Ministerijų atstovų pasitarimo darbotvarkė

Data

2014-06-17

Pradžios laikas

10:00

 

10 valandą

1.     Dėl Vyriausybės 2014 m. birželio 18 d. posėdžio darbotvarkės

 

Pranešėjas    –  Vyriausybės kancleris A. Mačiulis

Dalyvauja      –  ministerijų atstovai  .

 

2.     Dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 20 ir 23 straipsnių pakeitimo (Nr. 14-0137-01-I) (14-4777(2))

Pranešėjas    –  Teisingumo ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

Teisingumo ministerijos Teisinių institucijų departamento Teisinės pagalbos skyriaus vyriausioji specialistė V. Rudėnaitė

 

3.     Dėl Peticijų įstatymo Nr. VIII-1313 pakeitimo įstatymo (Nr. 14-0134-01-I) ir Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto 80 straipsnio pakeitimo“ (Nr. 14-0135-01-I) projektų (14-4669(2)) ir Vyriausybės 2010 m. kovo 31 d. nutarimo Nr. 348 „Dėl Peticijų teikimo, svarstymo ir išvadų įgyvendinimo koncepcijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. 14-0400-01-N) (14-6093)

Pranešėjas    –  Teisingumo ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

Teisingumo ministerijos Teisės sistemos vystymo departamento Teisės vystymo skyriaus patarėja J. Meškelytė

 

4.     Dėl Baudžiamojo kodekso 190 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-1441 ir Administracinių teisės pažeidimų kodekso 50 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-1442 (Nr. 14-0077-01-IS, 14-0078-01-IS) (14-6254)

Pranešėjas    –  Teisingumo ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

Teisingumo ministerijos Administracinės ir baudžiamosios justicijos departamento Baudžiamosios justicijos skyriaus vyriausiasis specialistas  T. Žėkas

 

5.     Dėl sutikimo reorganizuoti Krašto apsaugos archyvą prie Krašto apsaugos ministerijos (Nr. 14-0396-01-N) (14-4827(2)), Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“ (Nr. 14-0397-01-N) (14-4828(2)), 2011 m. lapkričio 2 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ (Nr. 14-0398-01-N) (14-4830(2)) ir 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ (Nr. 14-0399-01-N) (14-4831(2)) pakeitimo

Pranešėjas    –  Krašto apsaugos ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

Krašto apsaugos ministerijos Personalo departamento direktorius plk.  V. Rupšys

 

6.     Dėl Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VII-729 pakeitimo įstatymo Nr. XII-802 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (Nr. 14-0138-01-I) (14-4617(3))

Pranešėjas    –  Ūkio ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

Ūkio ministerijos Įmonių teisės ir viešųjų pirkimų politikos departamento Valstybės valdomų įmonių politikos skyriaus vyriausiasis specialistas D.Pečiulis

 

7.     Dėl Transporto lengvatų įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-362, Transporto lengvatų įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-1075 ir Transporto lengvatų įstatymo 5, 6 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-1082 (Nr. 14-0072-01-IS, 14-0073-01-IS, 14-0074-01-IS) (14-5599(2))

Pranešėjas    –  Susisiekimo ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

Susisiekimo ministerijos Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos departamento Kelių transporto skyriaus vyriausiasis specialistas  M. Žvinklis

 

8.     Dėl Lietuvos Respublikos nepaprastosios ir įgaliotosios ambasadorės Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje ir Omano Sultonatui Astos Skaisgirytės Liauškienės skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastąja ir įgaliotąja ambasadore Etiopijos Federacinei Demokratinei Respublikai (Nr. 14-0037-01-PD) (14-6197)

Pranešėjas    –  Užsienio reikalų ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

Užsienio reikalų ministerijos Personalo departamento Personalo skyriaus vyriausioji specialistė R.Musteikienė-Verbienė

 

9.     Dėl Vyriausybės 2007 m. lapkričio 13 d. nutarimo Nr. 1218 „Dėl augalų, už kuriuos mokamos tiesioginės išmokos, draudimo įmokų žemės ūkio veiklos subjektams ir draudimo įmonių išlaidų dalinio kompensavimo“ pakeitimo (Nr. 14-0383-01-N) (14-2376(3))

Pranešėjas    –  Žemės ūkio ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

Žemės ūkio ministerijos Ekonomikos ir tarptautinio bendradarbiavimo departamento Strateginio planavimo ir mokslo skyriaus vedėjo pavaduotojas A. Devenis

 

10.     Dėl Vyriausybės 2001 m. liepos 3 d. nutarimo Nr. 826 „Dėl pramoninių žuvininkystės tvenkinių sąrašo ir plotų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. 14-0378-01-N) (14-5698)

Pranešėjas    –  Žemės ūkio ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

Žemės ūkio ministerijos Žemės ir išteklių politikos departamento Nekilnojamojo turto kadastro, geodezijos ir kartografijos skyriaus vyriausioji specialistė P. Petniūnienė

 

11.     Dėl valstybinės kitos paskirties žemės sklypų perdavimo neatlygintinai Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. 14-0403-01-N) (14-6132)

Pranešėjas    –  Žemės ūkio ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

Žemės ūkio ministerijos Žemės ir išteklių politikos departamento Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus vyriausioji specialistė A. Rukštelienė

 

12.     Dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 2, 13, 24, 57, 71, 711, 101, 102, 103, 104, 105, 116, 117, 118 straipsnių ir XII skyriaus penktojo skirsnio pakeitimo projekto (Nr. 14-0133-01-I) (14-654(3))

Pranešėjas    –  Finansų ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

Finansų ministerijos Mokesčių departamento Netiesioginių mokesčių skyriaus vedėjo pavaduotoja A. Matulytė

 

13.     Dėl Daugiafunkcio Lazdynų sveikatinimo centro Erfurto g. 13 statybos projekto pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu  (Nr. 14-0421-01-N) (14-6236)

Pranešėjas    –  Vidaus reikalų ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

Vilniaus miesto savivaldybės Investicinių projektų skyriaus vyriausioji specialistė  V. Paulauskaitė

 

14.     Dėl lengvojo automobilio perėmimo ir perdavimo (Nr. 14-0414-01-N) (13-2994-01(2))

Pranešėjas    –  Vidaus reikalų ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vedėja J. Galvanauskienė

 

15.     Dėl Civilinio kodekso 2.46 straipsnio papildymo įstatymo projekto Nr. XIIP-1002 (Nr. 14-0081-01-IS) (14-5602(2))

Pranešėjas    –  Teisingumo ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

Teisingumo ministerijos Registrų departamento Juridinių asmenų ir religijų reikalų skyriaus vedėja R. Nikrėvičė

 

16.     Dėl Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-1582 (Nr. 14-0075-01-IS) ( 14-5401(2))

Pranešėjas    –  Ūkio ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

Ūkio ministerijos Pramonės ir prekybos departamento Vidaus prekybos politikos skyriaus vyriausioji specialistė A. Nemickaitė

 

17.     Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Vilniaus verslo kolegijai pagal panaudos sutartį (Nr. 14-0416-01-N) (14-5603(2))

Pranešėjas    –  Švietimo ir mokslo ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

Švietimo ir mokslo ministerijos Ekonomikos departamento Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė V. Kazlauskaitė

 

18.     Dėl Rinkliavų įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-2755 (Nr. 14-0076-01-IS) (14-5323(2))

Pranešėjas    –  Finansų ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

Finansų ministerijos Mokesčių departamento Tiesioginių mokesčių ir tarptautinio apmokestinimo skyriaus vyriausiasis specialistas E.Putrimas

 

19.     Dėl Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimo Nr. 924 „Dėl Žemės paėmimo visuomenės poreikiams taisyklių ir Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. 14-0334-02-N) (14-6268)

Pranešėjas    –  Žemės ūkio ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

Žemės ūkio ministerijos Žemės ir išteklių politikos departamento Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja N. Tamonienė

 

20.     Dėl Dariaus Degučio atšaukimo iš Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Izraelio valstybėje pareigų (Nr. 14-0039-01-PD) (14-6256)

Pranešėjas    –  Užsienio reikalų ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

Užsienio reikalų ministerijos Personalo departamento Personalo skyriaus vyriausioji specialistė R.Musteikienė-Verbienė

 

21.     Dėl Loretos Zakarevičienės atšaukimo iš Lietuvos Respublikos nepaprastosios ir įgaliotosios ambasadorės Lenkijos Respublikoje pareigų (Nr. 14-0041-01-PD) (14-6315)

Pranešėjas    –  Užsienio reikalų ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

Užsienio reikalų ministerijos Personalo departamento Personalo skyriaus vyriausioji specialistė R.Musteikienė-Verbienė

 

22.     Dėl Loretos Zakarevičienės skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastąja ir įgaliotąja ambasadore Austrijos Respublikoje (Nr. 14-0040-01-PD) (14-6325)

Pranešėjas    –  Užsienio reikalų ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

Užsienio reikalų ministerijos Personalo departamento Personalo skyriaus vyriausioji specialistė R.Musteikienė-Verbienė

 

23.     Dėl Vytauto Leškevičiaus skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi prie Europos Tarybos (Nr. 14-0036-01-PD) (14-6195)

Pranešėjas    –  Užsienio reikalų ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

Užsienio reikalų ministerijos Personalo departamento Personalo skyriaus vyriausioji specialistė R.Musteikienė-Verbienė

 

24.     Dėl Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Turkijos Respublikoje ir Pakistano Islamo Respublikai Kęstučio Kudzmano skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Irano Islamo Respublikai (Nr. 14-0042-01-PD) (14-6304)

Pranešėjas    –  Užsienio reikalų ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

Užsienio reikalų ministerijos Personalo departamento Personalo skyriaus vyriausioji specialistė R.Musteikienė-Verbienė

 

25.     Dėl Baudžiamojo kodekso 186 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XIIP-1572 (Nr. 14-0079-01-IS) (14-6360)

Pranešėjas    –  Teisingumo ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

Teisingumo ministerijos Administracinės ir baudžiamosios justicijos departamento Baudžiamosios justicijos skyriaus vyriausiasis specialistas  T. Žėkas

 

26.     Dėl nekilnojamųjų daiktų Švenčionių rajono savivaldybėje, Pabradėje, A. Mickevičiaus g. 2 ir A. Mickevičiaus g. 3, nurašymo (Nr. 14-0418-01-N) (14-6233)

Pranešėjas    –  Susisiekimo ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento Valstybės turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas E. Čižiūnas

 

27.     Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Gruzijos Vyriausybės protokolo, kuriuo įgyvendinamas Europos Sąjungos ir Gruzijos susitarimas dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos, patvirtinimo (Nr. 14-0420-01-N) (14-4977(2))

Pranešėjas    –  Vidaus reikalų ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

Vidaus reikalų ministerijos Teisės ir vidaus tyrimų departamento Teisėkūros ir tarptautinių sutarčių skyriaus patarėjas K. Tiažkijus

 

28.     Dėl Valdo Lastausko skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Azerbaidžano Respublikoje (Nr. 14-0043-01-PD) (14-6309)

Pranešėjas    –  Užsienio reikalų ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

Užsienio reikalų ministerijos Personalo departamento Personalo skyriaus vyriausioji specialistė R.Musteikienė-Verbienė

 

29.     Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų humanitarinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 14-0395-01-N) (14-1354(3))

Pranešėjas    –  Užsienio reikalų ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo departamento Daugiašalio bendradarbiavimo skyriaus specialistė L. Gerulaitytė

 

30.     Dėl Valstybinės mašinų bandymo stoties prie Žemės ūkio ministerijos veiklos nutraukimo ir valstybės įmonės Mašinų bandymo stoties steigimo (Nr. 14-0404-01-N) (14-2426)(2), Vyriausybės 1998 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1026 „Dėl žemės, suteiktos kaimo vietovėje mokslo ir studijų institucijoms, šių institucijų įsteigtoms viešosioms įstaigoms, organizuojančioms praktinį mokymą ir tyrimus, valstybiniams specializuotiems sėklininkystės, veislininkystės ūkiams ir specializuotoms sėklininkystės, veislininkystės veiklą vykdančioms valstybės kontroliuojamoms akcinėms bendrovėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms, kuriose valstybei priklauso daugiau kaip 1/2 akcijų, naudotojų ir jų naudojamų žemės sklypų dydžių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. 14-0405-01-N) (14-2430(2)), 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo (Nr. 14-0406-01-N) (14-2429(2)), 2001 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 1150 „Dėl Valstybinės produktų saugos ekspertizės atlikimo ir apmokėjimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. 14-0407-01-N) (14-2428(2)) ir 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“ pakeitimo (Nr. 14-0408-01-N) (14-2427(2))

Pranešėjas    –  Žemės ūkio ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

Žemės ūkio ministerijos Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento Įstaigų ir įmonių veiklos priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas  I. Kišvinas

 

31.     Dėl biudžetinės įstaigos Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos įsteigimo (Nr. 14-0410-01-N) (13-4057-01(2)), Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo (Nr. 14-0411-01-N) (13-4059-01(2)) ir 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“ pakeitimo (Nr. 14-0412-01-N) (14-6179)

Pranešėjas    –  Aplinkos ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

Aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės politikos skyriaus vedėjas V. Eidikonis

 

32.     Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 42 punktą (Nr. 14-0422-01-N) (14-6258)

Pranešėjas    –  Aplinkos ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

Aplinkos ministerijos Statybos ir būsto departamento Būsto skyriaus vyriausioji specialistė  J. Kaklauskienė

 

33.     Dėl viešojo ir privataus sekretorių partnerystės projekto „Kelias Vilnius-Utena“ įgyvendinimo ir Seimo nutarimo „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Kelias Vilnius-Utena“ įgyvendinimo“ projekto (Nr. 14-0423-01-N, 14-0002-01-SN) (14-6272)

Pranešėjas    –  Susisiekimo ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento Biudžeto programų vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas R. Rutkauskas

 

34.     Dėl įgaliojimų suteikimo P. Griciūnui (Nr. 14-0038-01-PD) (14-2447(2))

Pranešėjas    –  Teisingumo ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

Teisingumo ministerijos Tarptautinės teisės departamento Teisinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausioji specialistė G. Anusauskienė

 

35.     Dėl akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ dividendų (Nr. 14-0431-01-N) (14-6350)

Pranešėjas    –  Susisiekimo ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento Valstybės turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė  R. Andruškevičienė

 

36.     Dėl valstybės įmonių miškų urėdijų turto perdavimo valstybės įmonei Valstybės turto fondui (Nr. 14-0419-01-N) (14-6226)

Pranešėjas    –  Aplinkos ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos Ekonomikos, finansų ir apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas Č.Švetkauskas

 

Vyriausybės kancleris                                                        Alminas  Mačiulis

2014-06-12

2014 M. BIRŽELIO 17 D. MINISTERIJŲ ATSTOVŲ (VICEMINISTRŲ, MINISTERIJŲ KANCLERIŲ) PASITARIMO
DARBOTVARKĖS PAPILDOMI KLAUSIMAI

  

37.     Dėl Vyriausybės 2011 m. lapkričio 2 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. 14-0456-01-N) (14-6611)

Pranešėjas    –  Susisiekimo ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Susisiekimo ministerijos Tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausioji specialistė D. Zadojenko


Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 

38.     Dėl Vyriausybės 2011 m. lapkričio 2 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. 14-0461-01-N) (14-6711)

Pranešėjas    –  Vidaus reikalų ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Štabo bendrųjų reikalų valdybos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė L. Jurgelevičienė


Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 

39.     Dėl Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. 14-0430-01-N) (14-5020(3))

Pranešėjas    –  Aplinkos ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Aplinkos ministerijos Miškų departamento Miškotvarkos ir miško išteklių skyriaus vyriausiasis specialistas V. Martuzevičius


Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič