Tarpinstitucinis pasitarimas

Data

2018-08-14

Pradžios laikas

10:00

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-18-1210) (18-8998)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Ilona Pileckienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 2. 2
  Dėl Antstolių įstatymo Nr. IX-876 21 straipsnio 6 dalies pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2014 (TAP-18-963(2) (18-7349(3)

  Pranešėjai

  Teisingumo ministerijos kancleris - Arūnas Kazlauskas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 3. 3
  Dėl Prokuratūros įstatymo Nr. I-599 55 ir 56 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1644(2) (TAP-18-1219) (18-8006(2)

  Pranešėjai

  Teisingumo ministerijos kancleris - Arūnas Kazlauskas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 4. 4
  Dėl institucijų, atsakingų už Europos parlamento ir tarybos reglamente (ES) Nr. 2016/1191 nustatytų funkcijų vykdymą, paskyrimo (TAP-18-1241) (18-8358)

  Pranešėjai

  Teisingumo ministerijos kancleris - Arūnas Kazlauskas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 5. 5
  Dėl Vyriausybės 2004 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. 1468 „Dėl Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų registro reorganizavimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ir Vyriausybės 2013 m. sausio 9 d. nutarimo Nr. 4 „Dėl atlyginimo už Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų registro duomenų vieneto teikimą dydžių sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (TAP-18-1213) (18-7066(2), (TAP-18-1212) (18-7065(2)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kanclerė - Inga Černiuk

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 6. 6
  Dėl Vyriausybės 2008 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 197 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymą ir susitarimą dėl mirusiųjų kūnų pervežimo“ pakeitimo (TAP-18-1220) (18-8725(2)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kanclerė - Vilija Augutavičienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 7. 7
  Dėl Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 478 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-1208) (18-6585(2)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kanclerė - Inga Černiuk

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 8. 8
  Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 15-1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-4829(2) ir Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 15-1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1006 (TAP-18-39(2) (18-9059)

  Pranešėjai

  Sveikatos apsaugos ministerijos Slaugos koordinavimo skyriaus vedėja, atliekanti kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 9. 9
  Dėl Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. 1086 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (TAP-18-12600 (18-5738(2), (TAP-18-1261) (18-5737(2)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kanclerė - Inga Černiuk

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 10. 10
  Dėl Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos likvidavimo ir jo veiklos nutraukimo ir Vyriausybės 2011 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1342 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos turizmo įstatymą“ pakeitimo (TAP-18-1340) (18-9156(2), (TAP-18-1215(2) (18-8744(3)

  Pranešėjai

  Ūkio ministerijos kancleris - Nerijus Rudaitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė