Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdis

Data

2020-03-04

Pradžios laikas

13:00

Svarstomi klausimai

 1. A dalis
 2. 1
  Dėl Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. nutarimo Nr. 1460 „Dėl Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros erdvinių duomenų temų patvirtinimo“ pakeitimo ir 2004 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 388 „Dėl Informacijos ir ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu ir teikiamų Europos Komisijai, Europos cheminių medžiagų agentūrai ir Europos aplinkos agentūrai rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-20-164) (19-13540(3), (TAP-20-163) (19-13539(3)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras - Andrius Palionis

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 3. 2
  Dėl Lietuvos Respublikos delegacijos bendrojoje Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos komisijoje sudarymo ir valstybės sienos įgaliotinio, jo pavaduotojų ir padėjėjų paskyrimo ir Vyriausybės 2012 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. 1228 „Dėl valstybės sienos įgaliotinio ir jo pavaduotojų paskyrimo“ pakeitimo (TAP-20-241(2)(20-2297(2), (TAP-20-145(2) (19-15323(2)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministrė - Rita Tamašunienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 4. 3
  Dėl Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 90 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-19-2039(2) (20-2383)

  Pranešėjai

  švietimo, mokslo ir sporto ministras - Algirdas Monkevičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 5. 4
  Dėl Vyriausybės 2014 m. birželio 18 d. nutarimo Nr. 549 „Dėl Daugiafunkcio Lazdynų sveikatinimo centro Vilniuje projekto pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu“ pakeitimo (TAP-19-1183(4) (19-8645(4)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministrė - Rita Tamašunienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 6. 5
  Dėl Jaunimo politikos pagrindų įstatymo Nr. IX-1871 2, 3 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (TAP-19-2192(3) (19-15697(3)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras - Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 7. 6
  Dėl Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo Nr. VIII-822 pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2862 (TAP-20-218) (20-1183(2)

  Pranešėjai

  švietimo, mokslo ir sporto ministras - Algirdas Monkevičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 8. 7
  Dėl Seimo narių grupės pasiūlymo dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3779 (TAP-20-215) (20-1476(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 9. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
 10. 8
  Dėl Geležinkelių transporto kodekso 24-3 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4241 (TAP-20-219(2) (20-950(3)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras - Jaroslav Narkevič

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 11. 9
  Dėl Valstybės investicijų 2020–2022 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) (TAP-20-154(2) (20-1496(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 12. 10
  Dėl Baudžiamojo kodekso 71 straipsnio pakeitimo įstatymo, Smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo Nr. X-296 4 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo ir atstovavimo valstybei ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei įstatymo Nr. IX-895 1, 3 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 2-1 straipsniu įstatymo projektų

  Pranešėjai

  teisingumo ministras - Elvinas Jankevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 13. 11
  Siūloma klausimo nesvarstyti - Dėl Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimo Nr. 610 „Dėl Užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą apskaičiavimo ir skelbimo, konkrečios geležinkelio įmonės (vežėjo) mokėtino užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą dydžio apskaičiavimo ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir 2018–2019 m., 2019–2020 m., 2020–2021 m. tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpio užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą įmokų tarifų ir mokėtino užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą perskaičiavimo (TAP-20-165) (19-10846(2)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras - Jaroslav Narkevič

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 14. 12
  Dėl Transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4083(2) (TAP-20-53(3) (20-444(3)

  Pranešėjai

  švietimo, mokslo ir sporto ministras - Algirdas Monkevičius

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 15. 13
  Dėl 2020 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti paskirstymo (TAP-20-257(2) (20-2568(2)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras - Jaroslav Narkevič

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 16. 14
  Dėl Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 161 „Dėl Privatizavimo objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo ir valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų perdavimo (TAP-20-216) (19-13863(2)

  Pranešėjai

  energetikos ministras, laikinai einantis ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas - Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 17. 15
  Dėl Vaikų emocinės gerovės metų minėjimo 2020 metais plano patvirtinimo (TAP-20-248(3) (20-2697(2)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras - Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  patarėja - Edita Karaliūtė

 18. 16
  Dėl Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plano patvirtinimo (TAP-20-278(2) (20-2654(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 19. Papildomi klausimai
 20. 17
  Dėl lėšų skyrimo iš Lietuvos valstybės rezervo (TAP-20-313) (20-2739)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič