Tarpinstitucinio pasitarimo darbotvarkė

Data

2018-04-03

Pradžios laikas

09:30

Svarstomi klausimai

 1. 1
  2017 m. rugsėjo – spalio mėn. Vidaus reikalų ministerijos atlikto tyrimo dėl darbuotojų motyvacijos rezultatų pristatymas

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos Bendrojo departamento patarėja Eglė Vileikienė, Vidaus reikalų ministerijos Bendrojo departamento patarėja Inga Smolskaitė

  Dalyviai

  skyriaus vedėja Renata Sadzevičiūtė

 2. 2
  Dėl Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-372) (18-1921(2)

  Pranešėjai

  kultūros ministerijos kancleris Laimonas Ubavičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 3. 3
  Dėl ilgalaikio materialiojo turto perėmimo ir perdavimo (TAP-18-373) (18-2753)

  Pranešėjai

  susisiekimo ministerijos kanclerė Inga Černiuk

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 4. 4
  Dėl Psichologų, pageidaujančių padėti apklausti nepilnamečius baudžiamajame procese, sąrašo sudarymo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Vyriausybės 2003 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 524 „Dėl Liudytojams, nukentėjusiesiems, ekspertams, specialistams ir vertėjams išmokėtinų sumų dydžio nustatymo ir apmokėjimo baudžiamajame procese ir administracinių nusižengimų teisenoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir dėl Baudžiamojo proceso kodekso 186, 188, 272, 280 ir 283 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-217 įgyvendinimo plano (TAP-18-143(2) (18-2237(2), (TAP-18-386) (18-2234(2)

  Pranešėjai

  teisingumo ministerijos kancleris Arūnas Kazlauskas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 5. 5
  Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 papildymo 27-1 straipsniu įstatymo projekto Nr. XIIIP-365 (TAP-18-340) (18-331(2)

  Pranešėjai

  finansų ministerijos kancleris Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 6. 6
  Dėl lėšų skyrimo iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo (TAP-18-365) (18-2770)

  Pranešėjai

  finansų ministerijos kancleris Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 7. 7
  Dėl Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimo Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo (TAP-18-388) (17-9803(2)

  Pranešėjai

  finansų ministerijos kancleris Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 8. 8
  Dėl Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 370 „Dėl apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto asmens sveikatos priežiūros paslaugų kriterijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-397) (18-3091)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministerijos Slaugos koordinavimo skyriaus vedėja, atliekanti kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 9. 9
  Dėl Kriminalinės žvalgybos įstatymo Nr. XI-2234 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-18-399) (18-718(2)

  Pranešėjai

  vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Ilona Pileckienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 10. 10
  Dėl Vyriausybės 1999 m. rugpjūčio 10 d. nutarimo Nr. 896 „Dėl Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos statuto patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-395) (18-112(2)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministerijos kanclerė Daiva Beliackienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 11. 11
  Dėl Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 711 „Dėl Rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-347) (17-10667(3)

  Pranešėjai

  aplinkos ministerijos kanclerė Vilija Augutavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 12. 12
  Dėl Slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymo Nr. IX-413 1, 2, 3, 5, 9, 11, 11-1, 12, 13, 14, 15 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 16 straipsniu įstatymo projekto (TAP-18-123(2) (18-1019(2)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministerijos Slaugos koordinavimo skyriaus vedėja, atliekanti kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 13. 13
  Dėl Vyriausybės 2014 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 204 „Dėl Užimtumo didinimo 2014–2020 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAP-16-1429(4) (18-7(2)

  Pranešėjai

  socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerė Danguolė Juozapavičienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 14. 14
  Dėl Triukšmo valdymo įstatymo įgyvendinimo (TAP-17-430(6) (16-11629(10)

  Pranešėjai

  sveikatos apsaugos ministerijos Slaugos koordinavimo skyriaus vedėja, atliekanti kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 15. 15
  Dėl pavedimų Kultūros ministerijai ir Sveikatos apsaugos ministerijai vykdymo

  Pranešėjai

  kultūros ministerijos kancleris Laimonas Ubavičius, sveikatos apsaugos ministerijos Slaugos koordinavimo skyriaus vedėja, atliekanti kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič, vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 16. 16
  Dėl Valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo, valdymo optimizavimo ir kibernetinio saugumo užtikrinimo

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministerijos kanclerė Daiva Beliackienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič