Tarpinstitucinis pasitarimas

Data

2018-09-11

Pradžios laikas

10:00

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl vėluojančių Vyriausybės išvadų pateikimo Seimui

  Pranešėjai

  Vyriausybės kancleris - Algirdas Stončaitis

  Dalyviai

  vyriausioji patarėja - Daiva Žaromskytė-Rastenė

 2. 2
  Dėl Administracinės naštos mažinimo 2018-2019 metais priemonių plano patvirtinimo (TAP-18-803(2) (18-5319(3)

  Pranešėjai

  Ūkio ministerijos kancleris - Nerijus Rudaitis, Vyriausybės kancleris - Algirdas Stončaitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė, vyriausioji patarėja - Daiva Žaromskytė-Rastenė

 3. 3
  Dėl įstatymų projektų, kuriems reikalinga poveikio analizė

  Pranešėjai

  Vyriausybės kancleris - Algirdas Stončaitis

  Dalyviai

  vyriausioji patarėja - Daiva Žaromskytė-Rastenė

 4. 4
  Dėl Veterinarijos įstatymo Nr. I-2110 2 straipsnio, trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 13-1 straipsniu įstatymo, Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 82 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 1 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1413 pakeitimo įstatymo projektų (TAP-18-1315(3) (18-8653(4)

  Pranešėjai

  Žemės ūkio ministerijos kanclerė - Dalia Miniataitė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 5. 5
  Dėl Vyriausybės 2013 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 1002 „Dėl Filmų registro reorganizavimo ir Filmų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-1364) (18-9642(2)

  Pranešėjai

  Kultūros ministerijos kancleris - Laimonas Ubavičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 6. 6
  Dėl Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimo Nr. 914 „Dėl Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-1360) (18-8530(2)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kanclerė - Inga Černiuk

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 7. 7
  Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinių plėtros įstaigų įstatymo įgyvendinimo (TAP-18-1391) (18-9258(2)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 8. 8
  Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (TAP-18-1393) (18-9420(2)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 9. 9
  Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (TAP-18-1361) (18-9688)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerė - Danguolė Juozapavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 10. 10
  Dėl Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 370 „Dėl Apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto asmens sveikatos priežiūros paslaugų kriterijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-1347(2) (18-9510(2)

  Pranešėjai

  Sveikatos apsaugos ministerijos Slaugos koordinavimo skyriaus vedėja, atliekanti kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 11. 11
  Dėl Vyriausybės 2005 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų medžiagų ir radionuklidais užterštų objektų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-1179(3) (18-4240(4)

  Pranešėjai

  Sveikatos apsaugos ministerijos Slaugos koordinavimo skyriaus vedėja, atliekanti kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 12. 12
  Dėl teisės paslaugų funkcijų efektyvumo didinimo

  Pranešėjai

  Vyriausybės kancleris - Algirdas Stončaitis

  Dalyviai

  patarėjas - Agnė Ignatavičienė

 13. 13
  Dėl turto valdymo ir ūkio funkcijų efektyvumo didinimo

  Pranešėjai

  Vyriausybės kancleris - Algirdas Stončaitis

  Dalyviai

  patarėjas - Agnė Ignatavičienė

 14. 14
  Papildomas klausimas: Dėl 2018 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 839 „Dėl Valstybinio turizmo departamento prie ūkio ministerijos likvidavimo“ pakeitimo (TAP-18-1452) (18-10398)

  Pranešėjai

  Ūkio ministerijos kancleris - Nerijus Rudaitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė