Tarpinstitucinio pasitarimo darbotvarkė

Data

2018-04-17

Pradžios laikas

10:00

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl Vyriausybės 2013 m. rugpjūčio 21 d. nutarimo Nr. 759 „Dėl Automatizuoto duomenų apdorojimo sistemų ir tinklų, kuriuose saugoma, apdorojama ar kuriais perduodama įslaptinta informacija, steigimo ir įteisinimo taisyklių patvirtinimo (TAP-18-436) (17-11933(2)

  Pranešėjai

  krašto apsaugos ministerijos kanclerė Daiva Beliackienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 2. 2
  Dėl Įslaptintos informacijos fizinės apsaugos reikalavimų ir jų įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TAP-18-80(2) (17-12601(3)

  Pranešėjai

  Krašto apsaugos ministerijos kanclerė Daiva Beliackienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 3. 3
  Dėl Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbią reikšmę turinčių aerodromų sąrašo patvirtinimo (TAP-18-445) (18-2197(2)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kanclerė Inga Černiuk

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 4. 4
  Dėl Vyriausybės 2014 m. vasario 5 d. nutarimo Nr. 112 „Dėl 2011–2020 metų Valstybinės sporto plėtros strategijos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo" pakeitimo (TAP-18-451) (18-3796)

  Pranešėjai

  Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris Tomas Daukantas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 5. 5
  Dėl Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ pakeitimo (TAP-18-466) (18-3922)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kanclerė Inga Černiuk

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 6. 6
  Dėl Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-24, Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 2, 5, 6, 10, 11, 18, 19, 24, 27, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 39, 40 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-4852, Administracinių nusižengimų kodekso 552 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-4853 (TAP-17-183(2) (17-1980(3)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kanclerė Inga Černiuk

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 7. 7
  Dėl Medicinos praktikos įstatymo Nr. I-1533 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1562 ir Odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1264 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1563 (TAP-18-493) (18-4163)

  Pranešėjai

  Sveikatos apsaugos ministerijos Slaugos koordinavimo skyriaus vedėja, atliekanti kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 8. 8
  Dėl Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo (TAP-18-446) (18-1967(2)

  Pranešėjai

  Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris Tomas Daukantas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 9. 9
  Dėl Kino projektų vertinimo ekspertų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TAP-18-488) (18-2516(2)

  Pranešėjai

  Kultūros ministerijos kancleris Laimonas Ubavičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 10. 10
  Dėl Švietimo įstatymo Nr. I-1489 72 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1280 (TAP-18-491) (18-4158)

  Pranešėjai

  Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris Tomas Daukantas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 11. 11
  Dėl Turizmo įstatymo Nr. VIII-667 4 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (TAP-18-472) (18-3955)

  Pranešėjai

  Ūkio ministerijos kancleris Nerijus Rudaitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 12. 12
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį (TAP-18-470) (18-3940)

  Pranešėjai

  Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris Tomas Daukantas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 13. 13
  Dėl Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 1418 ,,Dėl Valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise savivaldybėms taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimo Nr. 692 ,,Dėl naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ pakeitimo, Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 260 ,,Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ pakeitimo ir Vyriausybės 1995 m. lapkričio 13 d. nutarimo Nr. 1428 „Dėl Valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-383(2) (18-1249(2), (TAP-18-382(2) (18-1248(2), (TAP-18-381(2) (18-1247(2), (TAP-18-380(2) (18-1246(2)

  Pranešėjai

  Žemės ūkio ministerijos kanclerė Dalia Miniataitė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 14. 14
  Dėl Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo projekto ir su juo susijusių įstatymų projektų (TAP-17-1481(3) (17-324(5)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kanclerė Vilija Augutavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 15. 15
  Dėl Vyriausybės 2015 m. gegužės 13 d. nutarimo Nr. 498 „Dėl valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo ir jos valdymo optimizavimo“ pakeitimo

  Pranešėjai

  Krašto apsaugos ministerijos kanclerė Daiva Beliackienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 16. 16
  Dėl Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1292 (TAP-18-171(2) (18-3993)

  Pranešėjai

  Sveikatos apsaugos ministerijos Slaugos koordinavimo skyriaus vedėja, atliekanti kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 17. 17
  Dėl smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo sistemos tobulinimo

  Pranešėjai

  Teisingumo ministerijos kancleris Arūnas Kazlauskas

  Dalyviai

  patarėjas Audrius Kasinskas

 18. 18
  Dėl Vyriausybės 2017 m. liepos 3 d. pasitarimo protokolo Nr. 30 8 klausimo

  Pranešėjai

  Sveikatos apsaugos ministerijos Slaugos koordinavimo skyriaus vedėja, atliekanti kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė

  Dalyviai

  patarėja Aurelija Urbonienė

 19. 19
  Dėl pavedimų Ūkio ministerijai ir Užsienio reikalų ministerijai vykdymo

  Pranešėjai

  Ūkio ministerijos kancleris Nerijus Rudaitis, Užsienio reikalų ministerijos kanclerė Jūratė Raguckienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Dalia Vaitkevičienė

 20. Papildomi klausimai
 21. 20
  Dėl įgaliojimų suteikimo V. Šapokai (TAP-18-521) (18-4404)

  Pranešėjai

  finansų ministerijos kancleris Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič