Ministerijų atstovų pasitarimo darbotvarkė

Data

2016-12-13

Pradžios laikas

08:30

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo ir vykdymo Nr. XII-1322 1, 2, 13, 40, 72 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo naujais X, XI, XII, XIII skyriais įstatymo projekto, Baudžiamojo proceso kodekso 66, 67, 77 straipsnių, priedo pakeitimo ir 41-1, 77-2 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projekto, Suėmimo vykdymo įstatymo Nr. I-1175 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto ir Žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo ir atstovavimo valstybei ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei įstatymo Nr. IX-895 5-2 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projekto (TAP-16-1867) (16-8419)

  Pranešėjai

  Teisingumo ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Teisingumo ministerijos Tarptautinės teisės departamento Teisinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausioji specialistė T. Milieškaitė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 2. 2
  Dėl Vyriausybės 2002 m. spalio 21 d. Nr. 1651 „Dėl Klaipėdos, Marijampolės, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos ir Vilniaus apskričių miškų priskyrimo miškų grupėms“ pakeitimo (TAP-16-1873) (16-11651(3)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Aplinkos ministerijos Miškų departamento Miškotvarkos ir miško išteklių skyriaus vyriausiasis specialistas V. Martuzevičius, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 3. 3
  Dėl valstybės turto perdavimo valstybės įmonei Energetikos agentūrai (TAP-16-1887) (16-13135)

  Pranešėjai

  Energetikos ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Energetikos ministerijos Naftos ir dujų skyriaus vyriausioji specialistė S. Romienė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 4. 4
  Dėl nekilnojamojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Elektrėnų savivaldybei (TAP-16-1888) (16-13203)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Administracinės valdybos Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Š. Kiliulis, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 5. 5
  Dėl Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. 1066 „Dėl Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo (TAP-16-1882) (16-12523(2)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo ir migracijos politikos departamento Visuomenės saugumo skyriaus vyriausioji specialistė L. Bučienė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 6. 6
  Dėl Akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 2, 7, 8, 12, 14, 15, 18, 20, 28, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 41-1, 43, 44, 45, 45-1, 46, 47, 51, 52, 54, 57, 59 ir 67 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 40-1, 47-1, 47-2 ir 53-1 straipsniais įstatymo, Civilinio kodekso 1.74, 1.102 ir 4.58 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo įstatymo Nr. XII-791 4 straipsnio pakeitimo įstatymo (TAP-16-1329(3) projektų (15-12358(5)

  Pranešėjai

  Ūkio ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Ūkio ministerijos Įmonių teisės ir verslo aplinkos gerinimo departamento Įmonių teisės skyriaus vyriausioji specialistė I. Vagulytė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 7. 7
  Dėl Vyriausybės 2002 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. 1157 „Dėl Laikinojo prekių saugojimo sandėlių (importo ir eksporto terminalų) steigimo ir veiklos taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (TAP-16-1878) (16-421(4), 2004 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 482 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 104 straipsnio nuostatų įgyvendinimo“ pakeitimo (TAP-16-1879) (16-2977(3) ir 1996 m. birželio 24 d. nutarimo Nr. 748 „Dėl Mokesčių mokėjimo muitinėje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1880) (16-4213(4)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Finansų ministerijos Mokesčių politikos departamento Mokesčių administravimo politikos skyriaus vyriausioji specialistė A. Žvikevičienė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 8. 8
  Dėl magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 97,06 km rekonstravimo specialiojo plano rengimo (TAP-16-1907) (16-9762(2)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Susisiekimo ministerijos Plėtros ir inovacijų skyriaus vyriausiasis specialistas E. Savickas, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 9. 9
  Dėl valstybės įmonių turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo padidinimo (TAP-16-1868) (16-12481(2)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Valstybės turto skyriaus vyriausioji specialistė R. Česnulevičienė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 10. 10
  Dėl Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1527(2) (16-452(4)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Aplinkos ministerijos Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė V. Rumbutienė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 11. 11
  Dėl Europos Bendrijos bei jos valstybių narių ir Pietų Afrikos Respublikos susitarimo, iš dalies keičiančio Prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo susitarimą, ratifikavimo (TAP-16-1885) (16-10873(2)

  Pranešėjai

  Užsienio reikalų ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Užsienio reikalų ministerijos Teisės ir tarptautinių sutarčių departamento Tarptautinių sutarčių skyriaus trečioji sekretorė D. Suraučienė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 12. 12
  Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai sudaryti susitarimą (TAP-16-1881) (15-11928(2)

  Pranešėjai

  Užsienio reikalų ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento Konsulinės teisės ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo skyriaus trečiasis sekretorius M. Stankevičius, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 13. 13
  Dėl Vyriausybės 2016 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1051 „Dėl valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo“ pakeitimo (TAP-16-1894) (16-12920(2)

  Pranešėjai

  Teisingumo ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Teisingumo ministerijos Teisinių institucijų departamento Informacinių išteklių koordinavimo skyriaus patarėja S. Panovienė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 14. 14
  Papildomas klausimas: Dėl Vyriausybės 2016 m. vasario 10 d. nutarimo Nr. 119 „Dėl 2016 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo (TAP-16-1925) (16-13403)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Finansų ministerijos Biudžeto departamento Biudžeto metodologijos ir planavimo skyriaus vyriausioji specialistė O. Mickėnienė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė