Tarpinstitucinis pasitarimas

Data

2018-10-23

Pradžios laikas

10:00

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Strateginio planavimo dokumentų optimizavimo plano projekto aptarimas

  Pranešėjai

  Vyriausybės kancleris - Algirdas Stončaitis

  Dalyviai

  vyresnioji patarėja - Virginija Baniūnienė

 2. 2
  Dėl Vyriausybės 2012 m. rugpjūčio 21 d. nutarimo Nr. 964 „Dėl Marijampolės laisvosios ekonominės zonos teritorijos ribų nustatymo“ pakeitimo (TAP-18-1430(2) (18-9536(3)

  Pranešėjai

  Ūkio ministerijos kancleris - Nerijus Rudaitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 3. 3
  Dėl Vyriausybės 2015 m. sausio 14 d. nutarimo Nr. 34 „Dėl kompetentingų institucijų informavimo apie radioaktyviųjų, toksiškų ar pavojingų žmonių sveikatai ar aplinkai medžiagų, skirtų išsklaidytiesiems angliavandeniliams tirti, panaudojimą, hidraulinį uolienų ardymą, jo metu panaudotų medžiagų sudėtį ir kiekį tvarkos ir sąlygų“ pakeitimo (TAP-18-1633) (18-11544)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kanclerė - Vilija Augutavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 4. 4
  Dėl Viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 papildymo 15-1 straipsniu įstatymo ir Civilinio kodekso 2.79 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-18-1632) (18-9106(2)

  Pranešėjai

  Ūkio ministerijos kancleris - Nerijus Rudaitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 5. 5
  Dėl Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 1, 2, 5, 9, 10, 25, 60, 61-1, 63, 65, 65-1 straipsnių ir šeštojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, Įstatymo papildymo 61-2 straipsniu ir septintojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Civilinės krašto apsaugos tarnybos statuto patvirtinimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. IX-1669 pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo Nr. VIII-49 priedėlio 15 skyriaus pakeitimo įstatymo, Tarptautinių operacijų, pratybų ir kitų karinio bendradarbiavimo renginių įstatymo Nr. I-555 1 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo, Karo policijos įstatymo Nr. VIII-911 6 straipsnio pakeitimo įstatymo, Asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo Nr. X-1262 1 straipsnio pakeitimo įstatymo, Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymo Nr. VIII-1436 9 straipsnio pakeitimo įstatymo, Principinės kariuomenės struktūros 2019 metais, planuojamos principinės kariuomenės struktūros 2024 metais nustatymo, karių, civilinę krašto apsaugos tarnybą atliekančių statutinių valstybės tarnautojų ir kariuomenės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), ribinio skaičiaus 2019 m. ir 2024 m. patvirtinimo įstatymo Nr. XIII-1210 pakeitimo įstatymo, Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1370 1 straipsnio pakeitimo įstatymo, Diplomatinės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1012 pakeitimo įstatymo Nr. XIIIP-1622 1 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1381 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-18-1615) (18-10261(2)

  Pranešėjai

  Krašto apsaugos ministerijos kanclerė - Daiva Beliackienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 6. 6
  Dėl Vyriausybės 2004 m. birželio 23 d. nutarimo Nr. 795 „Dėl Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir išmokos mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-1593(2) (18-8735(5)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 7. 7
  Dėl Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1219 „Dėl „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-1628) (18-9899(2)

  Pranešėjai

  Užsienio reikalų ministerijos kanclerė - Jūratė Raguckienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 8. 8
  Dėl Pasaulio lietuvių metų minėjimo 2019 metais plano patvirtinimo (TAP-18-142) (18-10157(3)

  Pranešėjai

  Užsienio reikalų ministerijos kanclerė - Jūratė Raguckienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 9. 9
  Dėl Informacijos, reikalingos Branduolinės saugos konvencijoje nurodytiems Lietuvos Respublikos pranešimams ir kitiems su šia konvencija susijusiems dokumentams parengti, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TAP-18-1102(2) (18-4785(3)

  Pranešėjai

  Energetikos ministerijos Teisės kyriaus vedėja, atliekantis ministerijos kanclerio funkcijas Ramunė Mikalauskienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 10. 10
  Dėl Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 27, 29, 32, 32-1, 33, 35-1 straipsnių ir devintojo skirsnio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-18-1436(3) (18-8331(5)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Ilona Pileckienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 11. 11
  Dėl Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-1638) (18-8673(3)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 12. 12
  Dėl Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4 straipsnio pakeitimo įstatymo papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-1555 (TAP-18-1497(2) (18-10817(2)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kanclerė - Vilija Augutavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 13. 13
  Dėl Transporto veiklos pagrindų įstatymo Nr. I-1863 2, 4, 6, 9, 14, 15 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo, Aviacijos įstatymo Nr. VIII-2066 2, 8 ir 44 straipsnių pakeitimo įstatymo, Vidaus vandenų transporto kodekso 2, 3 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo Nr. I-1340 2, 3, 5, 10, 11, 12-1, 14, 17, 19, 22, 32, 33, 34 straipsnių pakeitimo ir 7 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Saugios laivybos įstatymo Nr. VIII-1897 5, 6, 7, 19, 20-1 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 25-1 straipsniu įstatymo, Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 6 straipsnio pakeitimo įstatymo, Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo Nr. IX-1132 1 ir 4 priedų pakeitimo įstatymo projektų (TAP-18-681(4) (18-5850(5)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kanclerė - Inga Černiuk

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 14. 14
  Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos, kurioje negalima įrengti anglies dioksido geologinių saugyklų, nustatymo (TAP-18-1602) (18-6143(2)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kanclerė - Vilija Augutavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 15. 15
  Dėl Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 7, 9, 28, 28-1 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo Nr. I-733 11, 21 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto ir Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 30 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (TAP-18-1694) (18-9128(2)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kanclerė - Vilija Augutavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 16. 16
  Dėl Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimo Nr. 99 „Dėl valstybinio gyventojų apsaugos plano branduolinės avarijos atveju patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-17-1949(3) (17-8587(6)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Ilona Pileckienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 17. Papildomi klausimai
 18. 17
  Dėl Karo padėties Konstitucinio įstatymo projekto ir kitų kartu teikiamų įstatymų pakeitimo įstatymų projektų (TAP-18-1504(2) (18-11007(2)

  Pranešėjai

  Krašto apsaugos ministerijos kanclerė - Daiva Beliackienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič