Tarpinstitucinio pasitarimo darbotvarkė

Data

2018-05-15

Pradžios laikas

10:00

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl Vandens įstatymo Nr. VIII-474 pakeitimo įstatymo projekto (TAP-18-571) (18-4994)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kanclerė Vilija Augutavičienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 2. 2
  Dėl Švietimo įstatymo Nr. I-1489 41 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1313 (TAP-18-604) (18-4463(2)

  Pranešėjai

  Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris Tomas Daukantas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 3. 3
  Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 2, 3, 6, 9 straipsnių ir įstatymo 2 priedo pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1250, Kelių įstatymo Nr. I-891 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1251 ir Administracinių nusižengimų kodekso 463 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1252 (TAP-18-608) (18-4703(2)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kanclerė Inga Černiuk

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 4. 4
  Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 pakeitimo įstatymo, Medicinos praktikos įstatymo Nr. I-1555 2 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo, Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 11, 12, 42, 51, 53, 60, 61 ir 63 straipsnių pakeitimo įstatymo, Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 7 straipsnio pakeitimo įstatymo, Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-18-554) (16-12202(3)

  Pranešėjai

  Sveikatos apsaugos ministerijos Slaugos koordinavimo skyriaus vedėja, atliekanti kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 5. 5
  Dėl Vyriausybės 2004 m. birželio 8 d. nutarimo Nr. 699 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymą“ pakeitimo (TAP-18-597) (18-2341(2)

  Pranešėjai

  Ūkio ministerijos kancleris Nerijus Rudaitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 6. 6
  Dėl Energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 6, 9,21, 22, 28 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 22-1 straipsniu įstatymo, Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 15, 23, 38, 39, 39-1, 40, 41, 44, 58, 61, 67, 68, 69, 74, 75, 75-2 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 74-1 straipsniu įstatymo ir Gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2, 13-3 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų (TAP-18-564) (17-12829(3)

  Pranešėjai

  Energetikos ministerijos kanclerė Agnė Amelija Kairytė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 7. 7
  Dėl Energetikos įstatymo Nr. IX-884 6, 9 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 13-1 straipsniu įstatymo, Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo Nr. IX-986 1, 2, 3, 5, 11, 12, 15 ir 16 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 10-1 straipsniu įstatymo, Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 22 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymo, Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo įstatymo Nr. IX-466 2 straipsnio pakeitimo įstatymo, Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo Nr. IX-1132 1 priedo pakeitimo įstatymo, Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-17-1445(4) (17-13186(3)

  Pranešėjai

  Energetikos ministerijos kanclerė Agnė Amelija Kairytė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 8. 8
  Dėl Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d.nutarimo Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-614) (18-3941(2)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Ilona Pileckienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 9. 9
  Dėl Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 pakeitimo įstatymo ir Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-18-530) (17-12654(2

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerė Danguolė Juozapavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 10. 10
  Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo valstybės įmonei Turto bankui patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti (TAP-18-596) (18-3966(2)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 11. 11
  Dėl Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo rinkos veikimo tobulinimo plano

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausioji patarėja Lina Liubauskaitė

 12. 12
  Dėl Migracijos procedūrų tobulinimo

  Pranešėjai

  Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas Deividas Matulionis

  Dalyviai

  patarėja Aušrina Genienė

 13. 13
  Dėl Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairių ir Viešojo sektoriaus įstaigų atitikties viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairėms įvertinimo veiksmų plano patvirtinimo (TAP-18-501(2) (18-2104(3)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Ilona Pileckienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 14. 14
  Dėl Geležinkelių transporto kodekso 3, 4-1, 5, 6-1, 7, 7-1, 9, 10, 14, 23, 23-1, 24, 25, 26, 28, 29, 30-1, 30-2, 30-3, 30-4, 33 straipsnių ir priedo pakeitimo, Kodekso papildymo 24-1, 24-2, 25-1, 25-2, 29-1, 29-2, 29-3, 29-4, 29-5 ir 29-6 straipsniais įstatymo ir Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo Nr. XIII-992 2 priedo pakeitimo įstatymo projektų

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kanclerė Inga Černiuk

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 15. 15
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 16. 16
  Dėl buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų, kurias atliks Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, centralizavimo procesų efektyvumo

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis projekto vadovas Antanas Matusa

 17. 17
  Dėl užsienio lietuvių reikalų koordinavimo komisijos sudėties atnaujinimo

  Pranešėjai

  Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas Deividas Matulionis

  Dalyviai

  Vyresnysis patarėjas Mindaugas Žičkus

 18. 18
  Dėl bendrojo duomenų apsaugos reglamento įgyvendinimo koordinavimo komisijos sudarymo

  Pranešėjai

  Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis

  Dalyviai

  patarėjas Audrius Kasinskas

 19. Papildomi klausimai
 20. 19
  Dėl turto perdavimo (TAP-18-704) (18-5927)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kanclerė Vilija Augutavičienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 21. 20
  Dėl turto perėmimo ir perdavimo (TAP-18-707) (18-5613(2)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kanclerė Vilija Augutavičienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 22. 21
  Dėl Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 72-1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-18-670) (18-5496(2)

  Pranešėjai

  Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris Tomas Daukantas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė

 23. 22
  Dėl 2018 metais priimamų į profesinio mokymo įstaigas mokinių preliminaraus skaičiaus patvirtinimo (TAP-18-672) (18-5750)

  Pranešėjai

  Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris Tomas Daukantas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Nijolė Makštelienė