Tarpinstitucinis pasitarimas

Data

2018-11-06

Pradžios laikas

10:00

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Siūloma klausimo nesvarstyti - Dėl Asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką įstatymo, Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 1 straipsnio, Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 17 ir 20 straipsnių, Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 2 ir 6 straipsnių ir Biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-18-1308) (18-11132)

  Pranešėjai

  Užsienio reikalų ministerijos kanclerė - Jūratė Raguckienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 2. 2
  Dėl Fizinių asmenų tikrinimo, informacijos apie patikrintus fizinius asmenis nuolatinio stebėjimo ir tokios informacijos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TAP-18-1564) (18-12009)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Ilona Pileckienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 3. 3
  Dėl Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ ir Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 150 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo (TAP-18-1705) (18-12029), (TAP-18-1704) (18-10307(2)

  Pranešėjai

  Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 4. 4
  Dėl Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 ,,Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ ir Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 150 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo (TAP-18-1743) (18-12505), (TAP-18-1742) (18-12506)

  Pranešėjai

  Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 5. 5
  Dėl Pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo (TAP-18-1526(2) (18-8795(3)

  Pranešėjai

  Teisingumo ministerijos Teisės sistemos departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Jurga Greičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 6. 6
  Dėl Vyriausybės 2015 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 1329 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ ir Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 4 d. nutarimo Nr. 908 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 1329 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (TAP-18-1594) (18-11470(2), (TAP-18-1595) (18-11471(2)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Ilona Pileckienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 7. 7
  Dėl Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo Nr. VIII-1185 2, 25, 31, 32, 63, 75 straipsnių ir 3 priedo pakeitimo įstatymo projekto (TAP-18-1720) (18-10472(2)

  Pranešėjai

  Kultūros ministerijos kancleris - Laimonas Ubavičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 8. 8
  Dėl Vyriausybės 2008 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 245 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų rūšių, jų maksimalių dydžių sąrašo ir taikymo principų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-1713) (18-11404(2)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kanclerė - Inga Černiuk

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 9. 9
  Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo valstybės įmonei Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise ir Vyriausybės 1993 m. lapkričio 3 d. nutarimo Nr. 822 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės, uosto akvatorijos ir uosto rezervinių teritorijų ribų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-1711) (18-11163(2)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kanclerė - Inga Černiuk

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 10. 10
  Dėl Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2418 (TAP-18-1735) (18-11460(2)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerė - Danguolė Juozapavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 11. 11
  Dėl valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų perdavimo patikėjimo teise Švenčionių rajono savivaldybei (TAP-18-1501(2) (18-10898(2)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kanclerė - Vilija Augutavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 12. 12
  Dėl valstybinių mokslinių tyrimų institutų pertvarkos

  Pranešėjai

  Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  vyriausioji patarėja - Ana Stankaitienė