Tarpinstitucinis pasitarimas

Data

2018-09-25

Pradžios laikas

10:00

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl pasirengimo įgyvendinti Valstybės tarnybos įstatymo, Viešojo administravimo ir kitų susijusių įstatymų nuostatas

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Ilona Pileckienė

  Dalyviai

  vyriausioji patarėja - Jurgita Domeikienė

 2. 2
  Dėl administracinių ir viešųjų paslaugų modernizavimo

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Ilona Pileckienė

  Dalyviai

  vyriausioji patarėja - Jurgita Domeikienė

 3. 3
  Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Technologijų ir inovacijų įstatymą (TAP-18-1444) (18-9833(2)

  Pranešėjai

  Ūkio ministerijos kancleris - Nerijus Rudaitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 4. 4
  Dėl Želdynų įstatymo Nr. X-1241 2, 3, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 19 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1675 (TAP-18-1426) (18-8573(2)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kanclerė - Vilija Augutavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 5. 5
  Dėl Civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymo Nr. X-1702 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-534 pakeitimo įstatymo, Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 20, 28, 36, 40, 44, 51, 56, 59, 67, 79 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 79-1, 79-2 straipsniais įstatymo, Ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo Nr. VIII-1031 pakeitimo įstatymo projektų (TAP-18-1405) (18-4803(2)

  Pranešėjai

  Teisingumo ministerijos Teisės sistemos departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Jurga Greičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 6. 6
  Dėl Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 27, 29, 32, 33, 35-1 straipsnių ir devintojo skirsnio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-18-1436) (18-8331(3)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Ilona Pileckienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 7. 7
  Dėl Infrastruktūrų reguliavimo tarybos įstatymo ir su juo susijusių įstatymų projektų atšaukimo ir Energetikos įstatymo Nr. IX-884 4, 8, 15, 16, 19, 19-1, 22, 24-1, 25, 26, 31, 32, 34, 34-1, 36 ir 37 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo ir su juo susijusių įstatymų projektų (TAP-18-1038(2) (18-8415(2)

  Pranešėjai

  Energetikos ministerijos Tarptautinio bendradarbiavimo ir planavimo skyriaus vedėjas, atliekantis ministerijos kanclerio funkcijas Tomas Lukoševičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 8. 8
  Dėl Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-1441) (18-8727(2)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 9. 9
  Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo 2017 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo, Garantinio fondo 2017 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo 2017 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo(TAP-18-1450) (18-7007(2), (TAP-18-1448) (18-7009(2), (TAP-18-1446) (18-7004(2)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerė - Danguolė Juozapavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 10. 10
  Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo Nr. I-2455 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1772 (TAP-18-1152(2) (18-8323(4)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kanclerė - Vilija Augutavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 11. 11
  Dėl Draudimo propaguoti komunizmą arba kitą totalitarinę santvarką viešuosiuose objektuose įstatymo projekto Nr. XIIIP-1436 (TAP-18-1443(2) (18-10042(3)

  Pranešėjai

  Kultūros ministerijos kancleris - Laimonas Ubavičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 12. 12
  Dėl valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų perdavimo patikėjimo teise Jonavos rajono savivaldybei (TAP-18-1445) (18-10388)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kanclerė - Vilija Augutavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 13. 13
  Dėl Pensijų kaupimo sutarčių registro reorganizavimo ir Pensijų kaupimo dalyvių, pensijų kaupimo ir pensijų išmokų sutarčių registro nuostatų patvirtinimo (TAP-18- 1503) (18-10427(2)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerė - Danguolė Juozapavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 14. 14
  Dėl Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 4, 5, 11, 17, 30, 39, 55 straipsnių, 3 priedėlio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 30-1 straipsniu įstatymo ir Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 8, 13, 27 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų (TAP-18-1190(2) (18-7242(3)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 15. 15
  Dėl Vyriausybės 2005 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 521 „Dėl Lietuvos Euroatlantinės saugumo politikos koordinavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-1264(2) (18-9147(3)

  Pranešėjai

  Užsienio reikalų ministerijos kanclerė - Jūratė Raguckienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 16. 16
  Dėl Vyriausybės 2005 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 413 „Dėl profesinės reabilitacijos pašalpos skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-1483(2) (18-10662(2)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerė - Danguolė Juozapavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 17. 17
  PRITARTA 2018-09-24 Vyriausybės posėdyje - Dėl patobulinto Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XIII-868 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-18-1505) (18-10984)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 18. 18
  Dėl Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 1, 2, 5, 6 ir 43 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 43-2 ir 43-3 straipsniais įstatymo projekto (TAP-18-1492) (18-10775)

  Pranešėjai

  Krašto apsaugos ministerijos kanclerė - Daiva Beliackienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 19. 19
  Dėl įgaliojimų suteikimo N. Germanui (TAP-18-1521) (18-11142)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerė - Danguolė Juozapavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 20. 20
  Dėl patalpų Vilniuje, L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12, perdavimo pagal panaudos sutartį (TAP-18-1522) (18-11146)

  Pranešėjai

  Žemės ūkio ministerijos kanclerė - Dalia Miniataitė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič