Tarpinstitucinis pasitarimas

Data

2018-08-14

Pradžios laikas

10:00

Svarstomi klausimai

  1. 1
    Dėl Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-18-1210) (18-8998)

    Pranešėjai

    Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Ilona Pileckienė

    Dalyviai

    vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

  2. 2
    Dėl Antstolių įstatymo Nr. IX-876 21 straipsnio 6 dalies pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2014 (TAP-18-963(2) (18-7349(3)

    Pranešėjai

    Teisingumo ministerijos kancleris - Arūnas Kazlauskas

    Dalyviai

    vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

  3. 3
    Dėl Prokuratūros įstatymo Nr. I-599 55 ir 56 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1644(2) (TAP-18-1219) (18-8006(2)

    Pranešėjai

    Teisingumo ministerijos kancleris - Arūnas Kazlauskas

    Dalyviai

    vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

  4. 4
    Dėl institucijų, atsakingų už Europos parlamento ir tarybos reglamente (ES) Nr. 2016/1191 nustatytų funkcijų vykdymą, paskyrimo (TAP-18-1241) (18-8358)

    Pranešėjai

    Teisingumo ministerijos kancleris - Arūnas Kazlauskas

    Dalyviai

    vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

  5. 5
    Dėl Vyriausybės 2004 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. 1468 „Dėl Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų registro reorganizavimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ir Vyriausybės 2013 m. sausio 9 d. nutarimo Nr. 4 „Dėl atlyginimo už Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų registro duomenų vieneto teikimą dydžių sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (TAP-18-1213) (18-7066(2), (TAP-18-1212) (18-7065(2)

    Pranešėjai

    Susisiekimo ministerijos kanclerė - Inga Černiuk

    Dalyviai

    vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

  6. 6
    Dėl Vyriausybės 2008 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 197 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymą ir susitarimą dėl mirusiųjų kūnų pervežimo“ pakeitimo (TAP-18-1220) (18-8725(2)

    Pranešėjai

    Aplinkos ministerijos kanclerė - Vilija Augutavičienė

    Dalyviai

    vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

  7. 7
    Dėl Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 478 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-1208) (18-6585(2)

    Pranešėjai

    Susisiekimo ministerijos kanclerė - Inga Černiuk

    Dalyviai

    vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

  8. 8
    Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 15-1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-4829(2) ir Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 15-1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1006 (TAP-18-39(2) (18-9059)

    Pranešėjai

    Sveikatos apsaugos ministerijos Slaugos koordinavimo skyriaus vedėja, atliekanti kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė

    Dalyviai

    vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

  9. 9
    Dėl Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. 1086 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (TAP-18-12600 (18-5738(2), (TAP-18-1261) (18-5737(2)

    Pranešėjai

    Susisiekimo ministerijos kanclerė - Inga Černiuk

    Dalyviai

    vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

  10. 10
    Dėl Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos likvidavimo ir jo veiklos nutraukimo ir Vyriausybės 2011 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1342 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos turizmo įstatymą“ pakeitimo (TAP-18-1340) (18-9156(2), (TAP-18-1215(2) (18-8744(3)

    Pranešėjai

    Ūkio ministerijos kancleris - Nerijus Rudaitis

    Dalyviai

    vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė