Tarpinstitucinis pasitarimas

Data

2018-08-21

Pradžios laikas

10:00

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl vėluojančių Vyriausybės išvadų pateikimo Seimui

  Pranešėjai

  Vyriausybės kancleris - Algirdas Stončaitis

  Dalyviai

  vyriausioji patarėja - Daiva Žaromskytė-Rastenė

 2. 2
  Dėl įgaliojimų derėtis su profesinių sąjungų organizacijomis dėl Valstybės sienos apsaugos šakos kolektyvinės sutarties parengimo ir pasirašyti Valstybės sienos apsaugos šakos kolektyvinę sutartį suteikimo (TAP-18-1262) (18-9118)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Ilona Pileckienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 3. 3
  Dėl Vyriausybės 2017 m. vasario 1 d. nutarimo Nr. 88 „Dėl Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-1228) (18-6343(2)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kanclerė - Vilija Augutavičienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 4. 4
  Dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 2, 13, 15, 24, 62, 64, 78-1, 115-1 straipsnių, 2 priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 9-1 ir 26-1 straipsniais įstatymo projekto (TAP-18-1256) (18-5584(2)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 5. 5
  Dėl Seimo rinkimų įstatymo Nr. I-2721 2, 5, 8, 22, 23, 38 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2026, Prezidento rinkimų įstatymo Nr. I-28 4, 7, 10, 20, 21, 28, 37, 56, 57, 60, 61 ir 64 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2027, Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo Nr. IX-1837 3, 7, 10, 22, 23, 30, 39, 66, 67, 68, 71 ir 72 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2028, Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. I-532 2, 5, 9, 20, 21, 28, 36, 63, 64, 65 ir 66 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2029 ir Referendumo įstatymo Nr. IX-929 2, 11, 30, 31, 38, 53, 54, 57, 58, 60-1 ir 77 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2030 (TAP-18-961(2) (18-7096(3)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerė - Danguolė Juozapavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 6. 6
  Dėl Priešgaisrinės saugos įstatymo Nr. IX-1225 7 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo, Civilinės saugos įstatymo Nr. VIII-971 12 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo, Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo Nr. IX-931 15, 16 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų (TAP-18-1271) (18-9158)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Ilona Pileckienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 7. 7
  Dėl Atlygio už pažymų, liudijančių su valstybės lygio ekstremaliąja situacija susijusias nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, išdavimą kompensavimo sąlygų patvirtinimo (TAP-18-1021(2) (18-4893(4)

  Pranešėjai

  Žemės ūkio ministerijos kanclerė - Dalia Miniataitė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 8. 8
  Dėl biudžetinės įstaigos Skalvijos vaikų globos namų savininko teisių ir pareigų perdavimo (TAP-18-1275) (18-8977(2)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerė - Danguolė Juozapavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 9. 9
  Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 18, 22 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2177 (TAP-18-1276) (18-8570(2)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerė - Danguolė Juozapavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 10. 10
  Dėl Vadovybės apsaugos įstatymo Nr. IX-1183 2, 12, 13, 15, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (TAP-18-1273) (18-9167)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Ilona Pileckienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 11. 11
  Dėl Baudžiamojo kodekso 51, 64, 66 ir 97 straipsnių pakeitimo įstatymo, Baudžiamojo proceso kodekso papildymo 360-1 straipsniu įstatymo, Bausmių vykdymo kodekso 157 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 167-1 straipsniu įstatymo projektų (TAP-18-115(2) (18-940(3)

  Pranešėjai

  Teisingumo ministerijos kancleris - Arūnas Kazlauskas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 12. 12
  Dėl Vyriausybės 2004 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 200 ,,Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymą“ pakeitimo (TAP-18-1274) (18-9082(2)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 13. 13
  Dėl Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1890 „Dėl Valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-1278) (18-8466(2)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerė - Danguolė Juozapavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 14. 14
  Dėl Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo (TAP-18-623(2) (18-1926(3)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kanclerė - Inga Černiuk

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 15. 15
  Dėl Vyriausybės 2007 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. 1082 „Dėl atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo ir lėšų, likusių atnaujinus valstybės nekilnojamąjį turtą, naudojimo“ pakeitimo (TAP-18-1277) (18-8517(2)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 16. 16
  Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansų valdymo ir buhalterinės apskaitos bei personalo valdymo ir personalo administravimo funkcijų efektyvumo vertinimo ir stebėsenos

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  patarėjas - Agnė Ignatavičienė

 17. 17
  Dėl Švietimo įstatymo Nr. I-1489 38 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-4094 (TAP-18-784) (18-5886(2)

  Pranešėjai

  Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė