Ministerijų atstovų pasitarimo darbotvarkė

Data

2014-04-22

Pradžios laikas

10:00

 

10 valandą

1.     Dėl Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. posėdžio darbotvarkės

 

Pranešėjas    –  Vyriausybės kancleris A. Mačiulis

Dalyvauja      –  ministerijų atstovai  .

 

2.     Dėl  Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimo Nr. 718 „Dėl Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. 14-0274-01-N) (14-917(3))

Pranešėjas    –  Vidaus reikalų ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Priešgaistrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Civilinės saugos valdybos Pasirengimo nelaimėms ir perspėjimo skyriaus viršininkas, laikinai einantis Civilinės saugos valdybos viršininko pareigas E. Trunovas

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 

3.     Dėl Farmacijos įstatymo Nr. X-709 57 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (Nr. 14-0081-02-I) (14-3705(2))

Pranešėjas    –  Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos departamento Farmakoekonomikos ir vaistų kainodaros skyriaus vyriausioji specialistė  V. Meldžiukaitė

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 

4.     Dėl Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 787 „Dėl Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. 14-0273-01-N) (14-4024)

Pranešėjas    –  Susisiekimo ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento Strateginio planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas J. Skarulskis

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 

5.     Dėl Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 609 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Rokiškio rajono savivaldybei“ pakeitimo (Nr. 14-0260-01-N) (14-3931)

Pranešėjas    –  Susisiekimo ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento Valstybės turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė  R. Andruškevičienė

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 

6.     Dėl valstybės įmonių savininko kapitalo padidinimo (Nr. 14-0270-01-N) (14-4000)

Pranešėjas    –  Susisiekimo ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento Valstybės turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė I. Bernotaitė

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 

7.     Dėl viešosios įstaigos Anykščių verslo informacinio centro dalininko turtinių ir neturtinių teisių ir pareigų perdavimo (Nr. 14-0253-01-N) (14-2692(2))

Pranešėjas    –  Ūkio ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Ūkio ministerijos Smulkaus ir vidutinio verslo departamento Verslo aplinkos gerinimo skyriaus vyriausioji specialistė N. Bujauskienė

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 

8.     Dėl Patentinių patikėtinių įstatymo koncepcijos patvirtinimo (Nr. 14-0262-01-N) (14-1667(2))

Pranešėjas    –  Teisingumo ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Teisingumo ministerijos Teisinių institucijų departamento patarėjas A. Baležentis

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 

9.     Dėl Žalos, padarytos žvalgybos pareigūnui ar jo šeimos nariui dėl priežasčių, susijusių su tarnyba žvalgybos institucijoje, atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 14-0230-01-N) (13-2091-02(2))

Pranešėjas    –  Krašto apsaugos ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Valstybės saugumo departamento viršininkas V. Lengvenis

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 

10.     Dėl Oršos mūšio 500-ųjų metinių minėjimo 2014 m. programos priemonių plano patvirtinimo (Nr. 14-0266-01-N) (14-1268(2))

Pranešėjas    –  Krašto apsaugos ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Krašto apsaugos ministerijos Viešųjų ryšių departamento direktoriaus pavaduotojas V.Norkūnas

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 

11.     Dėl valstybės garantijų ir uždarosios akcinės bendrovės Žemės ūkio paskolų garantijų fondo ir uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ įsipareigojimų pagal valstybės garantijas limitų (Nr.14-0265-01-N) (14-1793(3))

Pranešėjas    –  Finansų ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Finansų ministerijos Valstybės iždo departamento Prognozavimo ir rizikos valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas K. Jankauskas

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 

12.     Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo Nr. I-1179 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (Nr. 14-0085-01-I) (14-94(2))

Pranešėjas    –  Kultūros ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Kultūros ministerijos Kultūros politikos departamento Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas M. Žolynas

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 

13.     Dėl projekto "Rail Baltica 2" įgyvendinimo (Nr. 14-0141-02-N) (14-4207)

Pranešėjas    –  Susisiekimo ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento Valstybės turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė  R. Andruškevičienė

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 

14.     Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 14-0261-01-N) (14-3929)

Pranešėjas    –  Susisiekimo ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Susisiekimo ministerijos Vandens ir geležinkelių transporto politikos departamento Geležinkelių transporto skyriaus vyriausioji specialistė J. Norkienė

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 

15.     Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo (Nr. 14-0263-01-N) (14-3976) ir Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių prioritetų sąrašo patvirtinimo (Nr. 14-0264-01-N) (14-3977)

Pranešėjas    –  Švietimo ir mokslo ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Švietimo ir mokslo ministerijos Mokslo ir technologijų departamento Technologijų ir inovacijų skyriaus vyriausiasis specialistas A. Malysis

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 

16.     Dėl nekilnojamojo turto perėmimo iš Birštono savivaldybės ir perdavimo  (Nr. 14-0258-01-N) (14-2193(2)

Pranešėjas    –  Vidaus reikalų ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Investicijų planavimo ir techninės plėtros valdybos Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas A. Jasiūnas

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 

17.     Dėl nekilnojamojo turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn (Nr. 14-0268-01-N) (14-1513(2))

Pranešėjas    –  Krašto apsaugos ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Krašto apsaugos ministerijos Pajėgumų planavimo departamento Nekilnojamojo turto skyriaus vyriausioji specialistė  R. Zurbienė

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 

18.     Dėl Vyriausybės 1997 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1244 „Dėl Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. 14-0279-01-N)  (14-3558(2))

Pranešėjas    –  Vidaus reikalų ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Lietuvos genocido ir rezistencijos tyrimo centro Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjas A.Stankevičius

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 

19.     Dėl V. Purlio atšaukimo iš Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Airijoje pareigų (Nr. 14-0276-01-N, 14-0014-01-PD) (14-4034)

Pranešėjas    –  Užsienio reikalų ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Užsienio reikalų ministerijos Personalo departamento Personalo skyriaus vyriausioji specialistė R.Musteikienė-Verbienė

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 

20.     Dėl R. Adomaitienės skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastąja ir įgaliotąja ambasadore Airijoje (Nr. 14-0277-01-N, 14-0016-01-PD) (14-4040)

Pranešėjas    –  Užsienio reikalų ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Užsienio reikalų ministerijos Personalo departamento Personalo skyriaus vyriausioji specialistė R.Musteikienė-Verbienė

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 

21.     Dėl valstybės įmonės miškų urėdijos turto perdavimo valstybės įmonei Valstybės turto fondui (Nr. 14-0267-01-N) (14-3981)

Pranešėjas    –  Aplinkos ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos Ekonomikos, finansų ir apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas Č.Švetkauskas

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 

22.     Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo valstybės įmonei Valstybės turto fondui (Nr. 14-0188-02-N) (14-831(2))

Pranešėjas    –  Aplinkos ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Aplinkos ministerijos Ekonomikos ir tarptautinių ryšių departamento Įmonių ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė  I. Baltuškaitė

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 

23.     Dėl Tarptautinių sutarčių įstatymo Nr. VIII-1248 16 straipsnio pakeitimo įstatymo (Nr. 14-0082-01-I) ir Teisėkūros pagrindų įstatymo Nr. XI-2220 6 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo (Nr. 14-0083-01-I) projektų (14-1737(2))

Pranešėjas    –  Užsienio reikalų ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Užsienio reikalų ministerijos Teisės ir tarptautinių sutarčių departamento Tarptautinių sutarčių skyriaus antroji sekretorė  I. Bačiulienė

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 

24.     Dėl Susitarimo dėl bendradarbiavimo liudytojų apsaugos srityje ratifikavimo (Nr. 14-0088-01-I; 14-0015-01-PD) (14-4028)

Pranešėjas    –  Vidaus reikalų ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Vidaus reikalų ministerijos Teisės ir vidaus tyrimų departamento Teisėkūros ir tarptautinių sutarčių skyriaus patarėja I. Žvaigždinienė

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 

25.     Dėl akcinės bendrovės "Lietuvos geležinkeliai" įstatinio kapitalo mažinimo ir turto perdavimo (Nr. 14-0259-01-N) (14-3908)

Pranešėjas    –  Susisiekimo ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento Valstybės turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas E. Čižiūnas

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 

26.     Dėl Nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo 6, 7, 15 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. XII-736 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-1539(2) (Nr. 14-0046-01-IS) (14-4183)

Pranešėjas    –  Kultūros ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Kultūros ministerijos Kultūros politikos departamento Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė G. Mičiulienė

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 

27.     Dėl Vyriausybės 2011 m. gegužės 11 d. nutarimo Nr. 543 "Dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo projekto įgyvendinimo komisijos sudarymo" pakeitimo (Nr. 14-0278-01-N) (14-4182)

Pranešėjas    –  Finansų ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Finansų ministerijos Turto valdymo departamento Turto valdymo ir atnaujinimo koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė  A.Sinkevičienė

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 

28.     Dėl Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 "Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo (Nr. 14-0272-01-N) (14-138(3))

Pranešėjas    –  Susisiekimo ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Susisiekimo ministerijos Plėtros ir tarptautinių ryšių departamento Tranzito ir logistikos skyriaus vyriausioji specialistė  K. Lukšėnienė

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 

29.     Dėl Akcinių bendrovių įstatymo 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-1147 (Nr. 14-0044-01-IS) ir Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 4 ir 10 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XIIP-1148 (Nr. 14-0045-01-IS) (14-3697(2))

Pranešėjas    –  Ūkio ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Ūkio ministerijos Įmonių teisės skyriaus vedėjo pavaduotoja V. Kumštienė

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 

Vyriausybės kancleris                                                        Alminas  Mačiulis

2014-04-17