Tarpinstitucinis pasitarimas

Data

2018-10-09

Pradžios laikas

10:00

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl rudens sesijos įstatymų projektų

  Pranešėjai

  Vyriausybės kanclerio pavaduotojas - Alminas Mačiulis

  Dalyviai

  vyriausioji patarėja - Daiva Žaromskytė-Rastenė

 2. 2
  Dėl Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 30-1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1877 (TAP-18-1427) (18-10230(2)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kanclerė - Vilija Augutavičienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 3. 3
  Dėl biudžetinių profesinio mokymo įstaigų pertvarkymo į viešąsias įstaigas ir valstybės turto investavimo (TAP-18-1502) (18-10006(2)

  Pranešėjai

  Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 4. 4
  Dėl Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos korektūros patvirtinimo (TAP-17-1031(3) (16-8470(6)

  Pranešėjai

  Kultūros ministerijos kancleris - Laimonas Ubavičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 5. 5
  Dėl sutikimo reorganizuoti Valstybinę gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos (TAP-18-1510) (18-9213(2)

  Pranešėjai

  Žemės ūkio ministerijos kanclerė - Dalia Miniataitė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 6. 6
  Dėl Vyriausybės 2002 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 685 „Dėl valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-1576) (18-11423)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Ilona Pileckienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 7. 7
  Dėl Juridinių asmenų nemokumo įstatymo, Civilinio kodekso 2.70, 2.106, 6.410, 6.572 ir 6.765 straipsnių pakeitimo įstatymo, Civilinio proceso kodekso 34, 80, 83, 87, 137, 163, 166, 175-1, 366, 632 ir 746 straipsnių pakeitimo įstatymo, Darbo kodekso 62, 63, 149 ir 200 straipsnių pakeitimo įstatymo, Baudžiamojo proceso kodekso 114 straipsnio pakeitimo įstatymo, Fizinių asmenų bankroto įstatymo Nr. XI-2000 2, 6, 11, 12, 13, 14, 21 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo, Garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604 2, 3, 5, 6, 7, 8 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo, Bankų įstatymo Nr. IX-2085 83, 85, 86, 87 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 85-1 straipsniu įstatymo, Centrinių kredito unijų įstatymo Nr. VIII-1682 66, 68, 69 ir 70 straipsnių pakeitimo įstatymo, Kredito unijų įstatymo Nr. I-796 73, 75, 76 ir 77 straipsnių pakeitimo įstatymo, Akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 20, 24, 34 ir 73 straipsnių pakeitimo įstatymo, Draudimo įstatymo Nr. IX-1737 143, 147, 148, 154 ir 157 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo Nr. VIII-366 18 ir 18-1 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų (TAP-18-1242(2) (18-2389(3)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 8. 8
  Dėl Leidimų verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis išdavimo, pranešimų apie importą, eksportą pateikimo taisyklių patvirtinimo ir Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-1514) (18-8892(3), (TAP-18-1513) (18-11122)

  Pranešėjai

  Sveikatos apsaugos ministerijos Slaugos koordinavimo skyriaus vedėja, atliekanti kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 9. 9
  Dėl Transporto veiklos pagrindų įstatymo Nr. I-1863 2, 4, 6, 9, 14, 15 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo, Aviacijos įstatymo Nr. VIII-2066 2, 8 ir 44 straipsnių pakeitimo įstatymo, Vidaus vandenų transporto kodekso 2, 3 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo Nr. I-1340 2, 3, 5, 10, 11, 12-1, 14, 17, 19, 22, 32, 33, 34 straipsnių pakeitimo ir 7 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Saugios laivybos įstatymo Nr. VIII-1897 5, 6, 7, 19, 20-1 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 25-1 straipsniu įstatymo, Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 6 straipsnio pakeitimo įstatymo, Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo Nr. IX-1132 1 ir 4 priedų pakeitimo įstatymo projektų (TAP-18-681(4) (18-5850(5)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kanclerė - Inga Černiuk

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 10. 10
  Dėl Geodezijos ir kartografijos įstatymo Nr. IX-415 pakeitimo įstatymo projekto (TAP-18-1310(3) (18-11451)

  Pranešėjai

  Žemės ūkio ministerijos kanclerė - Dalia Miniataitė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 11. 11
  Dėl gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai, 2017–2018 ir 2018–2019 ūkiniais metais papildomų kiekių skyrimo (TAP-18-1592) (18-9379(2)

  Pranešėjai

  Žemės ūkio ministerijos kanclerė - Dalia Miniataitė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 12. 12
  Dėl Aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo Nr. VIII-2025 pakeitimo įstatymo, Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 33 straipsnio pakeitimo ir 34 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 10 straipsnio pakeitimo įstatymo, Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo Nr. I-1163 11 straipsnio pakeitimo įstatymo, Angliavandenilių išteklių mokesčio įstatymo Nr. I-2944 12 straipsnio pakeitimo įstatymo, Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 6, 30 ir 54 straipsnių pakeitimo įstatymo, Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo Nr. IX-1607 pripažinimo netekusiu galios įstatymo ir Statybos įstatymo Nr. I-1240 1 priedo pakeitimo įstatymo, Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo Nr. VIII-385 10 straipsnio pakeitimo įstatymo, Medžioklės įstatymo Nr. IX-966 6, 12 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo, Laukinės gyvūnijos Nr. VIII-498 4 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo, Želdynų įstatymo Nr. X-1241 25 straipsnio pakeitimo įstatymo, Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 41 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-17-1295(4) (18-10548)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kanclerė - Vilija Augutavičienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 13. 13
  Dėl Valstybinės vartotojų apsaugos plėtros programos rengimo

  Pranešėjai

  Teisingumo ministerijos Teisės sistemos departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Jurga Greičienė

  Dalyviai

  patarėjas - Arvydas Nevas

 14. 14
  Dėl patalpų Vilniuje, Studentų g. 39, perdavimo pagal panaudos sutartį Vilniaus „Genio“ progimnazijai (TAP-18-1582) (18-11434)

  Pranešėjai

  Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 15. Papildomi klausimai
 16. 15
  Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo Nr.I-733 5 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo Nr. I-1179 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-18-1142(2) (18-8749(2)

  Pranešėjai

  Kultūros ministerijos kancleris - Laimonas Ubavičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič