Ministerijų atstovų pasitarimo darbotvarkė

Data

2016-11-22

Pradžios laikas

10:00

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl Vyriausybės 2016 m. lapkričio 23 d. posėdžio darbotvarkės

  Pranešėjai

  Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas, atliekantis Vyriausybės kanclerio funkcijas, R. Vaitkus

  Dalyviai

  ministerijų atstovai

 2. 2
  2 klausimo svarstymas atidėtas *************** Dėl Žmonių palaikų laidojimo įstatymo Nr. X-1404 11, 20, 25, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo šeštuoju-1 skyriumi įstatymo ir Administracinių nusižengimų kodekso 369 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo (TAP-16-768(2) projektų (15-13267(4)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Aplinkos ministerijos Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė V. Rumbutienė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 3. 3
  3 klausimo svarstymas atidėtas ***************** Dėl sutikimo reorganizuoti valstybinę aplinkos apsaugos tarnybą (TAP-16-1718) (16-11700) ir Vyriausybės 2015 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 83 „Dėl sutikimo reorganizuoti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentus“ pripažinimo netekusiu galios (TAP-16-1717) (16-11701)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Aplinkos ministerijos Teisės ir personalo departamento Teisėkūros skyriaus vyriausioji specialistė M. Šakalytė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 4. 4
  Dėl Seimo narių Algimanto Dumbravos, Kęstučio Bartkevičiaus, Petro Gražulio, Rimo Antano Ručo, Kęsto Komskio ir Remigijaus Ačo 2016 m. rugsėjo 20 d. pasiūlymo dėl Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų kompensavimo įstatymo projekto Nr. XIIP-4387 (TAP-16-1768) (16-11314(2)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinio draudimo ir pensijų departamento Socialinio draudimo skyriaus vedėjas V. Kalinauskas, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 5. 5
  Dėl Vyriausybės 2006 m. kovo 20 d. nutarimo Nr. 269 „Dėl Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1745) (16-9848(3) ir 1998 m. vasario 12 d. nutarimo Nr. 177 „Dėl valstybės paramos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams - kariams savanoriams“ pakeitimo (TAP-16-1744) (16-9849(3)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinio draudimo ir pensijų departamento Valstybinių pensijų skyriaus vyriausioji specialistė S. Polonskytė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 6. 6
  Dėl Vyriausybės 2004 m. kovo 17 d. nutarimo Nr. 287 „Dėl Lietuvos karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų tarnybos tarptautinių operacijų kariniuose vienetuose, tarptautinėse operacijose ir rengimosi joms sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1752) (16-8803(3)

  Pranešėjai

  Krašto apsaugos ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Krašto apsaugos ministerijos Finansų ir biudžeto departamento Finansų politikos skyriaus patarėja J. Dapkutė-Maliukevičienė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 7. 7
  Dėl Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1776) (16-9764(2) ir 2012 m. rugsėjo 26 d. nutarimo Nr. 1183 „Dėl Išlaidų, susijusių su laikinu teisėjo perkėlimu, ir teisėjo važiavimo išlaidų, kai jis nagrinėja bylą, teismingą kitam teismui, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1775) (16-9765(2)

  Pranešėjai

  Teisingumo ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Teisingumo ministerijos Teisės sistemos departamento Teisės sistemos vystymo skyriaus vedėja R. Gabrilavičiūtė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 8. 8
  Dėl 2016 metų valstybės biudžeto asignavimų perskirstymo tarp teismų (TAP-16-1788) (16-12072)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Finansų ministerijos Biudžeto departamento Valstybės valdymo ir apsaugos sektorių skyriaus vyriausioji specialistė L. Mangevičienė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 9. 9
  Dėl Vyriausybės 2016 m. vasario 10 d. nutarimo Nr. 119 „Dėl 2016 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo (TAP-16-1789) (16-12074)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Finansų ministerijos Biudžeto departamento Biudžeto metodologijos ir planavimo skyriaus vyriausioji specialistė O. Mickėnienė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 10. 10
  Dėl Lietuvos Respublikos kapitalo Šiaurės investicijų banke (TAP-16-1761) (16-11127(2)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Finansų ministerijos Europos Sąjungos ir tarptautinių santykių departamento Tarptautinių santykių skyriaus vyriausiasis specialistas I. Rakauskas, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 11. 11
  Dėl Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 631 „Dėl kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą parinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1729) (16-6459(3) ir 2012 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 665 „Dėl valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1730) (16-6462(3)

  Pranešėjai

  Ūkio ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Ūkio ministerijos Įmonių teisės ir verslo aplinkos gerinimo departamento Valstybės valdomų įmonių politikos skyriaus vyriausiasis specialistas J. Laurinčiukas, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 12. 12
  Dėl Vyriausybės 2014 m. vasario 5 d. nutarimo Nr. 112 „Dėl 2011–2020 metų valstybinės sporto plėtros strategijos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1778) (16-10865(2)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Kūno kultūros ir sporto strategijos skyriaus vedėjas S. Stasiulis, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 13. 13
  13 klausimo svarstymas atidėtas ****************** Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 9 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo, Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 16 straipsnio pakeitimo įstatymo, Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2508 1 straipsnio pakeitimo įstatymo, Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2472 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-16-1758) (16-8875(4)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo departamento Darbo rinkos skyriaus vyriausioji specialistė L. Audinytė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 14. 14
  Dėl akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ įstatinio kapitalo mažinimo ir turto perdavimo (TAP-16-1759) (16-9871(2)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento Valstybės turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė J. Razgutė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 15. 15
  Dėl Atlyginimo už Saugiu valstybiniu duomenų perdavimo tinklu teikiamas paslaugas dydžių nustatymo kriterijų aprašo patvirtinimo (TAP-16-1760) (16-9503(3)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Susisiekimo ministerijos Informacinės visuomenės politikos departamento Elektroninių ryšių skyriaus vyriausioji specialistė I. Grinienė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 16. 16
  Dėl Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1456 „Dėl Aukštųjų mokyklų veiklos valstybinės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (TAP-16-1791) (16-12080)

  Pranešėjai

  Švietimo ir mokslo ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Studijų skyriaus vyriausioji specialistė A. Opulskytė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 17. 17
  Dėl lėšų skyrimo iš Vyriausybės rezervo

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 18. 18
  Dėl Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 238 „Dėl Lietuvos turizmo plėtros 2014–2020 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1780) (16-12010)

  Pranešėjai

  Ūkio ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Ūkio ministerijos Investicijų ir eksporto departamento Turizmo politikos skyriaus vyriausioji specialistė K. Bavėjan, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 19. 19
  Dėl Vidaus vandenų transporto kodekso 16 ir 26 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 16-1 ir 24-1 straipsniais įstatymo projekto (TAP-16-1577) (16-5713(3)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Susisiekimo ministerijos Vandens ir geležinkelių transporto politikos departamento Vandens transporto skyriaus vyriausiasis specialistas P. Pauparas, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 20. 20
  Dėl Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimo Nr. 611 „Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1777) (16-5368(3)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Susisiekimo ministerijos Vandens ir geležinkelių transporto politikos departamento Geležinkelių transporto skyriaus l.e. vedėjo pareigas J. Norkienė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 21. 21
  Dėl Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1772) (16-11982)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Aplinkos ministerijos Atliekų departamento Atliekų prevencijos ir tvarkymo strategijos skyriaus vyriausioji specialistė L. Valintėlė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 22. 22
  Dėl lėšų skyrimo (TAP-16-1819) (16-12512)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Finansų ministerijos Biudžeto departamento Ūkio sektorių skyriaus vyriausioji specialistė R. Kizalienė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 23. 23
  Dėl Vyriausybės 2004 m. kovo 17 d. nutarimo Nr. 285 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1787) (16-8936(3)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Susisiekimo ministerijos Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos departamento Civilinės aviacijos skyriaus vyriausiasis specialistas M. Kerdokas, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 24. 24
  Dėl Vyriausybės 2012 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1517 „Dėl Įpareigojimo išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-114(2) (15-12755(5)

  Pranešėjai

  Švietimo ir mokslo ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Švietimo ir mokslo ministerijos Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas D. Dzimanavičius, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 25. Papildomi klausimai
 26. 25
  Dėl Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 907 „Dėl institucijų, atsakingų už Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos valdymą ir kontrolę, paskyrimo“ pakeitimo (TAP-16-1751) (16-10773(2)

  Pranešėjai

  Žemės ūkio ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės departamento Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė A. Sedenko, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 27. 26
  Dėl valstybės turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Šeduvos avininkystė“ įstatinio kapitalo didinimo (TAP-16-1796) (16-10940(2)

  Pranešėjai

  Žemės ūkio ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Žemės ūkio ministerijos Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento Įstaigų ir įmonių veiklos priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas K. Tvaskus, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 28. 27
  Dėl valstybinės kitos paskirties žemės sklypo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilutės rajono savivaldybei (TAP-16-1797) (16-12114)

  Pranešėjai

  Žemės ūkio ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Žemės ūkio ministerijos Žemės ir išteklių politikos departamento Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus vyriausioji specialistė A. Rėkutė-Bagdonė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 29. 28
  Dėl administracinių patalpų Vilniuje, Gedimino pr. 2, perdavimo pagal panaudos sutartį (TAP-16-1840) (16-11094(2)

  Pranešėjai

  Ūkio ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Ūkio ministerijos Bendrųjų reikalų departamento Ūkio ir krizių valdymo skyriaus vyriausioji specialistė E. Baubaitė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė