Tarpinstitucinio pasitarimo darbotvarkė

Data

2018-04-24

Pradžios laikas

10:00

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 634 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-479) (17-11521(2)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 2. 2
  Dėl Vyriausybės 2018 m. vasario 21 d. nutarimo Nr. 162 „Dėl 2018 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo (TAP-18-505) (18-4280)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 3. 3
  Dėl Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbią reikšmę turinčių aerodromų sąrašo patvirtinimo (TAP-18-445) (18-2197(2)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kanclerė Inga Černiuk

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 4. 4
  Dėl Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1649 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų kėlimo ir naudojimo“ pakeitimo (TAP-18-494) (18-4173)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Ilona Pileckienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 5. 5
  Dėl Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 260 ,,Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“, Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimo Nr. 692 ,,Dėl naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“, Vyriausybės 2003 m. vasario 18 d. nutarimo Nr. 236 „Dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo ir nuomos“, Vyriausybės 2014 m. kovo 19 d. nutarimo Nr. 261 ,,Dėl Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų organizavimo taisyklių patvirtinimo“ ir Vyriausybės 2004 m. lapkričio 15 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjų sodo teritorijoje“ pakeitimo projektų (TAP-17-1693(2) (17-9370(3), (TAP-17-1692(2) (17-9367(3), (TAP-17-1691(2) (17-9368(3), (TAP-17-1690(2) (17-9369(3), (TAP-17-1689(2) (17-15119(2)

  Pranešėjai

  Žemės ūkio ministerijos kanclerė Dalia Miniataitė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 6. 6
  Dėl Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 13, 16 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-865(2) (TAP-18-533) (18-4346(2)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Ilona Pileckienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 7. 7
  Dėl Vyriausybės 2014 m. kovo 19 d. nutarimo Nr. 269 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-1404) (17-11332(2)

  Pranešėjai

  Kultūros ministerijos kancleris Laimonas Ubavičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 8. 8
  Dėl Vyriausybės 2018 m. sausio 31 d. posėdžio sprendimo (protokolo Nr. 5 12 klausimas)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Ilona Pileckienė

  Dalyviai

  patarėjas Aušra Balčiūnaitytė

 9. 9
  Dėl bendradarbiavimu pagrįsto statinio informacinio modeliavimo (BIM) metodų taikymo viešojo sektoriaus statinių ar jų dalių projektavime ir statyboje

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kanclerė Vilija Augutavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 10. 10
  Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Civilinio kodekso 3.276-1 straipsnį ir Vaikų, kuriems nustatyta globa (rūpyba), ir vaiko globėjų (rūpintojų) centralizuotos apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo (TAP-18-502) (18-1045(2)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerė Danguolė Juozapavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 11. 11
  Dėl Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-1374 pakeitimo įstatymo, Administracinių nusižengimų kodekso 79, 479 ir 589 straipsnių pakeitimo ir 82 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 49 ir 50 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo, Bankų įstatymo Nr. IX-2085 55 straipsnio pakeitimo ir 56-1 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Darbo kodekso 27 straipsnio pakeitimo įstatymo, Kibernetinio saugumo įstatymo Nr. XII-1428 4, 11, 13, 14, 15 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo, Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 22 ir 29-1 straipsnių pakeitimo įstatymo, Viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 36-4, 36-8 ir 36-9 straipsnių pakeitimo įstatymo, Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo Nr. IX-985 3 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 17, 20, 21, 29 ir 36 straipsnių pakeitimo ir II dalies II skyriaus papildymo antruoju-1 skirsniu įstatymo projektų (TAP-18-190(2) (17-7650(3)

  Pranešėjai

  Teisingumo ministerijos kancleris Arūnas Kazlauskas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 12. 13
  Dėl pavedimų Vidaus reikalų ministerijai ir Žemės ūkio ministerijai vykdymo

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Ilona Pileckienė, Žemės ūkio ministerijos kanclerė Dalia Miniataitė

  Dalyviai

  Vyriausioji specialistė Dalia Vaitkevičienė

 13. 12
  Dėl 2018 metų nacionalinės reformų darbotvarkės patvirtinimo (TAP-18-401) (18-3122(2)

  Pranešėjai

  Ūkio ministerijos kancleris Nerijus Rudaitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 14. 14
  Dėl valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų perdavimo patikėjimo teise Trakų rajono savivaldybei (TAP-17-2084(2) (17-15046(2)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kanclerė Vilija Augutavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 15. 15
  Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 16. 16
  Dėl Atlyginimo juridiniams asmenims, juridinių asmenų filialams, atstovybėms ar juridinio asmens statuso neturintiems asmenims už naudojimąsi jiems priklausančia infrastruktūra patikrinimams pasienio kontrolės punktuose atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo(TAP-17-1977(2) (17-13526(5)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Ilona Pileckienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 17. 17
  Dėl Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo koncepcijos patvirtinimo (TAP-18-501) (18-2104(2)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Ilona Pileckienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė