Tarpinstitucinis pasitarimas

Data

2018-09-03

Pradžios laikas

13:00

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl žmogiškųjų išteklių pritraukimo ir išlaikymo Lietuvoje sistemos valdymo modelio

  Pranešėjai

  Vyriausybės kancleris - Algirdas Stončaitis

  Dalyviai

  projektų vadovė - Barbora Guobytė

 2. 2
  Dėl Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 pakeitimo įstatymo projektų (TAP-18-970(2) (18-6408(3)

  Pranešėjai

  Ūkio ministerijos kancleris - Nerijus Rudaitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 3. 3
  Dėl Bendrojo pagalbos centro įstatymo Nr. IX-2246 2, 10, 15, 16 straipsnių, trečiojo skirsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projekto (TAP-18-1346) (18-8712(3)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Ilona Pileckienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 4. 4
  Dėl Vyriausybės nutarimų projektų, susijusių su Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro veikla, pateikimo (TAP-18-1357) (18-8766(2), (TAP-18-1356) (18-8771(2), (TAP-18-1355) (18-8767(2), (TAP-18-1354) (18-8775(2), (TAP-18-1353) (18-8768(2), (TAP-18-1352) (18-8774(2), (TAP-18-1351) (18-8773(2), (TAP-18-1350) (18-8772(2), (TAP-18-1349) (18-8770(2)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Ilona Pileckienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 5. 5
  Dėl Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 370 „Dėl Apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto asmens sveikatos priežiūros paslaugų kriterijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-1347) (18-9520)

  Pranešėjai

  Sveikatos apsaugos ministerijos Slaugos koordinavimo skyriaus vedėja, atliekanti kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 6. 6
  Dėl Mykolo Romerio universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus Gedimino technikos universiteto būdu pradžios (TAP-18-1375) (18-7939(3)

  Pranešėjai

  Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 7. 7
  Dėl Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 22 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1987 (TAP-18-983(2) (18-10038)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerė - Danguolė Juozapavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 8. 8
  Dėl Vyriausybės 2014 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 595 „Dėl Nacionalinių matavimo vienetų etalonų kūrimo, tvirtinimo, tobulinimo, išlaikymo ir panaikinimo tvarkos aprašo ir Nacionalinių matavimo vienetų etalonų sąrašo patvirtinimo, nacionalinio metrologijos instituto ir paskirtųjų institutų paskyrimo“ pakeitimo (TAP-18-1376) (18-8362(2)

  Pranešėjai

  Ūkio ministerijos kancleris - Nerijus Rudaitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 9. 9
  Dėl Valstybinės aplinkos monitoringo 2018-2023 metų programos patvirtinimo (TAP-18-1337) (18-7711(2)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kanclerė - Vilija Augutavičienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič