Ministerijų atstovų pasitarimo darbotvarkė

Data

2016-12-27

Pradžios laikas

10:00

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl Vyriausybės 2016 m. gruodžio 28 d. posėdžio darbotvarkės

  Pranešėjai

  Vyriausybės kanclerio pavaduotojas A. Mačiulis

  Dalyviai

  ministerijų atstovai

 2. 2
  Dėl Administracinių teisės pažeidimų registro reorganizavimo ir Administracinių nusižengimų registro nuostatų patvirtinimo (TAP-16-1901(2) (16-13272(2)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus pavaduotoja A. Pupkovienė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 3. 3
  Dėl Vyriausybės 2011 m. birželio 15 d. nutarimo Nr. 739 „Dėl ginklų ir šaudmenų vežimo“ pakeitimo (TAP-16-1947) (16-9947(3)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo ir migracijos politikos departamento Visuomenės saugumo skyriaus patarėjas R. Vitkauskas, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 4. 4
  Dėl Vyriausybės 2005 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 230 ,,Dėl Užsieniečių sveikatos draudimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (TAP-16-1924(2) (16-11592(3)

  Pranešėjai

  Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Sveikatos apsaugos ministerijos Teisės departamento Teisėkūros ir teisinio vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė J. Kučeriavienė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 5. 5
  Dėl nekilnojamųjų daiktų Prienuose, F. Martišiaus g. 1, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Alytaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui (Nr. 15-411-2-N(3) (15-4425(5)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Investicijų planavimo ir techninės plėtros valdybos Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė R. Morkūnienė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 6. 6
  Dėl einamųjų 2017 metų draudžiamųjų pajamų dydžio patvirtinimo (TAP-16-1963) (16-13056(3)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinio draudimo ir pensijų departamento Socialinio draudimo ir kaupimo pensijų skyriaus vyriausioji specialistė D. Ščiukaitė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 7. 7
  Dėl Rolando Kačinsko skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Kipro Respublikai ir Albanijos Respublikai (TAP-16-1959) (16-14235)

  Pranešėjai

  Užsienio reikalų ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Užsienio reikalų ministerijos Personalo departamento Personalo skyriaus vyriausioji specialistė J. Barkauskienė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 8. 8
  Dėl Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1950) (16-12979(2)

  Pranešėjai

  Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos priežiūros departamento Rizikos sveikatai valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas M. Pukas, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 9. 9
  Dėl lėšų skyrimo iš Vyriausybės rezervo (TAP-16-1955) (16-14183)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Finansų ministerijos Biudžeto departamento Biudžeto metodologijos ir planavimo skyriaus vyriausioji specialistė J. Butėnaitė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 10. 10
  Dėl Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1206 „Dėl valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio, valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos bazinio dydžio, maksimalios neperskaičiuotos pensijos dydžio ir valstybinių pensijų bazės dydžio patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1948) (16-10180(3)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinio draudimo ir pensijų departamento Valstybinių pensijų skyriaus vedėjo pavaduotoja I. Barauskaitė, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 11. 11
  Dėl Vyriausybės 2002 m. gruodžio 17 d. nutarimo Nr. 1983 „Dėl Bendrųjų vaiko teisių apsaugos skyrių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-16-1964) (16-11663(3)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir bendruomenių departamento Vaikų skyriaus patarėjas R. Černiauskas, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 12. 12
  Papildomas klausimas: Dėl Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ pakeitimo (TAP-16-1992) (16-13872(2)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos atstovas

  Dalyviai

  Aplinkos ministerijos Statybos ir būsto departamento Būsto skyriaus vedėjas R. Šveikauskas, Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė