Tarpinstitucinio pasitarimo darbotvarkė

Data

2018-04-10

Pradžios laikas

10:00

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Pasirengimas deryboms dėl 2019-2021 metų valstybės biudžeto sudarymo

  Pranešėjai

  finansų viceministras Darius Sadeckas

  Dalyviai

  vyresnioji patarėja Virginija Krasauskaitė

 2. 2
  Dėl Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 921 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ir Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ pakeitimo (TAP-18-411) (18-668(2), (TAP-18-410) (18-670(2)

  Pranešėjai

  Ūkio ministerijos kancleris Nerijus Rudaitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 3. 3
  Dėl Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 pakeitimo įstatymo projekto (TAP-18-405) (17-12578(3)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Ilona Pileckienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 4. 4
  Dėl įgaliojimų įgyvendinant Metrologijos įstatymą suteikimo (TAP-18-443) (18-1900(2)

  Pranešėjai

  Ūkio ministerijos kancleris Nerijus Rudaitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 5. 5
  Kultūros paveldo apsaugos pertvarkos metmenys

  Pranešėjai

  Kultūros ministerijos kancleris Laimonas Ubavičius

  Dalyviai

  patarėja Nomeda Poderienė

 6. 6
  Dėl Pagalbinio apvaisinimo įstatymo Nr. XII-2608 14 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos įstatymo Nr. I-1626 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-18-391) (18-419(2)

  Pranešėjai

  Sveikatos apsaugos ministerijos Slaugos koordinavimo skyriaus vedėja, atliekanti kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 7. 7
  Dėl Psichikos sveikatos priežiūros įstatymo Nr. I-924 pakeitimo įstatymo, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 25 straipsnio pakeitimo įstatymo, Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 3, 29, 47 ir 74 straipsnių pakeitimo ir 67-1 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 5 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo, Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 7 straipsnio pakeitimo įstatymo, Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 27 straipsnio pakeitimo įstatymo, Asmens ir turto saugos įstatymo Nr. IX-2327 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-537 1 straipsnio pakeitimo įstatymo, Branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 50 straipsnio pakeitimo įstatymo, Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 17, 21, 25 ir 41 straipsnių pakeitimo įstatymo, Medžioklės įstatymo Nr. IX-966 14 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo, Pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 18 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymo, Policijos įstatymo Nr. VIII-2048 2 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymo, Poligrafo naudojimo įstatymo Nr. VIII-1906 6 straipsnio pakeitimo įstatymo, Radiacinės saugos įstatymo Nr. VIII-1019 10 straipsnio pakeitimo įstatymo, Sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymo Nr. IX-1315 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo, įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 2 ir 53 straipsnių pakeitimo įstatymo, Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo Nr. VIII-1443 16 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų (TAP-17-1953(3) (18-3863)

  Pranešėjai

  Sveikatos apsaugos ministerijos Slaugos koordinavimo skyriaus vedėja, atliekanti kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 8. 8
  Dėl Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimo ir Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 99 ,,Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-442) (17-15107(2), (TAP-18-441) (18-3638)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 9. 9
  Dėl Valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo, valdymo optimizavimo ir kibernetinio saugumo užtikrinimo (TAP-18-474) (18-3968)

  Pranešėjai

  Krašto apsaugos ministerijos kanclerė Daiva Beliackienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 10. 10
  Dėl Lietuvos Respublikos narystės tarptautinėse organizacijose 2017 metų sąvado

  Pranešėjai

  Užsienio reikalų ministerijos kanclerė Jūratė Raguckienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 11. 11
  Dėl Simono Daukanto 225-ųjų gimimo metinių minėjimo 2018 metais plano patvirtinimo (TAP-18-469) (18-3939)

  Pranešėjai

  Kultūros ministerijos kancleris Laimonas Ubavičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 12. 12
  Dėl Sąjūdžio metų minėjimo 2018 metais plano patvirtinimo (TAP-18-460) (18-3895)

  Pranešėjai

  Kultūros ministerijos kancleris Laimonas Ubavičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 13. 13
  Dėl pavedimų Švietimo ir mokslo ministerijai ir Teisingumo ministerijai vykdymo

  Pranešėjai

  Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris Tomas Daukantas, Teisingumo ministerijos kancleris Arūnas Kazlauskas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Dalia Vaitkevičienė