Ministerijų atstovų pasitarimo darbotvarkė

Data

2016-12-06

Pradžios laikas

10:00

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl Vyriausybės 2016 m. gruodžio 7 d. posėdžio darbotvarkės

  Pranešėjai

  Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas, atliekantis Vyriausybės kanclerio funkcijas, R. Vaitkus

  Dalyviai

  ministerijų atstovai

 2. 2
  Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 5 straipsnio ir 7 priedėlio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-4430(2) (TAP-16-1858) (16-12012(2)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Aplinkos ministerijos Atliekų departamento Atliekų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė G. Klovienė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 3. 3
  Klausimo svarstymas atidėtas **** Dėl Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros 2017-2023 metų programos patvirtinimo (Nr. 15-738-1-N(3) (15-10565(4)

  Pranešėjai

  Energetikos ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Energetikos ministerijos Atsinaujinančių energijos išteklių skyriaus vedėja D. Almanytė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 4. 4
  Dėl Vyriausybės 2014 m. liepos 16 d. nutarimo Nr. 690 „Dėl Šv. Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų išsaugojimo ir pritaikymo“ projekto (TAP-16-1870(2) (16-13018(2)

  Pranešėjai

  Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas, atliekantis Vyriausybės kanclerio funkcijas, R. Vaitkus

  Dalyviai

  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 5. 5
  Dėl Vyriausybės 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 709 „Dėl Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1828) (16-12664)

  Pranešėjai

  Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Higienos instituto direktorius R. Jankauskas, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 6. 6
  Dėl A. A. Miškinio peticijoje išdėstytų reikalavimų ir siūlymų tenkinimo (TAP-16-1792) 16-11424(2)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Aplinkos ministerijos Vandenų departamento Vandenų politikos skyriaus vyriausioji specialistė J. Vaišnorienė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 7. 7
  Dėl Valstybės įmonių savininko kapitalo padidinimo (TAP-16-1848)(16-12868)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos Ekonomikos, finansų ir apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas Č. Švetkauskas, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 8. 8
  Dėl Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1855) (16-9551(4)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo ir migracijos politikos departamento Visuomenės saugumo skyriaus patarėjas A. Tumasonis, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 9. 9
  Dėl Vyriausybės 2013 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 387 „Dėl Sprogmenų gamybos, prekybos ir naudojimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1837) (16-9457(3)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo ir migracijos politikos departamento Visuomenės saugumo skyriaus patarėjas A. Tumasonis, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 10. 10
  Dėl įgaliojimų suteikimo derėtis su profesinių sąjungų organizacijomis dėl Lietuvos policijos šakos kolektyvinės sutarties parengimo (TAP-16-1845) (16-8259(3)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Žmogiškųjų išteklių valdybos Plėtros skyriaus patarėjas R. Aranauskas, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 11. 11
  Dėl kultūros paveldo objektų paskelbimo kultūros paminklais (TAP-16-1812) (16-10859(2)

  Pranešėjai

  Kultūros ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Kultūros ministerijos Kultūros politikos departamento Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas R. Senapėdis, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Skodminienė

 12. 12
  Dėl Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 115 „Dėl darbo sutarties ir darbo sutarties su jūrininku pavyzdinių formų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1825) (16-10851(2)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo departamento Darbo teisės skyriaus patarėja R. Juršaitė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 13. 13
  Dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-2085 (TAP-16-1859) (6898(2)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Finansų ministerijos Mokesčių politikos departamento Mokesčių teisės skyriaus vyriausioji specialistė G. Morkūnienė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 14. 14
  Dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-3452 (TAP-16-1860) (16-6808(2)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Finansų ministerijos Mokesčių politikos departamento Mokesčių teisės skyriaus vyriausioji specialistė G. Morkūnienė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 15. 15
  Dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-4006 (TAP-16-1861) (16-6809(2)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Finansų ministerijos Mokesčių politikos departamento Mokesčių teisės skyriaus vyriausioji specialistė G. Morkūnienė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 16. 16
  Dėl nekilnojamojo turto, esančio J. Kairiūkščio g. 5-35, S. Nėries g. 15-3, S. Nėries g. 15-11 ir S. Nėries g. 15-23, Vilniuje, perdavimo Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn (TAP-16-1847) (16-11020(2)

  Pranešėjai

  Krašto apsaugos ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Krašto apsaugos ministerijos Bendrųjų reikalų departamento Infrastruktūros priežiūros skyriaus vedėjas A. Tuskenis, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 17. 17
  Dėl nekilnojamojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Akmenės rajono savivaldybei (TAP-16-1857) (16-12916)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Administracinės valdybos Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Š. Kiliulis, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 18. 18
  Dėl Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1421 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose nevalstybinėse aukštosiose mokyklose ir užsienio aukštųjų mokyklų filialuose, įsteigtuose Lietuvos Respublikoje, apmokėti skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (TAP-16-1822) (16-12529)

  Pranešėjai

  Švietimo ir mokslo ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Studijų skyriaus vyriausioji specialistė A. Tautkutė-Šturo, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 19. 19
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Kėdainių rajono savivaldybei (TAP-16-1823) (16-11348(2)

  Pranešėjai

  Švietimo ir mokslo ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Švietimo ir mokslo ministerijos Ekonomikos departamento Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė S. Makauskienė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 20. 20
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį (TAP-16-1826) (16-10743(2)

  Pranešėjai

  Švietimo ir mokslo ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Švietimo ir mokslo ministerijos Ekonomikos departamento Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė S. Makauskienė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 21. 21
  Dėl Vyriausybės 2009 m. lapkričio 18 d. nutarimo Nr. 1545 „Dėl nacionalinės komunikacijų apsaugos, saugumo priežiūros, nacionalinės šifrų paskirstymo tarnybų ir institucijų, užtikrinančių apsaugą nuo informatyviojo elektromagnetinio spinduliavimo, funkcijų atlikimo“ pakeitimo (TAP-16-1869) (16-5306(4)

  Pranešėjai

  Krašto apsaugos ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Vyriausybinių ryšių centro prie Krašto apsaugos ministerijos Sistemų projektavimo ir aprūpinimo skyriaus vyriausioji specialistė R. Molevičienė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 22. 22
  Dėl Lietuvos Respublikos pirmojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo (TAP-16-1886) (16-13134)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinio draudimo ir pensijų departamento Valstybinių pensijų skyriaus vyriausioji specialistė S. Polonskytė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 23. 23
  Dėl valstybinės kitos paskirties žemės sklypo perdavimo patikėjimo teise valstybės įmonei „Regitra“ (TAP-16-1844) (16-8872(3)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos atstovas

  Dalyviai

  valstybės įmonės „Regitra“ Teisės skyriaus vadovas T. Žekonis, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 24. 24
  Dėl Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1890 „Dėl Valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1849) (16-12867) ir kitų susijusių teisės aktų (TAP-16-1850 16-12867; TAP-16-1850 16-10715(3); TAP-16-1851 16-10714(3); TAP-16-1852 16-10713(3); TAP-16-1853 16-10712(3)

  Pranešėjai

  Švietimo ir mokslo ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Švietimo ir mokslo ministerijos Ekonomikos departamento Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja M. Jakštonienė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 25. 25
  Dėl Valstybinių socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijų kompensavimo įstatymo Nr. XII-886 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-1986(5) ir Valstybinių socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijų kompensavimo įstatymo Nr. XII-886 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-4705 (TAP-16-1862) (16-11914(2)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinio draudimo ir pensijų departamento Socialinio draudimo ir kaupimo pensijų skyriaus vyriausioji specialistė R. Babianskaitė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 26. 26
  Papildomas klausimas: Dėl Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 370 „Dėl Apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto asmens sveikatos priežiūros paslaugų kriterijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1282(2) (16-1964(4)

  Pranešėjai

  Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus pavaduotoja Ž. Abelienė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 27. 27
  Papildomas klausimas: Dėl Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 75 straipsnių, dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 75-1, 75-2 straipsniais įstatymo projekto Nr. XIIP-4550(2) ir Gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2 , 13 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 13-1, 13-2 straipsniais įstatymo projekto Nr. XIIP-4551(2) (TAP-16-1903) (16-12527(2)

  Pranešėjai

  Energetikos ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Energetikos ministerijos Elektros ūkio skyriaus vyriausioji specialistė A. Grėbliūnaitė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė