Tarpinstitucinio pasitarimo darbotvarkė

Data

2018-05-29

Pradžios laikas

10:00

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl Administracinių nusižengimų kodekso 33, 38, 424, 569, 573, 575, 589, 590, 595, 602, 610, 611, 612, 669, 682 ir 686 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (TAP-18-477(2) (18-2645(3)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Ilona Pileckienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 2. 2
  Dėl Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 291 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-1418(2) (18-5156(2)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Ilona Pileckienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 3. 3
  Dėl Aviacijos įstatymo Nr. VIII-2066 3, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 141, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 54, 55, 56, 58, 61, 62, 63, 66, 67, 67-1, 70, 70-1, 71-1, 73 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1793, Administracinių nusižengimų kodekso 358, 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1794, Branduolinės saugos įstatymo Nr. XI-1539 32 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1795, Triukšmo valdymo įstatymo Nr. IX-2499 24 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1796 ir Ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo Nr. XI-169 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto XIIIP-1797 (TAP-18-693) (18-4867(2)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kanclerė Inga Černiuk

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 4. 4
  Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 4 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1703 (TAP-18-694) (18-5334(2)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kanclerė Inga Černiuk

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 5. 5
  Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 4 priedėlio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-18-760) (18-5298(2)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kanclerė Vilija Augutavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 6. 6
  Dėl Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo Nr. I-1324 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-18-610) (18-5414)

  Pranešėjai

  Energetikos ministerijos kanclerė Agnė Amelija Kairytė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 7. 7
  Dėl Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimo Nr. 345 „Dėl Savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-617) (18-5498)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 8. 8
  Dėl Vyriausybės 2009 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 652 „Dėl atsakingos institucijos paskyrimo“ pakeitimo (TAP-18-578) (18-3897(2)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Ilona Pileckienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 9. 9
  Dėl valstybinės miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis teritorijose, skirtose krašto apsaugos tikslams (TAP-18-665) (18-359(2)

  Pranešėjai

  Krašto apsaugos ministerijos kanclerė Daiva Beliackienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 10. 10
  Dėl 1949 m. Kelių eismo konvencijos ratifikavimo (TAP-18-692) (18-5862)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kanclerė Inga Černiuk

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 11. 11
  Dėl Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ pakeitimo ir Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“ pakeitimo (TAP-18-719) (18-2385(2), (TAP-18-718) (18-2386(2)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerė Danguolė Juozapavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 12. 12
  Dėl Transporto veiklos pagrindų įstatymo Nr. I-1863 2, 4, 6, 9, 14, 15 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo, Aviacijos įstatymo Nr. VIII-2066 2, 8 ir 44 straipsnių pakeitimo įstatymo, Vidaus vandenų transporto kodekso 2, 3 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo Nr. I-1340 2, 3, 5, 7, 10, 11, 121, 14, 17, 19, 22, 32, 33, 34 straipsnių pakeitimo ir 7 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Saugios laivybos įstatymo Nr. VIII-1897 5, 6, 7 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo, Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 6 straipsnio pakeitimo įstatymo, Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo Nr. IX-1132 1 priedo pakeitimo įstatymo projektų (TAP-18-681) (18-5850)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kanclerė Inga Černiuk

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 13. 13
  Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 25 d. nutarimo Nr. 1540 „Dėl Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

  Pranešėjai

  Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 14. 14
  Dėl valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Neringos savivaldybei (TAP-17-2018(2) (17-14703(2)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kanclerė Vilija Augutavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 15. 15
  Dėl valstybinės kitos paskirties žemės sklypo perdavimo patikėjimo teise akcinei bendrovei „Lietuvos geležinkeliai" (TAP-18-709) (18-5933)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kanclerė Inga Černiuk

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 16. 16
  Dėl ūkinės veiklos sričių, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, sąrašo nustatymo (TAP-18-702) (8-4183(2)

  Pranešėjai

  Ūkio ministerijos kancleris Nerijus Rudaitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 17. 17
  Dėl Vyriausybės 2014 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 204 „Dėl Užimtumo didinimo 2014–2020 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo (TAP-16-1429(5) (18-7(3)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerė Danguolė Juozapavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 18. 18
  Dėl Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-622) (18-4432(2)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kanclerė Vilija Augutavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 19. 19
  Dėl Transporto investicijų direkcijos reorganizavimo, Transporto investicijų direkcijos reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį, Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“ pakeitimo ir Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-697) (18-5881), (TAP-18-696) (18-5883), (TAP-18-695) (18-5884)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kanclerė Inga Černiuk

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 20. 20
  Dėl Prezidento įstatymo Nr. I-56 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-18-231(2) (18-1143(4)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerė Danguolė Juozapavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 21. 21
  Dėl Vyriausybės 2002 m. gruodžio 17 d. nutarimo Nr. 1983 „Dėl Bendrųjų vaiko teisių apsaugos skyrių nuostatų patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Civilinio kodekso 3.157 straipsnio 2 dalies, 3.163 straipsnio 3 dalies ir 3.178 straipsnio 2 dalies nuostatas“ pakeitimo (TAP-18-701) (18-1367(2)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerė Danguolė Juozapavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė

 22. 22
  Dėl Vyriausybės nutarimo "Dėl Personalo administravimo funkcijų centralizuoto atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimo Nr. 1098 „Dėl Pavyzdinių personalo administravimo tarnybų nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (TAP-18-666) (18-5728), (TAP-18-667) (18-5731)

  Pranešėjai

  Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas Piotr Gerasimovič

 23. 23
  Dėl Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 906 „Dėl Privatizavimo komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-332) (18-2405)

  Pranešėjai

  Ūkio ministerijos kancleris Nerijus Rudaitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė Edita Karaliūtė