-102(2) (19-15670(3)

  Pranešėjai

  energetikos ministras, laikinai einantis ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas - Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 19. 17
  Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir komercijos atašė pareigybės Lietuvos Respublikos ambasadoje Jungtiniuose Arabų Emyratuose įsteigimo ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio atašė pareigybės diplomatinėje atstovybėje Italijos Respublikoje panaikinimo, Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1298 „Dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo ir Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. 983 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio bei žemės ūkio ir komercijos atašė pareigybių įsteigimo“ pakeitimo (TAP-20-90(3) (19-15788(4), (TAP-20-91(3) (19-15789(4), (TAP-20-266) (20-2612)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras - Andrius Palionis

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 20. 18
  Dėl Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1298 „Dėl Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-20-159) (19-14541(2)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras - Raimundas Karoblis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 21. 19
  Dėl Civilinio kodekso 2.79 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymo Nr. IX-1709 6 straipsnio pakeitimo įstatymo, Bankų įstatymo Nr. IX-2085 9,10,19 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo, Centrinių kredito unijų įstatymo Nr. VIII-1682 8 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo, Draudimo įstatymo Nr. IX-1737 13 straipsnio pakeitimo įstatymo, Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo Nr. XI-1868 15 straipsnio pakeitimo įstatymo, Farmacijos įstatymo Nr. X-709 20 straipsnio pakeitimo įstatymo, Finansinių priemonių rinkinių įstatymo Nr. X-1024 6 ir 79 straipsnių pakeitimo įstatymo, Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. XII-376 9 straipsnio pakeitimo įstatymo, Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. IX-1709 6 straipsnio pakeitimo įstatymo, Kredito unijų įstatymo Nr. I-796 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo, Mokėjimo įstaigų įstatymo Nr. XI-549 8 straipsnio pakeitimo įstatymo, Profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 14 straipsnio pakeitimo įstatymo, Socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 23 straipsnio pakeitimo įstatymo, Žmonių palaikų laidojimo įstatymo Nr. X-1404 11-1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-20-166) (19-15711(2)

  Pranešėjai

  energetikos ministras, laikinai einantis ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas - Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 22. 20
  Dėl lėšų skyrimo iš Lietuvos valstybės rezervo (TAP-20-202) (20-1828)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 23. 21
  Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės komisijos tautinių mažumų klausimams sudarymo (TAP-19-1968(3) (19-13652(3)

  Pranešėjai

  Ministrą Pirmininką pavaduojantis energetikos ministras, laikinai einantis ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 24. 22
  Dėl valstybės nekilnojamojo turto Vilniuje, Rodūnios kel. 2, nurašymo (TAP-19-1870) (19-12024(2)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras - Jaroslav Narkevič

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 25. 23
  Dėl Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212 pakeitimo įstatymo, Valstybės kontrolės įstatymo Nr.I-907 2, 9 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo, Biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 3, 35 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymo, Biudžetinių įstaigų įstatymo Nr. I-1113 III skyriaus pavadinimo, 11, 13 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo, Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 11 straipsnio pakeitimo įstatymo, Valstybės skolos įstatymo Nr. I-1508 4, 8 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo, Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 4, 12, 16, 20, 27, 29 ir 57 straipsnių pakeitimo įstatymo, Garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604 19, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo Nr. IX-547 1, 2, 5, 13, 15 straipsnių, antrojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir 8 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 13-1, 28, 30 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymo, Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 3, 16, 22 straipsnių, aštuntojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 28-1 straipsniu įstatymo, Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. IX-912 „Dėl rezervinio (stabilizavimo) fondo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“, Administracinių nusižengimų kodekso 185 straipsnio pakeitimo įstatymo, Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 49, 59, 59-1, 64, 65, 206, 225, 226, 226-1 ir 226-2 straipsnių pakeitimo projektų (TAP-19-2122(2) (19-10288(3)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 26. 24
  Dėl Karo policijos įstatymo Nr. VIII-911 pakeitimo įstatymo, Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 3 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo, Vadovybės apsaugos įstatymo Nr. IX-1183 1 straipsnio pakeitimo įstatymo, Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo Nr. VIII-49 priedėlio pakeitimo įstatymo, Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo, Administracinių nusižengimų kodekso 426 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų (TAP-20-94(2) (19-11441(3)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministras - Raimundas Karoblis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 27. 25
  Dėl 2020 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti paskirstymo

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras - Jaroslav Narkevič

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 28. 26
  Dėl Vyriausybės 2009 m. balandžio 8 d. nutarimo Nr. 259 „Dėl viceministrų skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-20-136(3) (20-191(4)

  Pranešėjai

  kultūros ministras - Mindaugas Kvietkauskas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 29. 27
  Dėl Vyriausybės 2009 m. balandžio 8 d. nutarimo Nr. 259 „Dėl viceministrų skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-20-232(2) (20-2555)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras - Jaroslav Narkevič

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 30. 28
  Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo (TAP-20-260) (20-2576)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras - Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 31. Papildomi klausimai
 32. 29
  Dėl lėšų skyrimo iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo (TAP-20-267) (20-2613)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič