Tarpinstitucinis pasitarimas

Data

2018-11-13

Pradžios laikas

10:00

Svarstomi klausimai

 1. 1
  Dėl Vyriausybės 2003 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1268 „Dėl Valstybinės reikšmės paviršinių vandens telkinių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-1730) (18-12339)

  Pranešėjai

  Aplinkos ministerijos kanclerė - Vilija Augutavičienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 2. 2
  Dėl Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimo Nr. 918 „Dėl Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo (TAP-18-1734) (18-9780(2)

  Pranešėjai

  Sveikatos apsaugos ministerijos Slaugos koordinavimo skyriaus vedėja, atliekanti kanclerio funkcijas Odeta Vitkūnienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 3. 3
  Dėl viešosios įstaigos Lietuvos viešojo administravimo instituto likvidavimo (TAP-18-1727) (18-11312(2)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Ilona Pileckienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 4. 4
  Dėl Asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką įstatymo, Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 1 straipsnio pakeitimo įstatymo, Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 17 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo, Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 2 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo, Biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 15 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų (TAP-18-1308(2) (18-11132(2)

  Pranešėjai

  Užsienio reikalų ministerijos kanclerė - Jūratė Raguckienė

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 5. 5
  Dėl Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo (TAP-18-1477(2) (18-4213(3)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerė - Danguolė Juozapavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 6. 6
  Dėl Vyriausybės 2015 m. birželio 9 d. nutarimo Nr. 597 „Dėl Vilniaus koncertų ir sporto rūmų rekonstrukcijos ir pritaikymo kongresams, konferencijoms ir kultūriniams renginiams projekto pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu“ pakeitimo (TAP-18-1755) (18-11463(2)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 7. 7
  Dėl Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 17 d. nutarimo Nr. 986 „Dėl Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-1758) (18-12544)

  Pranešėjai

  Ūkio ministerijos kancleris - Nerijus Rudaitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 8. 8
  Dėl nekilnojamojo turto perėmimo ir perdavimo Vilniaus arkivyskupijai (TAP-18-1798) (18-11929(2)

  Pranešėjai

  Teisingumo ministerijos Teisės sistemos departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Jurga Greičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 9. 9
  Dėl Vyriausybės 2018 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. 340 „Dėl Valstybės investicijų 2018–2020 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ pakeitimo (TAP-18-1796) (18-12746)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 10. 10
  Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos kinas“ likvidavimo (TAP-18-1759) (18-11472(2)

  Pranešėjai

  Kultūros ministerijos kancleris - Laimonas Ubavičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 11. 11
  Dėl sutikimo pertvarkyti valstybės įmonę „Visagino energija“ į savivaldybės įmonę ir valstybės turto perdavimo Visagino savivaldybės nuosavybėn (TAP-18-1737) (18-10366(2)

  Pranešėjai

  Ūkio ministerijos kancleris - Nerijus Rudaitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 12. 12
  Dėl Profesionaliojo scenos meno įstatymo 2 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (TAP-18-1682(2) (18-10080(3)

  Pranešėjai

  Kultūros ministerijos kancleris - Laimonas Ubavičius

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 13. 13
  Dėl Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 1422 „Dėl Įvaikinimo apskaitos Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-18-1304(4) (18-9280(4)

  Pranešėjai

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerė - Danguolė Juozapavičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 14. 14
  Dėl Valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo (TAP-18-1576(2) (18-12619)

  Pranešėjai

  Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Ilona Pileckienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 15. 15
  Dėl Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 pakeitimo įstatymo ir Koncesijų įstatymo Nr. I-1510 3 ir 23 straipsnių ir 7 priedo pakeitimo įstatymo projektų (TAP-18-970(3) (18-6408(4)

  Pranešėjai

  Ūkio ministerijos kancleris - Nerijus Rudaitis

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė

 16. 16
  Dėl Vyriausybės 2018 m. vasario 21 d. nutarimo Nr. 162 „Dėl 2018 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“ pakeitimo (TAP-18-1828) (18-12937)

  Pranešėjai

  Finansų ministerijos kancleris - Giedrius Rimša

  Dalyviai

  vyriausiasis specialistas - Piotr Gerasimovič

 17. 17
  Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo dėl 2018 m. liepos 13 d. Tarybos sprendimo (ES, Euratomas) 2018/994, kuriuo iš dalies keičiamas prie 1976 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimo 76/787/EAPB, EBB, Euratomas pridėtas Aktas dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo Nr. IX-1837 58 straipsnio ir įstatymo priedo pakeitimo įstatymo projektų (TAP-18-1788(2) (18-11599(3)

  Pranešėjai

  Teisingumo ministerijos Teisės sistemos departamento direktorė, atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas Jurga Greičienė

  Dalyviai

  vyriausioji specialistė - Nijolė Makštelienė