Tarpinstitucinis pasitarimas

Data

2018-10-02

Pradžios laikas

10:00

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl Teisėkūros pagrindų įstatymo Nr. XI-2220 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 straipsnių ir ketvirtojo skirsnio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-18-1471) (18-8641(2)

  Pranešėjai

  Teisingumo ministerijos Teisės sistemos departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Jurga Greičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 2. 2
  Dėl Seimo nutarimo „Dėl Valstybinės narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos 2018–2028 metų programos patvirtinimo“ projekto (TAP-18-1480) (18-5735(2)

  Pranešėjai

  Sveikatos apsaugos ministerijos Slaugos koordinavimo skyriaus vedėja, atliekanti kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 3. 3
  Dėl Administracinių nusižengimų kodekso 40, 226, 431, 488, 573, 575, 589, 590, 592, 603, 608, 611, 613, 620, 621, 629, 640, 642, 644, 651 ir 653 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Seimui (TAP-18-1475) (18-9710(2)

  Pranešėjai

  Teisingumo ministerijos Teisės sistemos departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Jurga Greičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 4. 4
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį (TAP-18-1486) (18-10724)

  Pranešėjai

  Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 5. 5
  Dėl Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 27, 29, 32, 33, 35-1 straipsnių ir devintojo skirsnio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-1435(2) (18-11446) (TAP-18-1436(2) (18-8331(4)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Ilona Pileckienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 6. 6
  Dėl Prokuratūros įstatymo Nr. I-599 papildymo 37-8 ir 37-9 straipsniais ir 2 priedo pakeitimo įstatymo projekto (TAP-18-1458(2) (18-9058(3)

  Pranešėjai

  Teisingumo ministerijos Teisės sistemos departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Jurga Greičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 7. 7
  Dėl Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ ir 2014 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. 1086 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-1261(2) (18-10677), (TAP-18-1260(2) (18-10673)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kanclerė - Inga Černiuk

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 8. 8
  Dėl Šventosios jūrų uosto žemės nuomos konkurso tvarkos aprašo, Šventosios jūrų uosto žemės nuomos sutarties pavyzdinės formos ir Šventosios jūrų uosto žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TAP-18-1482) (18-10651)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kanclerė - Inga Černiuk

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 9. 9
  Dėl Vyriausybės 2002 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 685 „Dėl valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-1576) (18-11423)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Ilona Pileckienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 10. 10
  Dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo Nr. VIII-371 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-18-1494) (18-4023(2)

  Pranešėjai

  Sveikatos apsaugos ministerijos Slaugos koordinavimo skyriaus vedėja, atliekanti kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 11. 11
  Dėl Vyriausybės strateginių projektų valdymo standarto

  Pranešėjai

  Ministro Pirmininko patarėjas - Lukas Savickas

  Dalyviai

  projektų vadovas - Tomas Urban

 12. Papildomi klausimai
 13. 12
  Dėl viešosios įstaigos „Keliauk Lietuvoje“ steigimo ir valstybės turto investavimo (TAP-18-1528) (18-11172)

  Pranešėjai

  Ūkio ministerijos kancleris - Nerijus Rudaitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė