Tarpinstitucinis pasitarimas

Data

2018-06-19

Pradžios laikas

10:00

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 10 straipsnio 7 dalies papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1630 ir Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 6 straipsnio 3 dalies pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1702 (TAP-18-850) (18-4876(2) (TAP-18-851) (18-4878(2)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerė - Danguolė Juozapavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 2. 2
  Dėl Metropoliteno įgyvendinimo įstatymo projekto Nr. XIIP-2375(3) (TAP-18-677(2) (18-4244(3)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kanclerė - Inga Černiuk

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 3. 3
  Dėl Patikimumo deklaracijų juridiniams asmenims, norintiems dalyvauti Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos konkurse, išdavimo pagrindų įstatymo (TAP-18-847) (17-13420(2)

  Pranešėjai

  Ūkio ministerijos kancleris - Nerijus Rudaitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 4. 4
  Dėl Tiekiamų rinkai tręšiamųjų produktų įstatymo projekto (TAP-18-853) (18-5676(2)

  Pranešėjai

  Ūkio ministerijos kancleris - Nerijus Rudaitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 5. 5
  Dėl Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 163 „Dėl Viešame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-842) (18-6478(2)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 6. 6
  Dėl Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 5, 8, 10, 13, 20, 26, 28, 29, 36, 37, 39, 54, 57 straipsnių pakeitimo ir aštuntojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo ir Energetikos įstatymo Nr. IX-884 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-18-700(2) (18-5893(2)

  Pranešėjai

  Energetikos ministerijos kanclerė - Agnė Amelija Kairytė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 7. 7
  Dėl Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 711 „Dėl Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-347(2) (17-10667(4)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kanclerė - Vilija Augutavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 8. 8
  Dėl Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimo Nr. 478 „Dėl Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-845) (18-3421(2)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 9. 9
  Dėl Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo Nr. VIII-359 5, 12, 16 ir 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XIIP-2109 (TAP-18-819) (18-5690(2)

  Pranešėjai

  Žemės ūkio ministerijos kanclerė - Dalia Miniataitė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 10. 10
  Dėl Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 1, 2, 4, 5, 6, 22 ir 39 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 43-2 ir 43-3 straipsniais įstatymo, Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo Nr. X-614 4, 15, 16, 17, 18, 20, 21 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo Nr. VIII-1524 7, 18 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo, Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-18-808(2) (18-7356)

  Pranešėjai

  Krašto apsaugos ministerijos kanclerė - Daiva Beliackienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 11. 11
  Dėl Žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymo Nr. VIII-157 2, 10, 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1093(2) (TAP-18-909) (18-7322)

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 12. 12
  Dėl Vyriausybės 2015 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 1329 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-773) (18-6431(2)

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 13. 13
  Dėl Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 2 d. nutarimo Nr. 640 „Dėl Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos įsteigimo ir Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-870) (18-5785(2)

  Pranešėjai

  Kultūros ministerijos kancleris - Laimonas Ubavičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 14. 14
  Dėl Jėzuitų misijos Lietuvoje metų minėjimo 2019 metais plano patvirtinimo (TAP-18-890) (18-3910(2)

  Pranešėjai

  Kultūros ministerijos kancleris - Laimonas Ubavičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 15. 15
  Dėl Medicinos praktikos įstatymo Nr. I-1555 2, 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto, Odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 2, 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto ir Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 82 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-18-868) (18-4171(2)

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 16. 16
  Dėl Transporto veiklos pagrindų įstatymo Nr. I-1863 2, 4, 6, 9, 14, 15 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo, Aviacijos įstatymo Nr. VIII-2066 2, 8 ir 44 straipsnių pakeitimo įstatymo, Vidaus vandenų transporto kodekso 2, 3 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo Nr. I-1340 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12-1, 14, 17, 19, 22, 32, 33, 34 straipsnių pakeitimo ir 7 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Saugios laivybos įstatymo Nr. VIII-1897 5, 6, 7 ir 19 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo 7-1 straipsnio papildymo įstatymo, Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 6 straipsnio pakeitimo įstatymo, Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo Nr. IX-1132 1 priedo pakeitimo įstatymo projektų (TAP-18-681(2) (18-5850(2)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kanclerė - Inga Černiuk

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 17. 17
  Dėl Vyriausybės 2018 m. vasario 7 d. nutarimo Nr. 126 "Dėl buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai" pakeitimo" (TAP-18-917) (18-7058(2)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 18. 18
  Dėl Vyriausybės 2018 m. vasario 21 d. nutarimo Nr. 162 "Dėl 2018 metams Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas" pakeitimo (TAP-18-923) (18-7600)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 19. 19
  Dėl bendrųjų funkcijų centralizuoto atlikimo

  Pranešėjai

  Vyriausybės kancleris - Algirdas Stončaitis

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 20. Papildomi klausimai
 21. 20
  Dėl Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 786 „Dėl Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) Lietuvos jūrinio sektoriaus plėtrai programos patvirtinimo“ pakeitimo ir dėl Nekilnojamojo ir kito ilgalaikio materialiojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį (TAP-18-921) (18-3343(3), (TAP-18-920) (18-3344(3)

  Pranešėjai

  Žemės ūkio ministerijos kanclerė - Dalia Miniataitė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič