Ministerijų atstovų pasitarimo darbotvarkė

Data

2014-04-29

Pradžios laikas

10:00

 

10 valandą

1.     Dėl Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. posėdžio darbotvarkės

 

Pranešėjas    –  Vyriausybės kancleris A. Mačiulis

Dalyvauja      –  ministerijų atstovai  .

 

2.     Dėl Centrinės uždraustų subjektų duomenų bazės administravimo Lietuvoje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 14-0275-01-N) (13-3087-02(3))

Pranešėjas    –  Finansų ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Finansų ministerijos Europos Sąjungos struktūrinės paramos valdymo departamento Valdymo ir kontrolės sistemos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė J. Vysockaja-Mockienė

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 

3.     Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Serbijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo kovojant su nusikalstamumu ratifikavimo (Nr. 14-0286-01-N; 14-0099-01-I; 14-0018-01-PD) (14-4190)

Pranešėjas    –  Vidaus reikalų ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Vidaus reikalų ministerijos Teisės departamento Teisės taikymo ir vidaus tyrimų skyriaus patarėjas K.Tiažkijus

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 

4.     Dėl Nedarbo socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-1904 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (Nr. 14-0097-01-I) (13-4104-01(3))

Pranešėjas    –  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo departamento Darbo rinkos skyriaus vyriausioji specialistė S. Mačiekienė

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 

5.     Dėl Vyriausybės 2010 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1613-7 "Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos patvirtinimo" pakeitimo (Nr. 14-0284-01-N) (14-2231(3))

Pranešėjas    –  Susisiekimo ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Susisiekimo ministerijos Civilinės aviacijos skyriaus vyriausioji specialistė I. Meironaitė-Gudaitienė

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 

6.     Dėl Juridinių asmenų registro įstatymo Nr. IX-368 1 ir 3 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 41 straipsniu ir įstatymo priedu įstatymo projekto (Nr. 14-0094-01-I), Civilinio kodekso 2.71 straipsnio pakeitimo ir kodekso priedo pakeitimo įstatymo projekto (Nr. 14-0095-01-I)  ir Akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 75 ir 79 straipsnių pakeitimo ir įstatymo priedo pakeitimo įstatymo projekto (Nr. 14-0096-01-I) (14-2169(3))

Pranešėjas    –  Ūkio ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Ūkio ministerijos Įmonių teisės ir viešųjų pirkimų politikos departamento Įmonių teisės skyriaus vyriausioji specialistė L. Januškevičiūtė

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 

7.     Dėl Lietuvos Respublikos komercijos atašė padėjėjo pareigybės įsteigimo Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje (Nr. 14-0281-01-N) (14- 2725(2))

Pranešėjas    –  Ūkio ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Ūkio ministerijos Investicijų ir eksporto departamento Eksporto skyriaus vyresnioji specialistė G. Viskantė

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 

8.     Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo Nr. I-1340 24 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (Nr. 14-0089-01-I) (14-4148)

Pranešėjas    –  Susisiekimo ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Susisiekimo ministerijos Vandens ir geležinkelių transporto departamento Vandens transporto skyriaus vyriausioji specialistė T. Guchmazova

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė

 

9.     Dėl Vietos savivaldos įstatymo 13, 15 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. XIIP-467 (Nr. 14-0050-01-IS) (14-4549)

Pranešėjas    –  Vidaus reikalų ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Vidaus reikalų ministerijos Teisės departamento Teisinės ekspertizės skyriaus patarėja R. Jasulaitienė

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 

10.     Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Gruzijos Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo kovojant su nusikalstamumu ratifikavimo (Nr. 14-0285-01-N; 14-0098-0-I; 14-0017-01-PD) (14-4169)

Pranešėjas    –  Vidaus reikalų ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Vidaus reikalų ministerijos Teisės departamento Teisės taikymo ir vidaus tyrimų skyriaus patarėjas K.Tiažkijus

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 

11.     Dėl Sodininkų bendrijų įstatymo 2, 6, 8, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 27 ir 28 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XIIP-1298, Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 3 ir 9 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 72 ir 121 straipsniais įstatymo projekto Nr. XIIP-1299 ir Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 6, 10, 13 ir 17 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XIIP-1300 (Nr. 14-0047-01-IS, 14-0048-01-IS, 14-0049-01-IS) (14-3816(2))

Pranešėjas    –  Aplinkos ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamento Kraštovaizdžio skyriaus vyriausiasis specialistas  G. Mečinskas

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 

12.     Dėl P. Zapolsko atšaukimo iš Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Italijos Respublikoje, San Marino Respublikai, Maltos Respublikai, Libijai ir Lietuvos Respublikos nuolatinio atstovo prie Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos pareigų (Nr. 14-0289-01-N; 14-0021-01-PD) (14-4193)

Pranešėjas    –  Užsienio reikalų ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Užsienio reikalų ministerijos Personalo departamento Personalo skyriaus vyriausioji specialistė R.Musteikienė-Verbienė

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 

13.     Dėl J. Balčiūnienės atšaukimo iš Lietuvos Respublikos nepaprastosios ir įgaliotosios ambasadorės Prancūzijos Respublikoje, Maroko Karalystei, Andoros Kunigaikštystei, Monako Kunigaikštystei ir Tuniso Respublikai pareigų (Nr. 14-0288-01-N; 14-0020-01-PD) (14-4197)

Pranešėjas    –  Užsienio reikalų ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Užsienio reikalų ministerijos Personalo departamento Personalo skyriaus vyriausioji specialistė R.Musteikienė-Verbienė

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 

14.     Dėl J. Balčiūnienės skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastąja ir įgaliotąja ambasadore Italijos Respublikoje (Nr. 14-0287-01-N; 14-0019-01-PD) (14-4201)

Pranešėjas    –  Užsienio reikalų ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Užsienio reikalų ministerijos Personalo departamento Personalo skyriaus vyriausioji specialistė R.Musteikienė-Verbienė

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 

15.     Dėl D. Čekuolio skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Prancūzijos Respublikai (Nr. 14-0023-01-PD) (14-4608)

Pranešėjas    –  Užsienio reikalų ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Užsienio reikalų ministerijos Personalo departamento Personalo skyriaus vyriausioji specialistė R.Musteikienė-Verbienė

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėjas P. Gerasimovič

 

16.     Dėl valstybinės signataro našlių rentos skyrimo (Nr. 14-0296-01-N) (14-4662)

Pranešėjas    –  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinio draudimo ir kaupimo pensijų skyriaus vyriausioji specialistė S. Polonskytė

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 

17.     Dėl Vyriausybės 1998 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. 892 "Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo" (Nr. 14-0283-01-N) (14-937(3)) ir 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 "Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių" (Nr. 14-0282-01-N) (14-940(3)) pakeitimo

Pranešėjas    –  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė J.Raškauskaitė

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 

18.     Dėl Vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-4701(2) ir su juo susijusių įstatymų projektų Nr. XIIP-1352-XIIP-1358 (Nr. 14-0036-01-IS; 14-0037-01-IS; 14-0038-01-IS; 14-0039-01-IS; 14-0040-01-IS; 14-0041-01-IS; 14-0042-01-IS; 14-0043-01-IS) (14-4033)

Pranešėjas    –  Vidaus reikalų ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Vidaus reikalų ministerijos Teisės ir vidaus tyrimų departamento Teisės aktų projektų vertinimo skyriaus patarėja  A. Gritienė

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

19.     Dėl Išmokų vaikams įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-283 (Nr. 14-0051-01-IS) (14-3880(2))

Pranešėjas    –  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės aprėpties departamento Piniginės paramos skyriaus vyriausioji specialistė A. Balandė

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 

20.     Dėl Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-1244 (Nr. 14-0023-04-IS) ir Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 5, 12, 13, 36, 40, 41, 42, 57 ir 58 straipsnių pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-1245 (Nr. 14-0024-04-IS) (14-4039)

Pranešėjas    –  Energetikos ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Energetikos ministerijos Atnaujinančių energetikos išteklių ir energijos efektyvumo skyriaus vyriausiasis specialistas O.Sviridovas

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 

21.     Dėl Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 2, 3, 4, 7, 10 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-692 (Nr. 14-0052-01-IS) (14-2292(2))

Pranešėjas    –  Finansų ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Finansų ministerijos Mokesčių departamento Tiesioginių mokesčių ir tarptautinio apmokestinimo skyriaus vyriausioji specialistė  I. Večerskytė

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Skodminienė

 

22.     Dėl Administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimo ir 175, 1781 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projekto Nr. XIIP-1422(2) (Nr. 14-0053-01-IS) (14-3709(2))

Pranešėjas    –  Teisingumo ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Teisingumo ministerijos Administracinės ir baudžiamosios justicijos departamento Administracinės justicijos skyriaus vyriausioji specialistė E. Konopliova-Budrikienė

Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja N. Makštelienė

 

Vyriausybės kancleris                                                        Alminas  Mačiulis

2014-04-24

2014 M. BALANDŽIO 29 D. MINISTERIJŲ ATSTOVŲ (VICEMINISTRŲ, MINISTERIJŲ KANCLERIŲ) PASITARIMO
DARBOTVARKĖS PAPILDOMI KLAUSIMAI

  

23.     Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 43 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (Nr. 14-0109-01-I) (14-4208(2))

Pranešėjas    –  Vidaus reikalų ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja G. Dovydėnienė

 

24.     Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo (Nr. 14-0263-02-N) (14-4951)

Pranešėjas    –  Švietimo ir mokslo ministerijos atstovas  .

Dalyvauja      –  Vyriausybės kanceliarijos Administracinio departamento Posėdžių rengimo skyriaus patarėja E. Karaliūtė