Ministerijų atstovų pasitarimo darbotvarkė

Data

2016-11-29

Pradžios laikas

10:00

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl Vyriausybės 2016 m. lapkričio 30 d. posėdžio darbotvarkės

  Pranešėjai

  Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas, atliekantis Vyriausybės kanclerio funkcijas R. Vaitkus

  Dalyviai

  ministerijų atstovai

 2. 2
  Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo IX-1007 9 straipsnio papildymo įstatymo projekto Nr. XIIP-4331 (TAP-16-1816) (16-11492(2)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Finansų ministerijos Mokesčių politikos departamento Mokesčių teisės skyriaus vyriausiasis specialistas E. Putrimas, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 3. 3
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn (TAP-16-1793) (16-11827(2)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Finansų ministerijos Turto valdymo departamento Turto valdymo ir atnaujinimo koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė M. Kersnauskaitė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 4. 4
  Dėl Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymu Nr. XII-2603 patvirtinto Darbo kodekso 6 ir 112 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-4724, Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 1 straipsniu patvirtinto Darbo kodekso 24, 33, 72, 76, 114, 115, 120, 122, 144 straipsnių ir VI skyriaus 4 skirsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-4725 ir Seimo nario Rimanto Jono Dagio 2016 m. rugsėjo 23 d. bei Seimo nario Naglio Puteikio 2016 m. rugsėjo 27 d. pasiūlymų dėl Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 1 straipsniu patvirtinto Darbo kodekso 24, 33, 72, 76, 114, 115, 120, 122, 144 straipsnių ir VI skyriaus 4 skirsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-4725 (TAP-16-1795) (16-11642(3)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo departamento Darbo teisės skyriaus patarėja R. Juršaitė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 5. 5
  Dėl Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 63 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XIIP-4380 (TAP-16-1807) (16-11499(2)

  Pranešėjai

  Krašto apsaugos ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Krašto apsaugos ministerijos Personalo departamento Socialinės saugos ir sveikatos priežiūros politikos skyriaus vedėja A. Kazlauskienė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 6. 6
  Dėl Elektros energetikos sistemos bei elektros energijos rinkos apsaugos įstatymo projekto Nr. XIIP-4639 (TAP-16-1803) (16-10943(2)

  Pranešėjai

  Energetikos ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Energetikos ministerijos Elektros ūkio skyriaus patarėjas G. Karalius, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 7. 7
  Dėl Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1799) (16-8878(3)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė K. Klovaitė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 8. 8
  Klausimo svarstymas atidėtas **** Dėl Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 370 „Dėl Apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto asmens sveikatos priežiūros paslaugų kriterijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1282(2) (16-1964(4)

  Pranešėjai

  Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus pavaduotoja Ž. Abelienė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 9. 9
  Dėl Vyriausybės 2016 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 261 „Dėl 2016 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti paskirstymo“ pakeitimo (TAP-16-1820) (16-11992(2)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Vietinių kelių administravimo skyriaus vedėja N. Kryževičienė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 10. 10
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centrui (TAP-16-1783) (16-9595(2)

  Pranešėjai

  Švietimo ir mokslo ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Švietimo ir mokslo ministerijos Ekonomikos departamento Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė V. Kazlauskaitė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 11. 11
  Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pastato Kaune, Radvilėnų pl. 1, projektavimas, statyba ir paslaugų teikimas“ įgyvendinimo (TAP-16-1834) (16-12360(2)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Vidaus reikalų ministerijos Teisės departamento Teisėkūros ir teisės taikymo skyriaus patarėjas V. Markauskas, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 12. 12
  Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato pastato kartu su areštine Panevėžyje, Beržų g. 46, projektavimas, statyba ir paslaugų teikimas“ įgyvendinimo (TAP-16-1835) (16-12365(2)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Vidaus reikalų ministerijos Teisės departamento Teisėkūros ir teisės taikymo skyriaus patarėjas V. Markauskas, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 13. 13
  Dėl Susitarimo, kuriuo steigiama Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Centrinės Amerikos asociacija, ratifikavimo (TAP-16-1806) (16-10630(2)

  Pranešėjai

  Užsienio reikalų ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Užsienio reikalų ministerijos Teisės ir tarptautinių sutarčių departamento Tarptautinių sutarčių skyriaus vedėja I. Bačiulienė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 14. 14
  Dėl Vyriausybės 2000 m. liepos 28 d. nutarimo Nr. 883 „Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinio pašto ir diplomatinio krovinio gabenimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1786) (16-9934(3)

  Pranešėjai

  Užsienio reikalų ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Užsienio reikalų ministerijos Administracinio departamento Diplomatinio pašto ir transporto skyriaus vedėjas G. Bagdonas, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 15. 15
  Dėl Vyriausybės 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimo Nr. 1391 „Dėl Stipendijos mokėjimo ir materialinės paramos skyrimo pataisos pareigūnų ir vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų mokiniams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1809) (16-7030(3)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Žmogiškųjų išteklių valdybos Karjeros skyriaus patarėja R. Narkevičienė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 16. 16
  Dėl Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1391) (16-8770(3)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Finansų ministerijos Europos Sąjungos investicijų departamento Stebėsenos ir analizės skyriaus vedėjo pavaduotoja I. Kriščiūnaitė-Kačiuškienė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 17. 17
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį (TAP-16-1800) (16-11837(2)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Finansų ministerijos Turto valdymo departamento Turto valdymo ir atnaujinimo koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė M. Kersnauskaitė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 18. 18
  Dėl Vyriausybės 2016 m. vasario 10 d. nutarimo Nr. 120 „Dėl Valstybės investicijų 2016–2018 metų programoje numatytų 2016 metų kapitalo investicijų paskirstymo“ pakeitimo (TAP-16-1818) (16-11859(2)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Finansų ministerijos Biudžeto departamento Investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas V. Balčius, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 19. 19
  Dėl Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-693 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-16-1802) (16-10972(2)

  Pranešėjai

  Teisingumo ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Teisingumo ministerijos Administracinės ir baudžiamosios justicijos departamento Bausmių vykdymo sistemos skyriaus patarėjas T. Rutkūnas, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 20. 20
  Dėl Vyriausybės 2015 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. 773 „Dėl Lietuvos Respublikos piliečių, lietuvių kilmės asmenų ir jų šeimos narių, gyvenančių Ukrainos Krymo Autonominėje Respublikoje, Sevastopolio mieste, Donecko ir Luhansko srityse, perkėlimo į Lietuvos Respubliką ir valstybės paramos jų integracijai“ pakeitimo (TAP-16-1827) (16-10895(3)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės aprėpties departamento Lygių galimybių skyriaus vyriausioji specialistė J. Čiuladaitė-Pritulskienė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 21. 21
  Dėl Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1798) (16-10787(3)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės aprėpties departamento Socialinių paslaugų skyriaus patarėja A. Gecevičiūtė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 22. 22
  Dėl Žinybinių saugumo priežiūros tarnybų steigimo ir jų veiklos bendrųjų taisyklių patvirtinimo (TAP-16-1808) (16-8462(3)

  Pranešėjai

  Krašto apsaugos ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Vyriausybinių ryšių centro prie Krašto apsaugos ministerijos Elektroninės informacijos saugumo užtikrinimo skyriaus viršininkas E. Raulinaitis, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 23. 23
  Dėl Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 501 „Dėl Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir trečiųjų šalių žvejybos laivų, kitų vandens transporto priemonių, esančių Lietuvos Respublikos uostuose, teritoriniuose vandenyse ir išskirtinėje ekonominėje zonoje, įtariamų žuvų išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimu, stabdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (TAP-16-209(2) (16-10243(2) ir 1996 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. 91 „Dėl Užsienio laivų, žvejojančių Baltijos jūros Lietuvos ekonominėje zonoje ir teritoriniuose vandenyse, tikrinimo tvarkos patvirtinimo“ pripažinimo netekusius galios (TAP-16-1810) (16-10244(2)

  Pranešėjai

  Žemės ūkio ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės departamento Žuvininkystės politikos skyriaus vyriausioji specialistė A. Gasiliauskienė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 24. 24
  Dėl nekilnojamųjų daiktų Kauno rajono savivaldybėje nurašymo (TAP-16-1821) (16-11677(2)

  Pranešėjai

  Žemės ūkio ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Žemės ūkio ministerijos Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas E. Antaniūnas, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 25. 25
  Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos atšaukimo (TAP-16-1817) (16-12479)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo ir migracijos politikos departamento Visuomenės saugumo skyriaus vyriausioji specialistė S. Mickutė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 26. 26
  Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymą (TAP-16-1843) (16-12818)

  Pranešėjai

  Švietimo ir mokslo ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Mokslo skyriaus vyriausioji specialistė G. Jekentienė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 27. 27
  Dėl valstybės turto investavimo (TAP-16-1831) (16-12014(2)

  Pranešėjai

  Ūkio ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Ūkio ministerijos Investicijų ir eksporto departamento Eksporto skyriaus vyriausioji specialistė B. Šemiotienė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 28. 28
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Kauno informacinių technologijų mokyklai TAP-16-1794) (16-11546(2)

  Pranešėjai

  Švietimo ir mokslo ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Švietimo ir mokslo ministerijos Ekonomikos departamento Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė R. Krickaitė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 29. 29
  Dėl valstybinės kitos paskirties žemės sklypo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Trakų rajono savivaldybei (TAP-16-1829) (16-12668)

  Pranešėjai

  Žemės ūkio ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Žemės ūkio ministerijos Žemės ir išteklių politikos departamento Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus vyriausioji specialistė A. Jakavonytė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 30. 30
  Dėl Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 924 „Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1813) (16-7641(3)

  Pranešėjai

  Krašto apsaugos ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Krašto apsaugos ministerijos Administracijos departamento Veiklos administravimo skyriaus vedėjas A. Kiškis, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 31. 31
  Dėl Išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 1, 3, 12, 13 straipsnių, antrojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 7-1 straipsniu įstatymo projekto Nr. XIIP-4683 ir Išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-4690 (TAP-16-1814) (16-10476(3)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės aprėpties departamento Piniginės paramos skyriaus vyriausioji specialistė K. Tumienė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 32. 32
  Dėl įgaliojimų suteikimo Audronei Misiūnaitei (TAP-16-1839) (16-11658(2)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Finansų ministerijos Tiesioginių mokesčių ir tarptautinio apmokestinimo skyriaus vyriausioji specialistė Ž. Kvedytė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 33. 33
  Dėl Druskininkų savivaldybės projekto „Druskininkų kultūros centro įrengimas“ pripažinimo valstybei svarbiu kultūriniu projektu (TAP-16-1815) (16-10596(2)

  Pranešėjai

  Kultūros ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Kultūros ministerijos Strateginio planavimo ir kontrolės departamento Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė L. Žvirblienė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 34. 34
  Papildomas klausimas: Dėl valstybei svarbaus ekonominio projekto „Pramoninio parko Kruonio HAE teritorijoje sukūrimas“ skirto žemės sklypo, esančio Kaišiadorių rajono savivaldybėje, Kruonio seniūnijoje, Vekonių kaime 10, detaliojo plano keitimo (TAP-16-1856) (16-11544(2)

  Pranešėjai

  Ūkio ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Ūkio ministerijos Investicijų ir eksporto departamento Investicijų politikos skyriaus vedėjas A. Laurinavičius, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 35. 35
  Papildomas klausimas: Dėl įgaliojimų suteikimo S. Gasiūnui (TAP-16-1872) (16-13024)

  Pranešėjai

  Krašto apsaugos ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Krašto apsaugos ministerijos Tarptautinių ryšių ir operacijų departamento Tarptautinės teisės ir ginklų kontrolės skyriaus patarėja G. Damalakaitė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 36. 36
  Papildomas klausimas: Dėl Vyriausybės 2013 m. sausio 23 d. nutarimo Nr. 55 „Dėl 2012 metų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų“ pakeitimo (TAP-16-1876) (16-11340(3) ir 2014 m. sausio 22 d. nutarimo Nr. 70 „Dėl 2013 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos“ pakeitimo (TAP-16-1875) (16-11342(3)

  Pranešėjai

  Žemės ūkio ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Išmokų už plotus skyriaus vyriausioji specialistė E. Daunorienė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 37. 37
  Papildomas klausimas: Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybai (TAP-16-1824) (16-11852(2)

  Pranešėjai

  Žemės ūkio ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Žemės ūkio ministerijos Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas E. Antaniūnas, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 38. 38
  Papildomas klausimas: Dėl lėšų skyrimo (TAP-16-1874) (16-13067)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Finansų ministerijos Biudžeto departamento Ūkio sektorių skyriaus vyriausioji specialistė D.Dirgėlaitė-Uktverienė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič