Ministerijų atstovų pasitarimo darbotvarkė

Data

2014-08-05

Pradžios laikas

10:00

 

10 valandą

1.     Dėl Užsieniečių registro reorganizavimo ir Užsieniečių registro nuostatų patvirtinimo (Nr. 14-0101-03-N) (14-7602)

 

Pranešėjas    –  Vidaus reikalų ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių reikalų skyriaus vedėjo pavaduotoja L. Leimontaitė

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 

2.     Dėl Tabako kontrolės įstatymo Nr. I-1143 19 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. XIIP-1784 (Nr. 14-0106-02-IS) (14-7544(2)), Tabako kontrolės įstatymo Nr. I-1143 19 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIIP-1614 (Nr. 14-0107-02-IS) ir Administracinių teisės pažeidimų kodekso 1851 straipsnio pakeitimo Nr. XIIP-1615 (Nr. 14-0108-02-IS) (14-7546(2))

Pranešėjas    –  Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos stiprinimo valdybos patarėjas M. Pukas

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 

3.     Dėl Vyriausybės 2006 m. kovo 29 d. nutarimo Nr. 309 „Dėl atlyginimo už Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų vienetą dydžio patvirtinimo“ pakeitimo (Nr.14-0596-01-N) (14-7783)

Pranešėjas    –  Vidaus reikalų ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Gyventojų registro tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos direktorė M.Norkevičienė

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 

4.     Dėl Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimo Nr. 711 „Dėl Atlyginimo už Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų ir registro informacijos teikimą dydžių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Nr. 14-0604-01-N) (14-7842)

Pranešėjas    –  Vidaus reikalų ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Teistumo informacijos tvarkymo skyriaus vyriausioji specialistė N. Zuj

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 

5.     Dėl Vyriausybės 2011 m. birželio 15 d. nutarimo Nr. 739 "Dėl ginklų ir šaudmenų vežimo" pakeitimo (Nr. 14-0595-01-N) (13-4096-01(3))

Pranešėjas    –  Vidaus reikalų ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamento Kriminalinių procesų kontrolės skyriaus patarėjas R. Vitkauskas

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 

6.     Dėl Vyriausybės 2004 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 258 „Dėl Butpinigių vidaus tarnybos sistemos pareigūnams maksimalių dydžių sąrašo patvirtinimo ir mokėjimo“ pakeitimo (Nr. 14-0614-01-N) (14-7486(2))

Pranešėjas    –  Vidaus reikalų ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamento Vidaus tarnybos valdymo skyriaus patarėja I. Čypienė

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 

7.     Dėl akcinės bendrovės "Lietuvos geležinkeliai" įstatinio kapitalo mažinimo ir turto perdavimo (Nr. 14-0298-02-N) (14-7863)

Pranešėjas    –  Susisiekimo ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento Valstybės turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas E. Čižiūnas

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 

8.     Dėl Vyriausybės 1997 m. spalio 1 d. nutarimo Nr. 1074 "Dėl Bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių turto pardavimo viešose varžytinėse nuostatų patvirtinimo" pakeitimo (Nr. 14-0574-01-N) (14-6833(3)) ir 2013 m. balandžio 17 d. nutarimo Nr. 321 "Dėl Fizinio asmens, kuriam iškelta bankroto byla, bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytinių tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. 14-0576-01-N) (14-6831(3))

Pranešėjas    –  Ūkio ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Ūkio ministerijos Įmonių teisės ir nemokumo politikos departamento Nemokumo politikos skyriaus patarėja S. Ščerbina-Dalibagienė

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 

9.     Dėl Vyriausybės 2011 m. sausio 17 d. nutarimo Nr. 41 „Dėl Restruktūrizavimo administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. 14-0575-01-N) (14-6466(3))

Pranešėjas    –  Ūkio ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Ūkio ministerijos Įmonių teisės ir nemokumo politikos departamento Nemokumo politikos skyriaus patarėja S. Ščerbina-Dalibagienė

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 

10.     Dėl sutikimo reorganizuoti Pilietinės gynybos centrą prie Krašto apsaugos ministerijos (Nr. 14-0584-01-N) (14-6720(2)), Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“ pakeitimo (Nr. 14-0585-01-N) (14-7785), 2011 m. lapkričio 2 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo  (Nr. 14-0586-01-N) (14-4830(2)) ir 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo (Nr. 14-0587-01-N) (14-4831(2))

Pranešėjas    –  Krašto apsaugos ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Mobilizacijos departamento prie Krašto apsaugos ministerijos direktorius, darbo grupės vadovas M. Jatautas

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 

11.     Dėl Vyriausybės 2010 m. spalio 6 d. nutarimo Nr. 1407 "Dėl Pretendentų į teisėjus egzamino komisijos narių, Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos narių, Teisėjų etikos  ir drausmės komisijos narių, Nuolatinės teisėjų veiklos vertinimo komisijos narių, išskyrus šių komisijų narius teisėjus, darbo apmokėjimo" pakeitimo (Nr. 14-0571-01-N) (14-6575(2))

Pranešėjas    –  Teisingumo ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Teisingumo ministerijos Teisės sistemos departamento Teisės sistemos vystymo skyriaus patarėja R. Gabrilavičiūtė

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 

12.     Dėl valstybės turto investavimo ir viešosios įstaigos Kauno technologijos universiteto savininko kapitalo didinimo (Nr. 14-0608-01-N) (14-6445(2))

Pranešėjas    –  Švietimo ir mokslo ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Švietimo ir mokslo ministerijos Ekonomikos departamento Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė S. Makauskienė

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 

13.     Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto perdavimo (Nr. 14-0579-01-N) (14-7313(2))

Pranešėjas    –  Teisingumo ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Teisingumo ministerijos Strateginio valdymo departamento Projektų įgyvendinimo ir koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė J. Kozlovska

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 

14.     Dėl Vyriausybės 2007 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 681 "Dėl įgaliojimų suteikimo" pakeitimo (Nr. 14-0600-01-N) (14-5067(3))

Pranešėjas    –  Ūkio ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Ūkio ministerijos Valstybės valdomų įmonių politikos skyriaus vyriausioji specialistė J. Konovalova

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 

15.     Dėl Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 15 straipsnio 3 dalies pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-1526 (Nr. 14-0112-01-IS) (14-7604(2))

Pranešėjas    –  Ūkio ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Ūkio ministerijos Įmonių teisės ir viešųjų pirkimų politikos departamento direktorė  A.Railaitė

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 

16.     Dėl Vyriausybės 2002 m. balandžio 17 d. nutarimo Nr. 536 "Dėl Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo (Nr. 14-0589-01-N) (14-7818)

Pranešėjas    –  Energetikos ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Energetikos ministerijos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo skyriaus vyresnioji specialistė L. Četvergaitė

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 

17.     Dėl Konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099 8 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (Nr. 14-0204-01-I) (14-6461(3))

Pranešėjas    –  Ūkio ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Ūkio ministerijos Geresnio reglamentavimo ir verslo priežiūros departamento Geresnio reglamentavimo skyriaus patarėja M. Plečkaitytė

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 

18.     Dėl Švietimo įstatymo Nr. I-1489 53, 56 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 561 straipsniu įstatymo projekto (Nr. 14-0172-02-I)  (14-7338(2))

Pranešėjas    –  Švietimo ir mokslo ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Švietimo ir mokslo ministerijos Registrų ir informacinių sistemų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas E.Rupšlaukis

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 

19.     Dėl valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn (Nr. 14-0612-01-N) (14-7553(2))

Pranešėjas    –  Švietimo ir mokslo ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Švietimo ir mokslo ministerijos Ekonomikos departamento Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė V. Kazlauskaitė

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 

20.     Dėl Vyriausybės 2005 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 215 "Dėl įgaliojimų suteikimo" pakeitimo (Nr. 14-0613-01-N) (14-7572(2))

Pranešėjas    –  Teisingumo ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Teisingumo ministerijos Teisės sistemos vystymo departamento Teisės vystymo skyriaus patarėja J. Meškelytė

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 

21.     Dėl nekilnojamų daiktų nurašymo (Nr. 14-0601-01-N) (14-6136(2))

Pranešėjas    –  Ūkio ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Ūkio ministerijos Įmonių teisės ir viešųjų pirkimų politikos departamento Valstybės valdomų įmonių politikos skyriaus vyriausioji specialistė L. Sidarkevičienė

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 

22.     Dėl valstybės turto perdavimo, investavimo ir akcinės bendrovės "Lietuvos geležinkeliai" kapitalo didinimo (Nr. 14-0603-01-N) (14-7857)

Pranešėjas    –  Aplinkos ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Aplinkos ministerijos Atliekų departamento Atliekų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas A.Naktinis

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 

23.     Dėl 1974 m. Atėnų konvencijos dėl keleivių ir jų bagažo vežimo jūra 2002 m. protokolo ratifikavimo (Nr. 14-0205-01-I; 14-0051-01-PD) (14-7911)

Pranešėjas    –  Susisiekimo ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Susisiekimo ministerijos Vandens ir geležinkelių transporto politikos departamento Vandens transporto skyriaus vyriausiasis specialistas A. Kungys

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 

24.     Dėl Arvydo Pociaus skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Rumunijoje (Nr. 14-0052-01-PD) (14-8077)

Pranešėjas    –  Užsienio reikalų ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Užsienio reikalų ministerijos Personalo departamento Personalo skyriaus vyriausioji specialistė R.Musteikienė-Verbienė

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 

25.     Dėl Šarūno Adomavičiaus  skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Lenkijos Respublikoje  (Nr. 14-0053-01-PD) (14-8064)

Pranešėjas    –  Užsienio reikalų ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Užsienio reikalų ministerijos Personalo departamento Personalo skyriaus vyriausioji specialistė R.Musteikienė-Verbienė

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 

26.     Dėl Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1207 "Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo" pakeitimo (Nr. 14-0582-01-N) (14-5444(4))

Pranešėjas    –  Aplinkos ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Aplinkos ministerijos Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė V.Rumbutienė

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 

27.     Dėl valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų perdavimo patikėjimo teise valstybės įmonėms Anykščių, Jurbarko, Varėnos miškų urėdijoms (Nr. 14-0602-01-N) (14-6868(2))

Pranešėjas    –  Aplinkos ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Aplinkos ministerijos Miškų departamento Miškotvarkos ir miško išteklių skyriaus vyriausioji specialistė A. Tebėrienė

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 

Vyriausybės kanclerio pavaduotojas                                                        Olegas Romančikas

2014.08.01