Tarpinstitucinis pasitarimas

Data

2018-08-28

Pradžios laikas

10:00

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl vėluojančių Vyriausybės išvadų pateikimo Seimui

  Pranešėjai

  Vyriausybės kancleris - Algirdas Stončaitis

  Dalyviai

  vyriausioji patarėja - Daiva Žaromskytė-Rastenė

 2. 2
  Dėl Vyriausybės 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1435 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro reorganizavimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-1265) (18-9151)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kanclerė - Inga Černiuk

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 3. 3
  Dėl Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 6 d. nutarimo Nr. 1135 „Dėl Alkoholio vartojimo, jo daromos ekonominės žalos sveikatai ir ūkiui stebėsenos (monitoringo) taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-1299) (18-8762(2)

  Pranešėjai

  Sveikatos apsaugos ministerijos Slaugos koordinavimo skyriaus vedėja, atliekanti kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 4. 4
  Dėl Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. nutarimo Nr. 651 „Dėl Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro įsteigimo bei jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-1216(2) (18-2416(3)

  Pranešėjai

  Sveikatos apsaugos ministerijos Slaugos koordinavimo skyriaus vedėja, atliekanti kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 5. 5
  Dėl Tarpžinybinės vaiko gerovės tarybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo (TAP-18-603) (18-5347(2)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerė - Danguolė Juozapavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 6. 6
  Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo Lietuvoje (TAP-18-1339) (18-9449)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 7. 7
  Dėl Žuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 14-1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1670 (TAP-18-1324) (18-7548(2)

  Pranešėjai

  Žemės ūkio ministerijos kanclerė - Dalia Miniataitė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 8. 8
  Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 18, 22 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2177 (TAP-18-1276(2) (18-9926)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerė - Danguolė Juozapavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 9. 9
  Dėl Baudžiamojo kodekso 281 straipsnio pakeitimo įstatymo, Baudžiamojo proceso kodekso 120, 121 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 134-1 straipsniu įstatymo ir Administracinių nusižengimų kodekso 71, 420, 422, 423, 424, 427 ir 603 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų (TAP-18-861) (18-7078(2)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Ilona Pileckienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 10. 10
  Dėl Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 627 „Dėl įgaliojimų suteikimo socialinės apsaugos ir darbo ministerijai įgyvendinti kai kurių biudžetinių įstaigų savininko teises ir pareigas“ pakeitimo (TAP-18-1318) (18-9372)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerė - Danguolė Juozapavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 11. 11
  Dėl Veterinarijos įstatymo Nr. I-2110 2 straipsnio, trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 13-1 straipsniu įstatymo, Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 82 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 1 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1413 pakeitimo įstatymo projektų (TAP-18-1315(2) (18-8653(3)

  Pranešėjai

  Žemės ūkio ministerijos kanclerė - Dalia Miniataitė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 12. 12
  Dėl Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo Nr. I-976 5, 12, 15 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo, Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 16, 19 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo, Žemės įstatymo Nr. I-446 40 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Miškų įstatymo Nr. I-671 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-18-1017(2) (18-9637)

  Pranešėjai

  Ūkio ministerijos kancleris - Nerijus Rudaitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 13. 13
  Dėl mokyklinių autobusų perdavimo savivaldybių nuosavybėn (TAP-18-1378) (18-9134(2)

  Pranešėjai

  Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 14. 14
  Dėl Vyriausybės 2015 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. 325 „Dėl Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašo ir Bankų ar kitų kredito įstaigų atrankos valstybės iš dalies kompensuojamiems būsto kreditams teikti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-1358) (18-9174(2)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerė - Danguolė Juozapavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 15. 15
  Dėl Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 5, 6, 10, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 24 straipsnių pakeitimo ir 18 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto ir su juo susijusių įstatymų pakeitimo įstatymų projektų (TAP-18-1090(2) (18-5712(3)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 16. 16
  Dėl Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo Nr. VIII-1666 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-18-1328) (18-8866(2)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Ilona Pileckienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 17. 17
  Dėl Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimo Nr. 1197 „Dėl Šventosios valstybiniam jūrų uostui priskiriamo žemės sklypo ploto ir išorinės akvatorijos ribų ir ploto nustatymo ir uostui priskirtos žemės ir akvatorijos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jomis patikėjimo teise valstybės įmonei Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai“ pakeitimo ir dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Palangos miesto savivaldybei (TAP-18-1395) (18-9538(2), (TAP-18-1394) (18-9539(2)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kanclerė - Inga Černiuk

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 18. 18
  Dėl viešojo sektoriaus subjektų centralizuotai tvarkomos buhalterinės apskaitos optimizavimo

  Pranešėjai

  Vyriausybės kancleris - Algirdas Stončaitis

  Dalyviai

  Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktorius Antanas Matusa

 19. 19
  Dėl Vyriausybės 2004 m. spalio 21 d. nutarimo Nr. 1318 „Dėl Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro reorganizavimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ir Vyriausybės 2006 m. liepos 5 d. nutarimo Nr. 676 „Dėl atlyginimo už Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro ir Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro duomenų vienetą dydžio patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (TAP-18-1336) 918-9438), (TAP-18-1335) (18-9439)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kanclerė - Inga Černiuk

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 20. 20
  Dėl žmogiškųjų išteklių pritraukimo ir išlaikymo Lietuvoje sistemos valdymo modelio

  Pranešėjai

  Vyriausybės kancleris - Algirdas Stončaitis

  Dalyviai

  projektų vadovė - Barbora Guobytė

 21. Papildomi klausimai
 22. 21
  Dėl Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 10 straipsnio 7 dalies papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1630 ir Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 6 straipsnio 3 dalies pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1702 (TAP-850(2) (18-9925)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerė - Danguolė Juozapavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė