Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdis

Data

2020-03-10

Pradžios laikas

13:00

Svarstomi klausimai

 1. A dalis
 2. 1
  Dėl Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5 straipsnio papildymo, 14, 21, 29, 34, 36, 38 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3794 (TAP-20-253) (20-1495(2)

  Pranešėjai

  švietimo, mokslo ir sporto ministras - Algirdas Monkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 3. 2
  Dėl Vyriausybės 2017 m. liepos 5 d. nutarimo Nr. 576 „Dėl Ilgalaikio darbo išmokų fondo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-20-276(2) (19-15632(3)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras - Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 4. 3
  Dėl kilnojamųjų daiktų Šiaulių rajono savivaldybėje pardavimo AB „Energijos skirstymo operatorius“ (TAP-20-225) (20-2170)

  Pranešėjai

  energetikos ministras - Žygimantas Vaičiūnas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 5. 4
  Dėl Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 2, 6, 9, 9-2, 9-3, 9-10, 9-11, 14, 14-1, 16, 18, 25 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (TAP-19-1203(3) (20-2770)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras - Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 6. 5
  Dėl labdaros ir paramos fondo Švietimo mainų paramos fondo pertvarkymo į viešąją įstaigą ir valstybės turto investavimo (TAP-19-2084(3) (19-6737(4)

  Pranešėjai

  švietimo, mokslo ir sporto ministras - Algirdas Monkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 7. 6
  Dėl Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 206 „Dėl Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“ pakeitimo (TAP-20-133) (20-1247)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras - Kęstutis Mažeika

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 8. 7
  Dėl valstybės turto investavimo ir viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros savininko kapitalo didinimo (TAP-20-231) (20-1139(2)

  Pranešėjai

  žemės ūkio ministras - Andrius Palionis

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 9. 8
  Dėl Lietuvos Respublikos nepaprastosios ir įgaliotosios ambasadorės Kroatijos Respublikoje, Juodkalnijai ir Šiaurės Makedonijos Respublikai Jūratės Raguckienės skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastąja ir įgaliotąja ambasadore Kosovo Respublikai (TAP-20-270) (20-2636)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras - Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 10. 9
  Dėl Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Jungtiniuose Arabų Emyratuose ir Saudo Arabijos Karalystei Edvino Bagdono skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Kuveito Valstybei (TAP-20-272) (20-2639)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras - Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 11. 10
  Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Estijos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl konsulinės pagalbos ir bendradarbiavimo patvirtinimo (TAP-20-268) (20-2611)

  Pranešėjai

  užsienio reikalų ministras - Linas Antanas Linkevičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 12. 11
  Dėl valstybės garantijų ir uždarosios akcinės bendrovės žemės ūkio paskolų garantijų fondo ir uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ įsipareigojimų pagal valstybės garantijas limitų (TAP-20-277) (20-2647)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 13. 12
  Dėl Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo Nr. 1372 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo (TAP-18-1676(4) (19-4492(4)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras - Jaroslav Narkevič

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 14. B dalis (plačiau pristatytini klausimai)
 15. 13
  Dėl sutikimo reorganizuoti Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorių-pataisos namus (TAP-20-261) (20-2579)

  Pranešėjai

  teisingumo ministras - Elvinas Jankevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 16. 14
  Dėl Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo (TAP-19-2073(3) (19-8539(4)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministrė - Rita Tamašunienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 17. 15
  Dėl Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimo Nr. 293 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Sveikata visiems“ tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-20-158(2) 920-2848)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras - Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 18. 16
  Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu išaiškinti Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2019 m. lapkričio 25 d. nutarimo Nr. KT52-N14/2019 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio mėn. 6 d. nutarimu Nr. 702 patvirtinto Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams“ nuostatas (TAP-20-324) (20-2787)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras - Kęstutis Mažeika

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 19. 17
  Dėl R. Čiužo priėmimo į Narkotikų, tabako ir alkoholio departamento direktoriaus pareigas (TAP-20-343) (20-3061)

  Pranešėjai

  Ministras Pirmininkas - Saulius Skvernelis

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 20. 18
  Siūloma klausimo nesvarstyti - Dėl įgaliojimų derėtis su profesinių sąjungų organizacijomis dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos greitosios medicinos pagalbos darbuotojų šakos kolektyvinės sutarties ir pasirašyti Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos greitosios medicinos pagalbos darbuotojų šakos kolektyvinę sutartį suteikimo (TAP-20-281) (20-2667)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministras - Aurelijus Veryga

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 21. 19
  Siūloma klausimo nesvarstyti - Dėl Valstybės investicijų 2020–2022 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) (TAP-20-154(2) (20-1496(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 22. 20
  Dėl Transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4083(2) (TAP-20-53(3) (20-444(3)

  Pranešėjai

  švietimo, mokslo ir sporto ministras - Algirdas Monkevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 23. 21
  Dėl Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 9, 10, 13, 17, 22, 23, 27-2 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 14-1 ir 14-2 straipsniais ir 2 priedu įstatymo, Administracinių nusižengimų kodekso 425 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Užimtumo įstatymo 37 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-19-1385(3) (19-8287(5)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministras - Jaroslav Narkevič

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 24. 22
  Dėl Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. nutarimo Nr. 1469 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo, 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ pakeitimo ir 2015 m. gegužės 13 d. nutarimo Nr. 492 „Dėl Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatų ir administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-19-1054(4) (19-4031(5), (TAP-19-1893(3) (19-12848(3), (TAP-20-217(2) (20-2018(2)

  Pranešėjai

  kultūros ministras - Mindaugas Kvietkauskas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 25. 23
  Siūloma klausimo nesvarstyti - Dėl Transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 5 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (TAP-20-274) (20-999(2)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministras - Linas Kukuraitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 26. 24
  Dėl tarptautinės pagalbos suteikimo Graikijos Respublikai (TAP-20-335) (20-2975)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministrė - Rita Tamašunienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 27. Papildomi klausimai
 28. 25
  Dėl Žemės gelmių įstatymo įgyvendinimo (TAP-20-290(2) (20-3083)

  Pranešėjai

  aplinkos ministras - Kęstutis Mažeika

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 29. 26
  Dėl lėšų skyrimo iš Lietuvos valstybės rezervo (TAP-20-333) (20-2797(2)

  Pranešėjai

  finansų ministras - Vilius Šapoka

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 30. 27
  Dėl Sumų, kurias draudžiama išieškoti iš kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje atidarytoje skolininko sąskaitoje esančių lėšų, nustatymo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo (TAP-18-1778(2) (18-10936(4)

  Pranešėjai

  teisingumo ministras - Elvinas Jankevičius

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė