Tarpinstitucinis pasitarimas

Data

2018-10-16

Pradžios laikas

14:00

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1732 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų skyrimo aukštųjų mokyklų studentų skatinamosioms stipendijoms, tikslinių skatinamųjų išmokų skyrimo ir paramos studijų kainai padengti teikimo“ pakeitimo (TAP-18-1392(2)

  Pranešėjai

  Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 2. 2
  Dėl Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 1422 „Dėl Įvaikinimo apskaitos Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-1304(2) (18-9280(2)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerė - Danguolė Juozapavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 3. 3
  Dėl Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 598 „Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba kai valstybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų darbo apmokėjimo“ pakeitimo (TAP-18-1529) (18-8784(2)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerė - Danguolė Juozapavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 4. 4
  Dėl Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 9 d. nutarimo Nr. 1038 „Dėl Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Santara“ plėtros programos projektų grupės pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu“ pakeitimo (TAP-18-1439(2) (18-9017(3)

  Pranešėjai

  Ūkio ministerijos kancleris - Nerijus Rudaitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 5. 5
  Dėl Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 28 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-18-1635) (18-11563)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kanclerė - Vilija Augutavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 6. 6
  Dėl nekilnojamųjų daiktų Panevėžio rajono savivaldybėje nurašymo (TAP-18-1442(2) (18-9419(3)

  Pranešėjai

  Žemės ūkio ministerijos kanclerė - Dalia Miniataitė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 7. 7
  Dėl Civilinio kodekso 2.49 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-18-1580) (18-10252(2)

  Pranešėjai

  Ūkio ministerijos kancleris - Nerijus Rudaitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 8. 8
  Dėl Vyriausybės 2016 m. balandžio 13 d. nutarimo Nr. 370 „Dėl Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-1601) (18-10091(2)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Ilona Pileckienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 9. 9
  Dėl Vyriausybės 2015 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 389 „Dėl Kuršių Nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano rengimo“ pakeitimo

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kanclerė - Vilija Augutavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 10. 10
  Dėl Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 7, 9, 28, 28-1 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo Nr. I-733 11, 21 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto ir Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 30 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-18-1694) (18-9128(2)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kanclerė - Vilija Augutavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 11. 11
  Dėl Vyriausybės 2018 m. kovo 28 d. nutarimo Nr. 313 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 567 „Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse“ pakeitimo“ pakeitimo (TAP-18-1589) (18-10205(2)

  Pranešėjai

  Ūkio ministerijos kancleris - Nerijus Rudaitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 12. 12
  Dėl Embriono donorystės programos patvirtinimo (TAP-18-69(2) (18-412(2)

  Pranešėjai

  Sveikatos apsaugos ministerijos Slaugos koordinavimo skyriaus vedėja, atliekanti kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė