Tarpinstitucinis pasitarimas

Data

2018-10-30

Pradžios laikas

10:00

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl Vyriausybės 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1111 „Dėl Fitosanitarinio registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro nuostatų patvirtinimo“, Vyriausybės 2015 m. gruodžio 9 d. nutarimo Nr. 1268 „Dėl Gyvūnų augintinių registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir registro veiklos pradžios nustatymo“, Vyriausybės 2013 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. 662 „Dėl žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjų, matininkų ir geodezininkų žinybinio registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veikimo pradžios nustatymo, taip pat kitų su tuo susijusių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pakeitimo“, Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 817 „Dėl Ūkininkų ūkių registro reorganizavimo ir Ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo“ ir Vyriausybės 2017 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. 1104 „Dėl Žvejybos sektoriaus perleidžiamųjų teisių registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir registro veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo projektų (TAP-18-1588) (18-6834), (TAP-18-1587) (18-6833(3), (TAP-18-1586) (18-6831(3), (TAP-18-1585) (18-6830(3), (TAP-18-1584) (18-6829(3)

  Pranešėjai

  Žemės ūkio ministerijos kanclerė - Dalia Miniataitė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 2. 2
  Dėl Vyriausybės 2010 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 418 „Dėl Šiaulių viešojo logistikos centro projekto pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu ir Vyriausybės 2003 m. gruodžio 9 d. nutarimo Nr. 1568 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios, Vyriausybės 2008 m. vasario 6 d. nutarimo Nr. 110 „Dėl pripažinimo valstybei svarbiais ekonominiais projektais“ pakeitimo ir Vyriausybės 2011 m. kovo 2 d. nutarimo Nr. 260 ,,Dėl Kauno viešojo logistikos centro projekto pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu“ pakeitimo (TAP-18-1645) (18-9549(2), (TAP-18-1644) (18-9546(2), (TAP-18-1643) (18-9548(2)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kanclerė - Inga Černiuk

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 3. 3
  Dėl Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo Nr. 1372 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo (TAP-18-1676) (18-11641)

  Pranešėjai

  Susisiekimo ministerijos kanclerė - Inga Černiuk

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 4. 4
  Dėl Anzelmo Matučio parko pavadinimo suteikimo (TAP-18-1677)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Ilona Pileckienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 5. 5
  Dėl Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl Ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“, Vyriausybės 2003 m. birželio 9 d. nutarimo Nr. 739 „Dėl Valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatų patvirtinimo“, Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo Nr. 966 „Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir Pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mišinių priskyrimo pavojingosioms medžiagoms kriterijų aprašo patvirtinimo“, Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimo Nr. 718 „Dėl Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimo Nr. 717 „Dėl Objektų pripažinimo valstybinės reikšmės objektais tvarkos aprašo patvirtinimo“, Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimo Nr. 1028 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 8 d. nutarimo Nr. 1295 „Dėl Civilinės saugos pratybų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Vyriausybės 2013 m. balandžio 17 d. nutarimo Nr. 354 „Dėl Priešgaisrinės saugos užtikrinimo standarto patvirtinimo“ ir Vyriausybės 2001 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 490 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto kompleksinio saugos plano patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-1668) (18-9392(2), (TAP-18-1667) (18-9396(2), (TAP-18-1666) (18-9398(2), (TAP-18-1665) (18-9399(2), (TAP-18-1664) (18-9400(2), (TAP-18-1663) (18-9401(2), (TAP-18-1662) (18-9402(2), (TAP-18-1661) (18-9403(2), (TAP-18-1660) (18-9386(2)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Ilona Pileckienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 6. 6
  Dėl Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“ ir Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-1640) (18-11600), (TAP-18-1639) (18-11601)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 7. 7
  Dėl Profesionaliojo scenos meno įstatymo 2 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (TAP-18-1682) (18-10080(2)

  Pranešėjai

  Kultūros ministerijos kancleris - Laimonas Ubavičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 8. 8
  Dėl Šv. Jono bažnyčios su bokštu atkūrimo Klaipėdoje projekto pripažinimo valstybei svarbiu projektu (TAP-18-1684) (18-8761(2)

  Pranešėjai

  Kultūros ministerijos kancleris - Laimonas Ubavičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 9. 9
  Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį (TAP-18-1709) (18-12083)

  Pranešėjai

  Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 10. 10
  Dėl valstybinės žemės sklypų perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti jais valstybės įmonei Turto bankui (TAP-18-1678) (18-9906(2)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 11. 11
  Dėl pritarimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kauno chasidų sinagogos religinės bendruomenės susitarimui (TAP-18-1656) (18-11114(2)

  Pranešėjai

  Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris - Tomas Daukantas

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 12. 12
  Dėl Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. 1079 „Dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl Teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-1706) (18-12039)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kanclerė - Vilija Augutavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Edita Karaliūtė

 13. 13
  Dėl Administracinių nusižengimų kodekso 29, 40, 226, 431, 573, 575, 589, 592, 603, 608, 611, 613, 620, 621, 629, 640, 642, 644, 651 ir 653 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (TAP-18-1475(2) (18-9710(3)

  Pranešėjai

  Teisingumo ministerijos Teisės sistemos departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Jurga Greičienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič