Tarpinstitucinis pasitarimas

Data

2018-09-18

Pradžios laikas

10:00

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 1157 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 916 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo ir jų apimčių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 827 „Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-1409) (18-10068), (TAP-18-1408) (18-10067), (TAP-18-1407) (18-100066)

  Pranešėjai

  Energetikos ministerijos Tarptautinio bendradarbiavimo ir planavimo skyriaus vedėjas, atliekantis ministerijos kanclerio funkcijas Tomas Lukoševičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 2. 2
  Dėl sutikimo reorganizuoti Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorių-pataisos namus, Kybartų pataisos namus ir Lukiškių tardymo izoliatorių-kalėjimą (TAP-18-1413) (18-10122)

  Pranešėjai

  Teisingumo ministerijos Teisės sistemos departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Jurga Greičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 3. 3
  Dėl Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1495 „Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-1412) (17-15060(2)

  Pranešėjai

  Teisingumo ministerijos Teisės sistemos departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Jurga Greičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 4. 4
  Dėl Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 907 „Dėl institucijų, atsakingų už Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos valdymą ir kontrolę, paskyrimo“ pakeitimo (TAP-18-1417(2) (18-10726)

  Pranešėjai

  Žemės ūkio ministerijos kanclerė - Dalia Miniataitė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 5. 5
  Dėl ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų ir (ar) jų funkcijų konsolidavimo ir optimizavimo priemonių plano

  Pranešėjai

  Ūkio ministerijos kancleris - Nerijus Rudaitis

  Dalyviai

  patarėjas - Saulius Gaigalas

 6. 6
  Dėl Vyriausybės 2006 m. spalio 11 d. nutarimo Nr. 987 „Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio garantijų fondo priemonių įgyvendinimo, paskyrimo“, Vyriausybės 2003 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1666 „Dėl pasirengimo administruoti Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės prekybos sistemos priemones“, Vyriausybės 2011 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1475 „Dėl Tautinio paveldo produktų apsaugos, jų rinkos ir amatų plėtros 2012–2020 metų programos patvirtinimo“, Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 912 „Dėl žemės ūkio paskolų garantijų fondo“ ir Vyriausybės 2008 m. gegužės 21 d. nutarimo Nr. 529 „Dėl Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sertifikavimo, tradicinių amatų meistrų atestavimo ir prašymų sertifikuoti tautinio paveldo produktus, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programas ir atestuoti tradicinių amatų meistrus nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-1369) (18-9049(2), (TAP-18-1368) (18-9052(2), (TAP-18-1367) (18-9050), (TAP-18-1366) (18-9048), (TAP-18-1365) (18-9051)

  Pranešėjai

  Žemės ūkio ministerijos kanclerė - Dalia Miniataitė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 7. 7
  Dėl Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-1419) (18-8406(2)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 8. 8
  Dėl Draudimo propaguoti komunizmą arba kitą totalitarinę santvarką viešuosiuose objektuose įstatymo projekto Nr. XIIIP-1436 (TAP-18-1443) (18-10042(2)

  Pranešėjai

  Kultūros ministerijos kancleris - Laimonas Ubavičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 9. 9
  Dėl Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 648 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-1438) (18-8526(2)

  Pranešėjai

  Sveikatos apsaugos ministerijos Slaugos koordinavimo skyriaus vedėja, atliekanti kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 10. 10
  Dėl viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros steigimo ir valstybės turto investavimo, valstybės įmonės Energetikos agentūros veiklos nutraukimo ir valstybės įmonės Lietuvos naftos produktų agentūros veiklos nutraukimo (TAP-18-1425) (18-10197), (TAP-18-1424) (18-10199), (TAP-18-1423) (18-10200)

  Pranešėjai

  Energetikos ministerijos Tarptautinio bendradarbiavimo ir planavimo skyriaus vedėjas, atliekantis ministerijos kanclerio funkcijas Tomas Lukoševičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 11. 11
  Dėl Vyriausybės 2014 m. vasario 12 d. nutarimo Nr. 141 „Dėl Transporto priemonių, kito kilnojamojo ar nekilnojamojo turto rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, laikinai paimto turto grąžinimo ir atlyginimo už rekvizuotą ir (ar) laikinai paimtą turtą tvarkos aprašo, Ginklų, šaudmenų ir sprogmenų rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, saugojimo, grąžinimo ir atlyginimo už jų rekviziciją ir (ar) laikinąjį paėmimą tvarkos aprašo ir Nuodingųjų ir psichiką veikiančių (narkotinių, psichotropinių) medžiagų rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, saugojimo, grąžinimo ir atlyginimo už jų rekviziciją ir (ar) laikinąjį paėmimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 5 d. nutarimo Nr. 833 „Dėl Radioaktyviųjų medžiagų rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo, saugojimo, grąžinimo ir atlyginimo už jų rekviziciją ir (ar) laikinąjį paėmimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-1429) (18-8713(2), (TAP-18-1428) (18-8716(2)

  Pranešėjai

  Krašto apsaugos ministerijos kanclerė - Daiva Beliackienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 12. 12
  Dėl Vaikų išlaikymo išmokų nuostatų patvirtinimo (TAP-18-615(2) (17-14945)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerė - Danguolė Juozapavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė