Tarpinstitucinis pasitarimas

Data

2018-06-12

Pradžios laikas

10:00

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Viešųjų konsultacijų metodikos projekto pristatymas

  Pranešėjai

  Vyriausybės kancleris - Algirdas Stončaitis

  Dalyviai

  skyriaus vedėja - Gitana Vaškelienė

 2. 2
  Dėl viešosios įstaigos Kauno įvairių tautų kultūrų centro savininko turtinių ir neturtinių teisių ir pareigų perėmimo (TAP-18-815) (18-6828)

  Pranešėjai

  Kultūros ministerijos kancleris - Laimonas Ubavičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 3. 3
  Dėl Teismo ekspertizės įstatymo Nr. IX-1161 2, 3, 4-1, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 18, 19 straipsnių pakeitimo ir papildymo 5-1 straipsniu įstatymo projekto (TAP-18-789) (18-4401(2)

  Pranešėjai

  Teisingumo ministerijos kancleris - Arūnas Kazlauskas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 4. 4
  Dėl Ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įstatymo Nr. I-1485 pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 2, 8, 23, 24, 25, 41, 42, 43 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 45-1 straipsniu įstatymo, Sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymo Nr. IX-1315 1 straipsnio pakeitimo įstatymo, Nepaprastosios padėties įstatymo Nr. IX-938 28 straipsnio pakeitimo įstatymo, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo Nr. XI-1491 17 straipsnio pakeitimo įstatymo, Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo Nr. VIII-1443 7 straipsnio pakeitimo įstatymo, Strateginių prekių kontrolės įstatymo Nr. I-1022 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-18-802) (18-3969(2)

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 5. 5
  Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 2, 3, 6, 9 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1250, Kelių įstatymo Nr. I-891 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1251 ir Administracinių nusižengimų kodekso 463 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1252 (TAP-18-608(2) (18-6688)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kanclerė - Inga Černiuk

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 6. 6
  Dėl valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų perdavimo patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybei (TAP-18-767) (18-6359)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kanclerė - Vilija Augutavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 7. 7
  Dėl viešosios įstaigos Šiaurės miestelio technologijų parko dalininko turtinių ir neturtinių teisių ir pareigų perdavimo (TAP-18-848) (18-5975(2)

  Pranešėjai

  Ūkio ministerijos kancleris - Nerijus Rudaitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 8. 8
  Dėl Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-329(2) (17-14858(3)

  Pranešėjai

  Ūkio ministerijos kancleris - Nerijus Rudaitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 9. 9
  Dėl nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą Kaune, E. Ožeškienės g. 41, atkūrimo, dėl Seimo nutarimo „Dėl pritarimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios-Sinodo susitarimui dėl nekilnojamojo turto Kaune, E. Ožeškienės g. 41, grąžinimo Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčiai-Sinodui natūra“ projekto ir dėl Vyriausybės ir Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios-Sinodo susitarimo dėl nekilnojamojo turto Kaune, E. Ožeškienės g. 41, grąžinimo Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčiai-Sinodui natūra (TAP-18-454) (18-518(2)

  Pranešėjai

  Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 10. 10
  Dėl ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų konsolidavimo ir (ar) jų funkcijų optimizavimo

  Pranešėjai

  Ūkio ministerijos kancleris - Nerijus Rudaitis

  Dalyviai

  patarėjas - Saulius Gaigalas

 11. 11
  Dėl Valstybės valdomų bendrovių veiklos optimizavimo plano

  Pranešėjai

  Ūkio ministerijos kancleris - Nerijus Rudaitis

  Dalyviai

  patarėjas - Saulius Gaigalas

 12. 12
  Dėl Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 829 „Dėl Valstybės ekonominės bei finansinės kontrolės ir teisėsaugos institucijų bendradarbiavimo koordinavimo“ pakeitimo (TAP-18-888) (18-7252)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 13. 13
  Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. ix-110 5, 22, 23 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1878 (TAP-18-849) (18-5374(2)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerė - Danguolė Juozapavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 14. 14
  Dėl specialaus reguliavimo stambiems didelės pridėtinės vertės gamybos investicijų projektams pritraukti nustatymo, siekiant mažinti jiems tenkančią administracinę naštą, būtinų procesų skaičių ir trukmę, sudaryti palankias sąlygas pradėti ir plėtoti veiklą

  Pranešėjai

  Ūkio ministerijos kancleris - Nerijus Rudaitis

  Dalyviai

  patarėjas - Saulius Gaigalas

 15. Papildomi klausimai
 16. 15
  Dėl Energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 8, 16, 19-1, 23 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 16-1 straipsniu įstatymo, Gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 7, 9, 20, 44 straipsnių pakeitimo įstatymo, Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 9, 15, 16, 56, 68 straipsnių pakeitimo įstatymo, Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 30 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 3, 9, 26, 33 straipsnių pakeitimo įstatymo, Finansinių ataskaitų audito įstatymo Nr. VIII-1227 1, 2, 9, 11, 12, 15, 23, 36, 37, 38, 53, 54, 55, 56, 58, 62, 68, 69, 73 straipsnių pakeitimo, dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo vienuoliktuoju-1 skirsniu įstatymo projektų (TAP-17-2049(3) (17-14809(4)

  Pranešėjai

  Energetikos ministerijos kanclerė - Agnė Amelija Kairytė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 17. 16
  Dėl Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr.XI-1807 1, 2, 4, 5, 6, 22 ir 39 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 43-2 ir 43-3 straipsniais

  Pranešėjai

  Ūkio ministerijos kancleris - Nerijus Rudaitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 18. 17
  Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko ir jo pavaduotojų patvirtinimo ir dėl Lietuvos mokslo tarybos komitetų narių patvirtinimo (TAP-18-879, TAP-18-877) (18-7174( (18-7172)

  Pranešėjai

  Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė