Tarpinstitucinio pasitarimo darbotvarkė

Data

2018-04-30

Pradžios laikas

10:00

Pabaigos laikas

12:00

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl bendradarbiavimu pagrįsto statinio informacinio modeliavimo (BIM) metodų taikymo viešojo sektoriaus statinių ar jų dalių projektavime ir statyboje

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kanclerė Vilija Augutavičienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 2. 2
  Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 2, 3, 4, 7, 8, 14, 17 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo įstatymo ir Švietimo įstatymo Nr. I-1489 68 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-18-591) (18-4665(2)

  Pranešėjai

  Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris Tomas Daukantas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 3. 3
  Dėl Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 pakeitimo įstatymo ir Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-18-530) (17-12654(2)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerė Danguolė Juozapavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 4. 4
  Dėl Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4 (TAP-17-1652(3) (18-4839)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kanclerė Vilija Augutavičienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 5. 5
  Dėl Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 2, 20 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 16 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų (TAP-18-525) (18-480(3)

  Pranešėjai

  Ūkio ministerijos kancleris Nerijus Rudaitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 6. 6
  Dėl transporto atašė pareigybės įsteigimo Lietuvos Respublikos ambasadoje Lenkijos Respublikoje ir transporto atašė pareigybės panaikinimo Lietuvos Respublikos ambasadoje Rusijos Federacijoje (TAP-18-534) (18-4727)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kanclerė Inga Černiuk

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 7. 7
  Dėl Vyriausybės 2008 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 245 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų rūšių, jų maksimalių dydžių sąrašo ir taikymo principų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-532) (18-3505(2)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kanclerė Inga Černiuk

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 8. 8
  Dėl Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir Vyriausybės 2016 m. birželio 22 d. nutarimo Nr. 642 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (TAP-17-1961(2) (17-10066(4), (TAP-17-1960(2) (17-10067(4)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kanclerė Inga Černiuk

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 9. 9
  Dėl Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 912 „Dėl Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“ pakeitimo (TAP-18-520) (17-13748(3)

  Pranešėjai

  Žemės ūkio ministerijos kanclerė Dalia Miniataitė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 10. 10
  Dėl Geležinkelių transporto kodekso 3, 4-1, 5, 6-1, 7, 7-1, 9, 10, 14, 23, 23-1, 24, 25, 26, 28, 29, 30-1, 30-2, 30-3, 30-4, 33 straipsnių ir priedo pakeitimo, Kodekso papildymo 24-1, 24-2, 25-1, 25-2, 29-1, 29-2, 29-3, 29-4, 29-5 ir 29-6 straipsniais įstatymo ir Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo Nr. XIII-992 2 priedo pakeitimo įstatymo projektų (TAP-18-518) (18-3925(3)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kanclerė Inga Černiuk

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 11. 11
  Siūloma klausimo nesvarstyti - Dėl 2014-2020 m. ES fondų veiksmų programos ataskaitos įgyvendinimo

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris Giedrius Rimša

  Dalyviai

  patarėja Šarūnė Navickaitė-Dulaitienė

 12. 12
  Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Druskininkų amatų mokyklą (TAP-18-507) (18-4307)

  Pranešėjai

  Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris Tomas Daukantas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 13. 13
  Dėl sutikimo reorganizuoti Alytaus dailiųjų amatų mokyklą (TAP-18-509) (18-4309)

  Pranešėjai

  Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris Tomas Daukantas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 14. 14
  Dėl sutikimo reorganizuoti Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokyklą (TAP-18-508) (18-4308)

  Pranešėjai

  Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris Tomas Daukantas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 15. 15
  Dėl Asmenų, pretenduojančių eiti ar einančių pareigas nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiose įmonėse, tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TAP-18-504) (18-2164(3)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Ilona Pileckienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 16. 16
  Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo valstybės įmonei Turto bankui (TAP-18-484) (18-2062(2)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kanclerė Vilija Augutavičienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 17. 17
  Dėl Civilinio kodekso 3.182, 3.210, 3.212, 3.213, 3.217, 3.218, 3.219, 3.222, 3.250, 3.262, 3.263, 3.264, 3.266, 3.267, 3.268, 3.270 ir 3.271 straipsnių pakeitimo įstatymo, Civilinio kodekso 3.3, 3.153, 3.212, 3.217, 3.219, 3.224, 3.253, 3.254, 3.259, 3.260, 3.261, 3.269 straipsnių pakeitimo, 3.220 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Kodekso papildymo 3.254-1 straipsniu įstatymo Nr. XIII-645 4, 5, 8, 10 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo, Civilinio proceso kodekso 484, 486, 488, 489, 490 ir 582 straipsnių pakeitimo įstatymo, Civilinio proceso kodekso 28, 336, 404, 480, 481, 482, 483, 487, 489, 490 ir 582 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-646 6, 7 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo, Administracinių nusižengimų kodekso 6, 75 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo, Socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 2, 4, 16, 18, 19, 20, 21, 26, 29 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-647 1, 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymo, Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo Nr. XI-1425 7 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo Nr. X-1238 7, 12, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 30 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų (TAP-18-588) (18-2624(2)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerė Danguolė Juozapavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė