Tarpinstitucinio pasitarimo darbotvarkė

Data

2018-05-08

Pradžios laikas

10:00

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo koncepcijos patvirtinimo (TAP-18-501) (18-2104(2)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Ilona Pileckienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 2. 2
  Dėl Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimo Nr. 99 „Dėl Valstybinio gyventojų apsaugos plano branduolinės avarijos atveju patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-1949(2) (17-8587(4)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Ilona Pileckienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 3. 3
  Dėl Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1328 „Dėl Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-531) (18-2235(2)

  Pranešėjai

  Energetikos ministerijos kanclerė Agnė Amelija Kairytė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 4. 4
  Dėl Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 9 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 9-1 ir 9-2 straipsniais įstatymo projekto (TAP-18-569) (17-4254(4)

  Pranešėjai

  Sveikatos apsaugos ministerijos Slaugos koordinavimo skyriaus vedėja, atliekanti kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 5. 5
  Dėl Gyvulių veislininkystės įstatymo Nr. I-384 pakeitimo įstatymo ir Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-17-1727(2) (18-2767(2)

  Pranešėjai

  Žemės ūkio ministerijos kanclerė Dalia Miniataitė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 6. 6
  Dėl Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 516 „Dėl Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos subjektų valstybės tarnautojų ir pareigūnų, kurių veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymas, ir jų šeimos narių, taip pat žvalgybos pareigūnų, kurių veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymas, ir jų šeimos narių turto deklaravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-567) (18-1158(3)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 7. 7
  Dėl Vyriausybės 2015 m. vasario 25 d. nutarimo Nr. 217 „Dėl Lietuvos Respublikos narkotikų, tabako ir alkoholio prevencijos tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-355(2) (18-821(3)

  Pranešėjai

  Sveikatos apsaugos ministerijos Slaugos koordinavimo skyriaus vedėja, atliekanti kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 8. 8
  Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 1, 3, 6, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38 straipsnių pakeitimo įstatymo ir įstatymo papildymo 34-1, 35-1 straipsniais ir priedu, Administracinių nusižengimų kodekso 332 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-18-370(2) (18-2756(3)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kanclerė Vilija Augutavičienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 9. 9
  Dėl Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 19 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 22-1 straipsniu įstatymo ir Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-18-577) (18-5007)

  Pranešėjai

  Ūkio ministerijos kancleris Nerijus Rudaitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 10. 10
  Dėl Paramos įstojusiems į aukštąsias mokyklas ne Lietuvos Respublikoje ir jose studijuojantiems Lietuvos Respublikos piliečiams, taip pat kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečiams, dirbantiems ir (arba) turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, ir jų šeimos nariams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

  Pranešėjai

  Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris Tomas Daukantas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė