Tarpinstitucinio pasitarimo darbotvarkė

Data

2018-05-22

Pradžios laikas

10:00

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-622) (18-4432(2)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kanclerė Vilija Augutavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 2. 2
  Dėl Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo Nr. I-1324 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-18-610) (18-5414)

  Pranešėjai

  Energetikos ministerijos kanclerė Agnė Amelija Kairytė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 3. 3
  Dėl Vyriausybės nutarimų "Dėl Vartotojų teisių gynimo įstatymo Nr. I-657 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1629" ir „Vartotojų teisių gynimo įstatymo Nr. I-657 21, 22(3) ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1645“ (TAP-18-631) (18-5335(2) (TAP-18-630) (18-5336(2)

  Pranešėjai

  Teisingumo ministerijos kancleris Arūnas Kazlauskas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 4. 4
  Dėl Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 206 „Dėl Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“ pakeitimo (TAP-18-197(2) (17-14004(3)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kanclerė Vilija Augutavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 5. 5
  Dėl Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 785 „Dėl kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo“ pakeitimo (TAP-18-627) (18-3944(3)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Ilona Pileckienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 6. 6
  Dėl Asmens duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, teisinės apsaugos įstatymo Nr. XI-1336 pakeitimo įstatymo projekto (TAP-18-539(2) (18-2228(3)

  Pranešėjai

  Teisingumo ministerijos kancleris Arūnas Kazlauskas

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 7. 7
  Dėl Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 1386 „Dėl pavojingų darbų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAP-18-434(2) (18-4186(2)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerė Danguolė Juozapavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 8. 8
  Dėl Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 86 „Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-669) (18-3042(2)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerė Danguolė Juozapavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 9. 9
  Dėl Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimo Nr. 345 „Dėl Savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-617) (18-5498)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 10. Papildomi klausimai
 11. 10
  Dėl Vyriausybės 1998 m. birželio 15 d. nutarimo Nr. 716 „Dėl Specialiosios Lietuvos valstybės sienos perėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-710) (18-4358(2)

  Pranešėjai

  Krašto apsaugos ministerijos kanclerė Daiva Beliackienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 12. 11
  Dėl Centralizuoto viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimo Nr. 719 „Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimo Nr. 179 „Dėl Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-764) (18-4302(2), (TAP-18-763) (18-4304(2), (TAP-18-762) (18-4305(2)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 13. 12
  Dėl Vyriausybės 2003 m. spalio 9 d. nutarimo Nr. 1264 „Dėl Radijo ir televizijos programų sukūrimo, jų parengimo transliuoti paslaugų, jau parengtų programų bei radijo ir televizijos laidų transliavimo eteryje laiko pirkimų tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-607) (17-11081(3)

  Pranešėjai

  Kultūros ministerijos kancleris Laimonas Ubavičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 14. 13
  Dėl Transporto investicijų direkcijos reorganizavimo, Transporto investicijų direkcijos reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį, Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“ pakeitimo ir Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-697) (18-5881), (TAP-18-696) (18-5883), (TAP-18-695) (18-5884)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kanclerė Inga Černiuk

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 15. 14
  Dėl nekilnojamojo, ilgalaikio, trumpalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perdavimo (TAP-18-704(2) (18-5613(3)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kanclerė Vilija Augutavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė